Yüzünü Gören Cennetlik

Uzun bir zaman görülmeyen yada az görülebilen veya kendi içine kapanık kimselere, onu görmenin zorluğu ifade edilmek için «yüzünü gören cennetlik» deniyor. Çoğu kişi de bu ifadeyi kullanıyor.
Bu sözde iki tehlike vardır:
1- Bir insanı görmek cennete girmek için yeter sebep kabul ediliyor ki, bu hiçbir zaman makul değildir.
2- Öbür taraftan da cennete girmek çok zor bir olay olarak takdim ediliyor. Bu da yanlıştır.
Cennet, şunu veya bunu görmekle girilen bir yer değildir. Cennet mefhumunu böyle bir uslufota kullanmak sakıncalı olur. Neyi nerede ve ne zaman kullanılacağını çok iyi 'bilmek lâzım. Aksi halde vahim neticeler ortaya çıkabilir. Böyle bir tehlikeyi kimse göze alamaz.
Hâsılı, çok seyrek görülen kimselere «Yüzünü gören cennetliktir» sözü yerine «Nerelerdesin hiç görün-
müyorsun çok özledik» gibi ifadelerle duygular dile getirilirse çok daha iyi olur. Konuştuklarımızın ve yaptıklarımızın İslâmi ölçülere uyup uymadığını çok dikkatlice kontrole aîmak lâzım. Başımızın selâmeti de bir noktada buna bağlıdır değil mi?