RABİA EL-ADEVİYYE KİMDİR? DENİLDİĞİ GİBİ VAHDETUL VÜCUT, İTTİHAD VE BENZERİ BATIL İNANÇLARA SAHİPMİDİR?

Rabia El Adeviyye: İmam Zehebinin siyer de 8/241 dediği gibi abid ve zahid bir kadındı. Allah’tan çokça korkan ve sakınan bir kimse idi.

-İmam Zehebi: Ebi Said bin El Arabiden şöyle nakleder: İnsanlar, Rabia El-Adeviyye hakkında pek çok islam dinine aykırı sözler nakletmişlerdir. Süfyan ve Şube ve başkaları, Rabia El Adeviyye hakkında söylenenlerin batıl olduğunu: hulul, ittihad ve benzeri batıl inançların sabit olmadığını söylerler.

-İmam Zehebi: Onun hakkında söylenenler aşırılıktır ve cahilliktir, der. Herhalde kendisine her şeyi mübah görenler lehlerinden delil oluşturabilmek için Rabia hakkında da onun her şeyi mübah gören birisi olduğunu nakletmişlerdir.

Rabi El-Adeviyye hakkında kerametler ve mucizeler sabit olmamıştır. Ancak hakkında imam Zehebi’nin de belirttiği gibi Süfyan Es Sevireye de dediği gibi bazı güzel sözler sabit ve doğrudur: “Günler sayılı ve geçicidir. Dolayısıyla senin gününden bazı kısmı geçmiş ise bütün gününün bitesi de çok yakındır. O halde sen bunu biliyorsan ona göre amel et.”

Diğer bir sözünde ise: “Ben Rabbimden bağışlanma diliyordum ve bu sözümde ki sadakatimin azlığından dolayı da Rabbimden tekrar bağışlanma diliyorum.”

Rabianın hizmetini gören Abede bint Şevval şöyle demiştir: Allahın seçilmiş kullarındandı. Bütün gece ibadet ederdi, sabah olunca da hafifçe uykuya dalardı. Uyanında telaşlı ve korkulu bir halde: Ey Nefsim! Ne kadar da çok uyuyorsun oysa senin uzunca uykuya dalma ve hiç uyanmama vaktin geliyor, ahiret hayatı bu kadar yaklaşmışken nasıl olurda böyle gaflete düşersin”

Rabianın hayatı bundan ibaretti. Seksen sene yaşadığı ve yüz seksen hicri senesinde vefat ettiği söylenir.

(Bkz: Şezerat Ez-Zeheb, 1/193. Sıfat Es-Safve, 4/27)