Hammad b.Cafer b.Zeyd’in r. haber verdiğine göre “”Bir gazada Kabil’e doğru yola çıkmıştık.Orduda Sıle b.Eşyem r. de vardı.Gecenin karanlığı bastırınca insanlar konakladılar.Ben “”O’nun yaptıklarını gözetleyeyim ve insanların onun ibadeti hakkında söylediklerine bakayım”” dedim.

O,gecenin ilk bölümünde namaz kıldı,sonra uzandı.İnsanların gafletle uykuya dalmalarını bekledi.Gözleri artık kapandı dediğimde ,aniden sıçradı…..Yakınımızdaki bir koruya girdi.Bende onu izledim.Abdest aldı,sonra namaz için kalktı.namaza başladı.Bir aslan geldi,hatta ona yaklaştı.Ben bir ağaca tırmandım.Sen,onun aslanı öfkeli bir şekilde kovduğunu mu sanıyorsun ??? Sonunda secdeye vardı.Ben “”Şimdi aslan onu parçalayacak “”dedim.Hiçbir şey olmadı;tahiyyata oturdu.Sonra selam verdi ve :””Ey aslan!!!! Rızkını başka yerde ara!!!dedi.Bunun üzerine aslan döndü ,kükreyerek oradan uzaklaştı. Dağların ondan dolayı sarsıldığını sanıyordum.Böylelikle namaz kılmaya devam etti.nihayet sabah olduğunda ,oturdu ve Allah’ın dilediği kadarı dışında ,(daha önce) benzerini işitmediğim hamdlerle Allah’a hamdetti .Sonra şöyle dedi.;Allah’ım!!! Senden ,beni ateşten korumanı istiyorum!!! Benim gibisi,senden cenneti istemeye nasıl cür’et gösterir………..(SübhanAllah)…

Sonra döndü.Şişirilmiş yataklarda gecelemiş gibi sabahladı.ben ise Allah’ın bildiği bir gevşeklikte sabahladım.

Düşman arazisine yaklaştığımızda kumandan:””Ordudan kimse ayrılmasın” dedi.Sıle’nin r.katırıda yüküyle birlikte gitmişti.O,namaz kılmaya başladı.O’na “insanlar geçip gitti” dediler.O da onlara :Beni bırakın da iki rekat namaz kılayım dedi

Sonra şöyle dedi :””Allah’ım !! Sana yemin ederimki ,senden ,katırımı katırımı yüküyle geri göndermeni isterim””Bunu üzerine katır gelip,önünde durdu.Düşmanla karşılaştığımızda o ve Hişam b.Amr r.hamle yaptılar,yapacaklarını yaptılar ,vuruştular öldürdüler.Düşmanı kırıp geçirdiler.”Araplardan iki adam ,bize şunu yaptı,eğer onlarla savaşırsak ,ne olur? Dediler ve böylece Müslümanlara istediklerini verdiler.

Abdurrahman b.Yezid b.Cabir r.şöyle buyurdu:Bize Rasulullah s.v.a şöyle buyurduğu ulaştı:””Ümmetim arasında ,kendisine Sıle b.Eyşem denilen bir adam olacak.onun şefaatiyle cennete şu kadar ve şu kadar kişi girecek (diye büyük bir sayıyı söyledi)””

Abdullah b.Mübarek Kitabu Zühd sayfa,218,219 ve Ebu Nuaym El İsbehani Hilyetül Eyliya (Onların Dünyası) 2/239