1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Sadece Elle Veya Başla Selam Vermenin Hükmü Nedir?

Konu, 'Ahlak - Edeb - Adet - Örf' kısmında ebu isa tarafından paylaşıldı.

 1. ebu isa

  ebu isa Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Es selamu aleykum we rahmetullah,
  Selam lafzını söylemeden yalnızca elle selam vermenin hükmü nedir?

  ALLAH(svt) razı olsun.
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam we rahmetullahi we berakâtuh;

  Ebu Hurayra'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyrumuştur:

  { لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ:أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ }
  [ رواه مسلم ]
  "Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (tam anlamıyla) îmân etmiş olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi göstereyim mi: Selâmı aranızda yayınız."
  (Muslim, hadis no: 54)


  Selâm; maddi ve manevi her türlü zararlardan, kötülüklerden uzak kalmak, dünyevi musibetlerden ve ahiret azabından kurtulmak manâlarını topluca ifade eden bir tabirdir ki; birbiriyle karşılaşan Müslümanların, karşılıklı sevgi, dostluk, iyi niyet ve dileklerini ifade etmek üzere “selâmun aleykum” veya daha efdal olarak “Es-Selâmu aleykum” (Fetâvây-ı Hindiye, C.12, sf: 23) şeklinde kullanılır ve buna “selâm verme” denir.
  “Aleykum selâm” şeklinde karşılık verilmesine de “selâm alma” denilir. Bu şekilde selâmlaşmak yalnız Müslümanlara has bir uygulamadır. Diğer dinlerde parmak işaretiyle, el ve baş işaretiyle v.b. selâmlaşılır. Selâma işaretle karşılık vermek yeterli olmaz, hatta Rasulullah Aleyhisselatu vesselam efendimiz bundan men etmiştir:
  "Yahudi ve Hristiyanların selamıyla selam vermeyin. Çünkü onlar el, baş ve işaretle selam verirler."
  (Nesaî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, 1/288)
  İbn Hacer bu rivayetin senedi“ceyyid=sağlam” olduğunu bildirmiştir (İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, 11/14)

  Yine Rasulullah bu rivayetin benzerini şu ifadelerle zikretmiştir:

  Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin, çünkü Yahudilerin selâmı parmakla işarettir, Hıristiyanların selâmı da avuçlarla işarettir.” (M. Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, C.3, sf: 1089 ) Ancak, sağır ve dilsizlik gibi mazereti olanlara işaretle selam verilebilir ve mukabele edilebilir.
  Sadece işaretle selam vermek câiz değildir. Çünkü Amr b. Şuayb’ın dedesinden rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin çünkü Yahudilerin selamlaşmaları parmak işaretiyledir. Hıristiyanların selamlaşmaları ise el ile işaret etmekten ibarettir.”

  (Tirmizî, istizan, bab 7, Hadis no: 2695,
  Tirmizî: Bu hadisin senedi zayıftır. İbn Mubârak bu hadisi İbn Lehîa’dan merfu olmaksızın rivâyet etmiştir.)
  Rivayet edildiğine göre, Hıristiyanların selamlaşması elini ağzına koymakla, yahudilerinki parmakla işaretleşmek yahut başkesip kıç kırmak (reverans)la, mecûsilerinki eğilmek, iki büklüm olmakla arablarınki de "Allah uzun ömürler versin" anlamına gelen "hayyakellah (Allah Ömürler versin)" demekle idi. Günümüzde Hayırlı sabahlar, İyi Sabahlar, sabahınız aydın olsun, akşamınız hayır olsun, iyi akşamlar” gibi sözlerle kullanılan ve aralarında bir benzerlik olan “Günaydın, Tünaydın” gibi kelimelerle yaptıkları selamlaşma orijinal sözleriyle yapılan selamlaşmayla alakası olmadığı gibi, aslının tahrif edilmesi amacıya peydahlanmış bid'atlerdir.


  Tüm bu ifadelere rağmen el veya baş işaretiyle birlikte lafzen de selam vermek câizdir:
  Esma binti Yezîd (r.anha)’dan rivâyete göre:
  Rasûlullah (s.a.v.), bir gün mescidde oturmakta olan kadınların yanından geçti ve eliyle selam işareti verdi.
  (Tirmizi, İstizan, Bab 9, Hadis no: 2697)
  Râvî Abdulahamid, Rasûlullah (s.a.v.)’in bu hareketini eliyle gösterdi. (Ebû Dâvûd, Edeb: 122; İbn Mâce, Edeb: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasendir. Ahmed b. Hanbel: Abdulhamid b. Behram’ın Şehr b. Havşeb’den rivâyeti zararsızdır. Muhammed b. İsmail diyor ki: Şehr’in rivâyeti hasendir. Kendisi de sağlamdır.
  İmam Nevevi'nin de açıkladığı gibi, buradaki selam, peygamberimiz tarafından hem lafız (açıkça selamı telaffuz ederek) hem de işaretle yapılmıştır. Nitekim Ebu Davud’un rivayetinde “bize selam verdi” ifadesi yer almaktadır. (Nevevî, el-Ezkar, sf: 220; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11/14; Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/393)

  Fıkıh alimlerine göre, Selam lafzını kullanmadan yalnız el veya başla işaret etmek sünnet olan selamın yerine geçmez ve buna selamla karşılık vermek de vâcib değildir. Nitekim, İslam alimlerinin ittifakıyla selamın karşı tarafa -sözlü olarak-duyurulması gerekir. (el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiye, 4/283)


  İlgili Konular:

  Muşriklere, Kafirlere Selam Verilir mi? Selamları Nasıl Alınır?

  https://www.islam-tr.net/konu/musriklere-kafirlere-selam-verilir-mi-selamlari-nasil-alinir.22467/


  İslam'ın Bayramlarında, Kafirlerle Bayramlaşmak, Bayramlarını Kutlamak İslama Uygun mu?
  https://www.islam-tr.net/konu/islam...k-bayramlarini-kutlamak-islama-uygun-mu.22045/

  Kafir Olduğu Halde Kendisini İslam'a Nisbet Edenlerle Bayramlaşmanın Hükmü?
  https://www.islam-tr.net/konu/kafir...-nisbet-edenlerle-bayramlasmanin-hukmu.34973/


  DAR'UL-HARB'TE BAYRAMLAR , TÖRENLER VE MÜSLÜMANIN TAVRI
  https://www.islam-tr.net/konu/darul-harbte-bayramlar-torenler-ve-muslumanin-tavri.7897/
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş