Heyet Tahrir uş-Şam'ın genel lideri olan Ebu Cabir, görevini değiştirerek 'Şûra Meclisi' emiri oldu. Heyet Tahrir uş-Şam'ın yeni genel lideri ise Ebu Muhammed el-Cevlani oldu.