1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Türkiyeli Alimlerimiz

Konu, 'İslam Tarihi' kısmında zindabad tarafından paylaşıldı.

 1. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

    
  upload_2015-4-24_17-4-17.jpeg TÜRKİYELİ ALİMLER
  Bu başlık altında Türkiyeli Alim şahsiyetleri tanıtma amacıyla biyografilerini
  bildiğimiz kişileri paylaşacağım.
  Lütfen !!! adı gecen şahıslar hakkında bu bölümde olumlu veya olumsuz
  yorum yapmayalım ki maksat hasıl olsun. Eleştiri yapmak isteyen
  kardeşler başka bölümde paylaşırlarsa konu farklı yerlere kaymaz inşAllah.

  Şunu unutmayalım kardeşler bu insanlar eksik yönleriyle birlikte Müslüman ve Alimdirler.
  Biz doğru yanlarını alır ondan faydalanırız.
  Eleştirilerinide hocalarımıza bırakırız - ki usulde budur.
  Paylaşacağım şahsiyetleri Muassırdan geriye doğru yazacağım. Şahsiyetlerin İcazet, eser ve talebe sahibi olmalarına dikkat edeceğim
  [​IMG]
  Son düzenleme: 26 Nisan 2015
 2. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]
  NUREDDİN YILDIZ
  1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Ailesiyle İstanbul’a geldikten sonra on yaşına kadar hafızlık ve ilk dini eğitimini babası Hilmi Yıldız hoca efendiden aldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesine devam ederken değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldığı bir yıllık eğitiminin ardından Mekke Umm Al-Qura Üniversitesi’ne geçiş yaparak Usul-u Fıkıh bölümünü bitirdi ve aynı dönemde hadis hocalarından özel dersler aldı. Büyük Muhaddis Abdulfettah Ebu Gudde, Hindistanlı büyük alim Ebu’l Hasen En’Nedvi ve Emin Saraç hocaefendi icazet aldığı hocalardan bazılarıdır. İstanbul’a döndükten sonra on yıl boyunca babasının kurmuş olduğu Kur’an Kursunda hafızlık ve dini eğitim verdi. Aynı dönemde tercüme eserler kaleme aldı. Halen Senabil Hizmet ve Kültür Vakfı ve Sosyal Doku Derneği’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Dünya Alimler Birliği’nin Türkiye’deki ilk üyelerinden olup Türkiye Alimler Birliğinin de kurucu üyesidir. , düzenli olarak her hafta Sosyal Doku Derneği’nde Pazar sohbetleri vermektedir. Dersleri www.sosyaldoku.com adresinden takip edilebilmektedir. www.fetvameclisi.com adresinden de fıkhi sorulara cevaplar vermektedir.
  Tercüme Eserleri1)
  1)Medine Toplumu/ Prof.Dr.Ekrem Ziya Ümeri
  2) Düzeltilmesi Gereken Kavramlar/Muhammed Kutup
  3) İstikamet ve Sapma Arasında İslami Hareket/Muhammed Kutup
  4) İslam İnancı/Muhammed Kutup
  5) İslami Çalışma Metodu/Mustafa Muhammed Tahhan
  Komisyon Çalışmaları:
  1) İslam Fıkıh Ansiklopedisi/Prof.Dr. Vehbe Zuhayli
  2) Sosyal Bilimler Ansiklopedisi
  3) Et-Tefsir’ül Münir/ Vehbe Zuhayli
  Telif Eserleri:

  Eserleri:

  1 Aile davamız

  2 Anahtar Cevaplar

  3 Baldan Tatlı Sözler

  4 Bu Zamanın Sabrı

  5 Namaz Muhasebesi

  6 Dinimize Hizmetin İç Sorunları

  7 Edep ve Amel

  8 Kadın Erkek İlişkilerinde Mahrem Cevaplar

  9 En Sevgiliden Uzanan Dallar 1

  10 En Sevgiliden Uzanan Dallar 2

  11 Hani Din Hepimizindi ?

  12 İşi Vaktinden Çok Olanlar -1

  13 İşi Vaktinden Çok Olanlar -2

  14 İşi Vaktinden Çok Olanlar -3

  15 İşi Vaktinden Çok Olanlar -4

  16 Kıblegah Evler

  17 Medine Raporu

  18 Mü'min Kimliğimiz

  19 Geminin Neresindeyiz ?

  20 Rahmetin Kapısında

  21 Ramazan Risalesi

  22 Satır Başları

  23 Halimizin İzahı

  24 Buluğu’l Meram -4 Cilt- (Nureddin Itr) (Tercüme Heyet)

  25 Hanımlar İçin İnciler

  26 Şifa-i Şerif -3 Cilt- (Prof.Dr. M.Yaşar Kandemir İle Ortak Tercüme-Şerh Eser)

  27 Rehber Hayatlar

  28 Cennetten Adamlar

  29 Kadınlığın Yüz Akları

  30 Büyük Hayatlar

  31 İslam Alimleri

  32 Efendimizden 40 Hadis

  33 Doğal Aile

  34 Elbette Allahuekber

  Hazılık aşamasında olan eserleri

  34 Tıbba Müslümanca Bakış

  35 Riyazussalihin Kapısı
  Son düzenleme: 24 Nisan 2015
 3. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]
  Abdullah b. Abdulhamid b. Abdulmecid alu İsmail el-Bezzaz el-Eserî el-Irâkî / Abdullah YOLCU

  - 1378 h./1958 m. Kerkük / Irak’ta doğdu.
  - 1406 h./1986 m. İstanbul’a yerleşti.
  İlk ilim tahsilini çocukluğunun ve eğitiminin sürdüğü sıralarda memleketindeki hocalardan almıştır.
  Orada birçok ilmî metinleri okumuş ve ilim halkalarına katılmıştır.
  * Türkiye'de uzun yıllar boyunca sürdürdüğü davet ve irşad çalışmaları sonucunda birçok talebe yetiştirmiştir.
  * Davet ve irşad faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla Gurabader Cemiyetini
  kurmuştur ve aktif olarak davet çalışmasına hizmet etmesini sağlamaktadır.
  * Gerek bu cemiyet gerek diğer cemiyet ve etkinlikler vasıtasıyla haftada 3 gün ders vererek davet çalışmalarını yürütmektedir.
  * Ayrıca internet üzerinden de hem ders vererek hem de gelen soruları cevaplayarak davet ve irşad çalışmalarına devam etmektedir.
  * Halen Kuveyt merkezli "Müslüman Alimler Birliği" Kurucusu, Yüksek Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olup bu birlikteki İslâmî faaliyetlerine de devam etmektedir.
  ilim tahsil ettiği ve icazet aldığı hocaları
  * Allâme Abdullah b. Abdulaziz b. Baz rahimehullah
  * Allâme Muhammed b. Salih el-Useymin rahimehullah
  * Allâme Abdullah b. Abdurrahmân el-Cibrîn rahimehullah
  * Allâme Sâlih b. Fevzân el-Fevzân
  * Allâme Abdullah b. Abdulaziz b. Akîl el-Akîl rahimehullah
  * Allâme Muhammed b. İsmail el-Umrâni es-San’ânî.
  * Allâme Abdulaziz b. Abdullah er-Racihî
  * Muhaddis Abdullah b. Abdurrahman es-Saad
  * Büyük Davetçi Muhammed Mahmud es-Savvaf rahimehullah
  ESERLERİ:
  1- Selef-i Salihîn Akidesi
  2- İslâm’ın Şartları
  3- Tevessül / Allah’a Yaklaştıran Meşru Vasıtalar
  4- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre İman
  5- Ehl-i Sünnet’e Göre İman (özet)
  6- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre Dostluk ve Düşmanlık
  7- İslâmî Açıdan Yılbaşı Kutlamaları
  8- İslâmî Açıdan Müzik ve Tegannî
  9- Çok Evlilik
 4. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]

  ALAADDİN PALEVİ

  Kendi dilinden;

  “Ben Alaaddin PÂLEVİ Muş merkezine bağlı "Karabey " köyünde 1968 dünyaya geldim.
  Kur'an, tecvit, mevlidi köyün hocasının yanında okudum. Sonra bölgede meşhur olan
  medreselerde okumaya başladım. Takriben 15 sene bilinen medreselerde tanılan ilim
  ehlinin yanında sarf, nahiv, mantık, belagat, akait, fıkıh ve usulü-fıkhı gibi bazı ilimleri okudum.
  En sonunda Norşin medresesinde ilmi icazetimi aldıktan sonra kendi köyümde bir medrese
  açtım ve ders vermeye başladım. Bazı nedenlerden dolayı köyümden hicret ettim.
  Yozgat, Bursa, Konya gibi şehirlerde ders vermeye devam ettim. Sonra Şam'a hicret ettim.
  Orada da takriben 6 sene ilmi çalışmama devam ettim. Daha sonra tekrar Konya ya döndüm
  orada da ders vermeye ve ilmi çalışmalarıma devam ettim.
  Allaha hamd olsun 40 senedir ilmi hizmetimi aralıksız devam ediyorum.''
  ESERLERİ:
  *KONUŞMA, TARTIŞMA VE İHTİLAF ADABI HAKKINDA RİSALE
  *NAHİV FELSEFESİ(FELSEFETÜ ENNAHİV)
  *İSLÂMİ AKİDENİN GÖLGESİNDE (FİZİLALİL AKİDETÜL İSLAMİYYE)
  *SORULU CEVAPLI FIKIH USÛLÜ
  *EL-CEVABU L-MAKUL AN EHEMMİ MESAİLİL USUL
  *KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA ÖNEMLİ MESELELERİN TAHLİLİ
  *PEYGAMBERSİZ BİR DİN (AKILCILIK AKIMLARINA REDDİYE)
  *STİSMAR EDİLEN KAVRAMLAR
  *MÜHİM SORULARIN CEVABI
 5. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  YARIN HASAN KARAKAYA İNŞAALLAH...
  upload_2015-4-24_19-10-39.jpeg
 6. Abdulafuv

  Abdulafuv Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Şahımerdan Sarı Hocanın Hayatı
  [​IMG]
  1960 yılında Adıyaman’ın Besni İlçesi’nin Camuscu Köyünde doğdu.
  Babası Molla Vakkasoğlu Ali Hoca (rh. a)’dir. Yazarın üzerinde babasının son derece büyük bir etkisi mevcuttur. Alim bir zat olan Ali Hoca bayramlar hariç bütün yılı oruçla geçiren ömrünün çok büyük bir kısmını Kur’an-ı Kerim okuyarak geçiren muhterem bir zattır.
  Çocuklarını İslam Dini’ne göre yetiştiren ve ilim öğre ten Ali Hoca’nın en büyük emellerinden birisi çocuklannın İslam’a hizmet etmek için mücadele etmesidir. Bizzat yazarın ifadesi ile babası ilim aşığı bir kimseydi. Hatta çocukları yaramazlık yaptığı zaman kitap okuyorlarsa bütün kızgınlığı geçiyordu. Annesi Aişe Hanımefendi (rh. a) her zaman kocasının hizmetinde olan İslami hassasiyeti son derece yüksek olan bir şahsiyetti. İşte Hocaefendi bu ailenin içerisinde ilk İslami eğitimini aldı.
  Esasen yazarın babası İslami eğitimin içerisinde yetişmiş hem alim hem de köklü bir hanedan bir aileye mensuptur. Seyyid Molla Vakkasoğlu’nun babası Molla Ebu Zer (rh. a) Urfa’dan Besni’ye hicret etmiştir. Osmanlı Devleti’nde Molla Ebu Zer (rh. a)’in babası Hacı Muhammed Efendi (rh. a) Urfa Müftüsü olarak görev yapmıştır. Hacı Muhammed Efendi (rh. a)’in babası Küçük Hafız Efendi (rh. a) ise yine Osmanlı Devleti’nde Urfa Kadılığı yapmıştır. Dolaysıyla yazarın ailesi İslam’ın hakim olduğu zaman dilimlerinde İslam’ın hükümlerinin uygulanması için ellerinden geleni yapmışlardır demek mümkündür. Yazar, resmi olarak ilk tahsiline doğduğu köyde başlamıştır. İmam Hatip orta kısmını Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta devam etmiştir. İmam Hatib’in lise bölümünü ise Karaman, Gaziantep ve Adıyaman illerinde tamamlamıştır. 1978 yılında 18- 19 yaşlarında imamlık hayatına başlamıştır. Bu dönem içerisinde insanların İslam’ı tanıması için elinden gelen gayreti sergilemiştir. İmamlık yaptığı sıralarda 163. maddeden DGM’de yargılanmış ve beraat etmiştir. 1995 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
  1997 yılında bir iftira ve mizansen sonucu cezaevine girdi. 2007 yılında cezaevinden çıktı. Cezaevinde iken de kendisine biraz tolerans gösterildi diye Silifke Cezaevi Müdürü sürgün edildi. Daha sonra yaşarken Adana F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Bu süre içerisinde değişik kitaplar yazdı.
  Yargıtay’ın, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı ve çevresindeki 13 kişiye verdiği 100 yıllık hapis cezasını onaylamasının ardından tutuklamalar başladı.
  Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı ve çevresindeki 13 kişiye verdiği 100 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından şahımerdan Sarı’nın 2 oğluda dahil toplam 7 kişi tutuklanarak Gaziantep cezaevine gönderildi. Şuan İtibarı ilede Kuzey Irakta Tutuklu bulunmaktadır.
  Daha önce yayınlanan “Ahde Vefa”, “Dinlerin Tasnifi” ve “Kelime -i Tevhid ve Manası” İslam Akaidi eserleri kendisine aittir. Yazarın itikad ve fıkıh ile ilgili henüz basılmamış değişik eserleri de mevcuttur. İslam akaidi kitap’ı cezaevinde zor şartlar altında kaleme alınmıştır. Yazar fikirleri ve yazılarıyla İslam’a hizmet etmeye azmetmiştir. Yazar evli ve yedi çocuk babasıdır.
  Allah Hocamızı Esaretten Kurtarsın...

 7. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  ŞEYH HASAN KARAKAYA
  [​IMG]

  Kendi dilinden Hayatı

  1943 yılında Erzurum’un İspir ilçesine bağlı olan “Mezraa (Demirgöze)” köyünde doğdum. Bu köyde hafızlık yaptım. Sonra Erzurum’a giderek orada önce Kur’an talimi sonra Arabca okudum. Daha sonra Suriye’ye, oradan Lübnan’a, oradan da Mısır’a giderek el-Ezher Üniversitesine bağlı olan ilköğretim okullarında okudum. Sonra Ezher Üniversitesinde ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tahsilime devam ettim. Daha sonra Türkiye’ye dönüp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Özel sektörde çalışarak emekli oldum. Evliyim, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğum var. İstanbul da ikamet etmekteyim.
  Kur’an-ı Kerim meali, Taberi Tefsiri tercümesi, Mezhebler Tarihi, Fıkıh Usulu, İslam Akaidi gibi yayınlanmış çeşitli eserleri bulunmaktadır.

 8. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  M.EMİN SARAC
  [​IMG]  Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde doğdu.Babası Hafız Mustafa Efendi’dir. Dedesi Nakşibendiye´den Müderris Üzeyir Efendi Niksar´ın Keşfi Camii Medresesi´nde müderrisdi. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederek hafızlığa başladı. M. Emin Saraç, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon’da mukabeleler okudu. 1943’te ailesi tarafından tahsil için İstanbul’a Ali Haydar Efendi’nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç’ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi’ye emanet etti. Ömer Efendi’nin yanında Kur’ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii’nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük’teki Üçbaş Medresesi’ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi’den Buhâri-i Şerif’in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi’den aldı.M. Emin Saraç, Üçbaş Medresesi’nde 1950’ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi’den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. İstanbul’da kaldığı yıllarda M. Emin Saraç; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı’l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu’l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir’ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü’l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.
  1950’den sonra Mısır’a, kendi deyimiyle “İlim hicreti” için gitti. Burada, M. Zahidü’l Kevserî’nin yanına giden Emin Saraç, Ezher Üniversitesi’nin lise bölümüne kaydoldu Muhammed Zahidü’l Kevserî vefatından 20 gün evvel de M. Emin Saraç Hoca’ya kendi teklifiyle icazet verdi.
  Ebu’l-Hasen en-Nedvi ile Tanışması
  ı Ebu’l Hasen en-Nedvi Mısır’a ziyarete geldiğinde M. Emin Saraç ile tanıştı. Ezher Üniversitesi’ne geldiğinde Türk talebelerin yerini soran en-Nedvi tevafuk eseri ilk önce M. Emin Saraç’ın odasına yöneldi ve kapısını çaldı. Böylelikle Nedvi’nin tabiriyle “kadim bir dostluk” başladı. Ebu’l Hasen en-Nedvi, Müzekkirâtu Sâih fi’ş-Şarki’l-Arabî adlı kitabında M. Emin Saraç’tan “es-sadîku’l-kadîm (kadim dost)” diye bahsetmektedir. O vakit 37 yaşında olan Nedvi ile Saraç’ın yakınlığı Nedvi’nin vefatına kadar devam etti. M. Emin Saraç da vefatından bir müddet önce Nedvi’yi Hindistan Leknev’de ziyaret etti, ondan icazet de aldı. M. Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur’ân mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000’den fazla talebe yetiştirdi. Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Doç. Dr. Seyyid Bahçıvan, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Dr. Ahmet Efe, Dr. Salim Sancaklı, Mustafa Demirkan, Hamdi Arslan, İsmail İpek, Hafız Osman Şahin, Nurettin Yıldız, Ahmet Yüksek, M. Salih Köse, Dr. Muhammed Beyler, Ahmet Hamdi Yıldırım, M. Fatih Kaya gibi isimler yer alıyor.
 9. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  MUHAMMED SALİH EKİNCİ
  [​IMG]


  1952 Mardin / Kızıltepe’de doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Yörenin alimlerinden okuyarak hızlı bir şekilde ilerledi ve bu ilerleyişini yörenin en önde gelen alimlerinden (Seyyid Muhammed EL-ARABKENDİ)’den icazet alarak taçlandırdı. Yüksek tahsilini yanında yapıp icazet aldığı hocasından hemen ayrılmayıp hocasının yaşlanması sebebiyle hocasının yerine geçti. Henüz genç yaşta bu görevi deruhte edebilecek kabiliyette olduğunu ispatladı. Kendisini sürekli geliştirdi ve yöre alimlerinde pek de görülmeyen bir durum olan, genç yaşta eser vermeyi başardı.Hoca efendinin kabiliyeti ve kendi sahasında otoriterliği onu tanıyan alimler tarafından itiraf ve ortaya koyduğu şaheser kitaplarla da ispat edildi. Kitapları İslam aleminde kabul gördü ve otoriteler tarafından benimsendi.

  Eserleri:
  1. Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
  2. Sahabe Dönemi
  3. Dehlevi’nin Tasavvuf Anlayışı ve Islahatçı Görüşleri
  4. Nebevi Ahlak
  5. Sahabeye Dil Uzatanlara Reddiye
  6. Allah’a Gidenlere Kılavuz.

  Bunların Dışında Arapça ve Türkçe birçok araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Arapça kitaplarından bazıları Arap Dili ve Edebiyatına dair (Şerh el-Behcetulmerdiyye). Usulü Hadise dair; (Şerh Nuhbetulfiker) Miras ilmi hakkında bir risale, Münazara ilmine dair bir risale, Misyonerlik ve Dinler Tarihi Hakkında geniş ve derin araştırmaları, ve burada saymadığımız daha bir çok eserleri...

Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş