1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

Nurcular, Tasavvufçular-sufiler, Sünniler, Şiiler.. El Ele..

Konu, 'Bâtıl Fırka, Mezheb ve Cemaatler' kısmında Tahir98 tarafından paylaşıldı.

 1. Tahir98

  Tahir98 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Selamun aleyküm.

  Son zamanlarda fark ettim de, internet ortamında, Nurcu Siteler (mesela http://www.nuristanbul.com ve http://www.islamaktuel.com gibi), Hizbullahçı Siteler (mesela http://www.islamidavet.com ve http://www.siyasetmektebi.com/ gibi), Sufi Siteler (mesela http://turkce.tebyan.net/ ve http://www.alimuhammed.com/ gibi), Şii Siteler (mesela http://www.medyasafak.net/ ve http://www.rasthaber.net/ ve http://tr.nasrtv.com/ ve http://www.ehlibeyttube.com/ gibi) Sünni Siteler (mesela http://www.tevhidonderleri.com/ gibi) ve hatta Kürtçü Siteler bile (mesela http://www.tahahaber.com/ gibi) el ele verip, İran ekseninde bir İslami Vahdet ve Birlikten söz ediyorlar, ki sırf bu birlik haberleri üzerine de zaten çokça siteleri var: http://www.islamilink.com/#ana4 Kendi öz ağabeyimi de bunlara kurban verdim. Bunlar saptırdı ağabeyimi. Her neyse.

  Bunlar biz vahabilerin katı kalpli olduğumuzu söyleyip, işimiz gücümüzün kafirlerle değil de, kendileri gibi Müslümanlarla olduğunu ve bizlerin birer tekfirci olduğumuzu söyleyip bizi dışlıyorlar. Ne yapacağımı bilemiyordum. Şükür ki siz vahabi kardeşlerimi buldum. Gördüğüm kadarıyla forumunuzda bu fraksiyonların (sufiler, şiiler, nurcular vs.) hepsine reddiye için birer altbaşlığınız var.

  Ancak sizin neden sünnilere reddiye için bir altbaşlığınız yok? Acaba sizler hâla takiyyecilik yapıp, daha fazla taraftar toplamak için sünni adını kullananlardan mısınız? Bilmiyor musunuz ki, hakka batıl yolla davet olunmaz? Bilmiyor musunuz ki, Ahmed bin Hanbel'in yolu dışındaki sünni mezhepler sapıktır? Ve İbn-i Teymiyye ve İbn-i Kayyim dışında bir müceddid yoktur? Ne Gazalisi, ne Geylanisi, ne Rabbanisi? Sünnilere yamanmak için kullandığınız bu tezleri bırakın artık. Vebali var bunun. Altından kalkamazsınız. Ve yakışmıyor sizin gibi vahabi kardeşlerime.

  Selam hidayete tabi olanlaradır.
 2. Horasani

  Horasani اعيدوا إلى الحق سلطانه Kullanıcı

  ve aleykum selam.Senin gibi 'vahhabi'sini ilk defa görüyorum. ! :) Hayırlısı olsun bakalım.
 3. Hattab Amedi

  Hattab Amedi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sayın vahhabi kardeş,ben şafiiyim,sapıkmıyım?
  şakamı bu,yada şakamısınız,nerden çıkıyorsunuz?senin gibisinide ilk defa görüyorum,bakalım daha neler göreceğiz..Rabbim sonumuzu hayrlı kılsın..
 4. ebu zeyd el-turki

  ebu zeyd el-turki Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Profilinde kullandığın adam kafir sen daha vahabilin ne olduğunu bile bilmiyorsun subhan allah ben vahabilin değilim bu arada elkaideciyim:D
 5. Away

  Away Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  abini mi kurban verdin yoksa sen mi başkalarına kurban gittin tartışılır....
 6. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşim ben hanifiyim ve bence yanlış yolda olan ben değilim bu sensin allah sana hidayet etsin
 7. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  vahabbili 17.yüzyılda ingillizleirn kurdurtuttuğu insanı dininden etmek için kalmadık şeyler türetmiş bişeydir buna nasıl itibar edersiniz yazıkk..
 8. Seyyid Talha bin Asım

  Seyyid Talha bin Asım Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde?!. Banned Kullanıcı

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  Arkadaşım bizler İnşeallah Selef-i Sâlihîn yolundan giden Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat bir topluluğuz. Kur'an-ı Kerim ve Sahih Sünnet neyi emrederse yapar neyi nehyederse ondan kaçarız. Ayrıca bizler Ahmed bin Hanbel (Rahimehullah), İbn-i Teymiyye (Rahimehullah), İbn-i Kayyim (Rahimehullah) ve diğer müceddidlerin varlığına inanıyoruz. Ben ilk kez senin gibi bir Vahabi arkadaşla karşılaştım. İbn-i Teymiyye (Rahimehullah) ve İbn-i Kayyim (Rahimehullah)'dan başka müceddid olmadığını nereden biliyorsun, hakkında nâs olmayan bir mesele hakkında kesin konuşmak Müslüman'a yakışmaz. Ki sadece bu iki mücedid'in varlığı nâsla sabit değildir ki böyle bir şey mümkün değildir. Ayrıca diğer üç mezhep kurucularıda bizlerin imamlarıdır -İmam-ı Azam ebu Hanefi (Rahimehullah), İmam Şafiî (Rahimehullah), İmam Malik (Rahimehullah)-. Çünkü bu mezhep imamlarının Kur'an-ı Kerim ve Sahih Sünnet'ten iştihat etmişlerdir. Bizler Şia gibi Takiyyeci sapıklar değiliz, Şia gibi "Takeyye İslam'ın bir şiardır!" da demeyiz. Fakat takiyyeyide kökünden inkar etmeyiz. Nitekim Nahl Sûresi 106'ncı Ayet-i Kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor: " Her kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse -kalbi imanla dolu olduğu halde (küfre) zorlanan müstesna, ama her kim gönlünü küfre açarsa- işte Allah'ın gazabı onların üzerinedir ve onlar için çok büyük bir azap vardır. " Ayrıca sapık dediğin imamlardan İmam Şaiî, İmam Ahmet bin Hanbel'in hocalarındandır. İnşeallah sana daha ayrıntılı yazanlar olacaktır.

  Selef-i Sâlihîn/Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat İmamlarının bazı sözleri;

  * İmam Ebû Hanife rahimehullah şöyle der: "Hadis, sahih olduğu zaman benim mezhebim o hadistir." Yine şöyle der: "Nereden aldığımızı bilmeden hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal değildir."
  * İmam Mâlik rahimehullah şöyle der: "Ben, bir beşerim, hata da edebilirim, isâbet de. Benim görüşümü inceleyin; Kitap ve Sünnet'e uygun olanların hepsini alın, Kitap ve Sünnet'e uymayanların hepsini de terk edin."
  * İmam Şafiî rahimehullah şöyle der: "Hangi mesele olursa olsun onunla ilgili hadiscilerin elinde benim görüşüme aykırı sahih bir hadis ortaya çıktığı zaman hayatımda da, ölümümden sonra da ben, o görüşten dönmüşümdür."
  * İmam Ahmed rahimehullah ise şöyle der: "Beni taklit etme, Mâlik'i de taklit etme, Şafiî'yi de taklit etme, Evzai'yi de taklit etme. Sevrî'yi de taklit etme. Onlar, nereden almışlarsa sen de oradan al."
  Onların bu konuda ki sözleri, gerçekten sayılmayacak kadar çoktur. Zira onlar, Allah Teâlâ'nın şu âyetinin anlamını çok iyi kavramış önder âlimlerdi: "Rabbinizden size indirilene uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!" (Araf, 3)
  el-Vecîz fî Akîdeti's-Selefi's-Sâlih.

  Büyük sahabî Ebu'd-Derda radıyallâhu anhuma şöyle demiştir: "Hadislerle amel ettiğin sürece asla sapıtmazsın." İbn Batta, el-İbâne.

  Mücahid Hafız İmam Abdullah b. el-Mubârek rahimehullah şöyle demiştir: "Güvenip dayandığın şey hadis olsun. Reyden hadisi sana açıklayacak kadarını al." Beylaki, Sünenu'l Kübra.

  İmam Şafiî rahimehullah şöyle demiştir: "Hakkında sünnete aykırı olarak görüş belirttiğim hangi mesele olursa olsun ben, ondan hayatımda da, ölümümden sonra da döndüm." el-Hatib, el-Fakih ve'l-Mutefakkih.

  er-Rabi' b. Süleyman'dan şöyle rivâyet edilmiştir: Bir gün İmam Şafiî bir hadis rivayet etmişti. Adamın biri ona dedi ki: "Ey Ebû Abdullah, sen bu hadisi kabul ediyor musun?" İmam Şafiî ona şöyle dedi: "Ben, ne zaman sahih bir hadis rivâyet eder de onu kendim kabul etmezsem şahit olun ki ben, aklımı yitirmişim demektir. İbn Batta, el-İbâne.

  Fakih sahabîlerden Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma kendisine bir mesele hakkında soru sorulup da "Baban bunu yasaklamıştı." diyen kimseye şöyle demiştir: "Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri mi uyulmaya daha layık, yoksa babamın emri mi?" İmam Şatıbi, el-İ'tisam.

  *Abdullah b. Ömer radıyallâhu anhuma'nın babasının Emirü’l–Mü’minin Ömer İbnu’l–Hattab radıyallâhu anhuma olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

  Abdullah İbn Abbas radıyallâhu anhuma, Ebû Bekir ve Ömer'in radıyallahu anhuma sözleriye sünnete karşı çıkan kimseye şöyle demiştir: "Yakında üzerinize gökten taş yağacak. Ben size, 'Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.' diyorum. Siz bana; 'Ebu Bekir şöyle dedi; Ömer böyle dedi.' diyorsunuz." Abdurrazzak, el-Mûsânnef. (Sahih bir senedle)

  Değerli âlim İmam el-Evzaî rahimehullah şöyle demiştir: İlim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından gelenlerdir. Onlardan birinden gelmeyen bir şeyse ilim değildir." İmam İbn Abdilber, Camiu Beyani'l-İlm ve Fadlih.

  Tabiî Hafız Katabe b. Diâme el-Basrî rahimehullah şöyle demiştir: "Kendilerini tastik etmenize en layık olan kimseler, Allah Rasûlünün ashâbıdır. Ki Allah, onları Peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaşlık etmeleri ve dinini ayakta tutmaları için seçmiştir." İmam Ahmed, el-Müsned, 3/134 (Musnedu Enes b.Mâlik).

  İmam Mâlik rahimehullah, zikri geçen bütün imamların sözlerini özetleyen büyük ve önemli bir kaideyi şu sözlerle ortaya koymuştur: "Bu ümmetin başı ne ile düzelmişse sonu da ancak onunla düzelecektir. O gün din olmayan hiçbir şey, bugün de din olamaz." Bk. Kadı'lyad, eş-Şifa, 2/88.

  Son olarak;

  7- (...)Peyğamber size ne verdiyse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da uzak durun ve Allah'tan korkup sakının. Çünkü Allah, cezası çok çetin olandır.

  (...)"Peygamber size ne verdiyse omu alın, neyi yasaklarsa ondanda uzak durun." Bu buyruk, dinin inanç esaslarını da, ahkamını da, zahirini de, batınını da kapsar. Rasûl'ün getirdiği ne varsa kulların eksiksiz olarak onu alması ve ona uyması gerekir. Ona muhalefet edilmesi helâl değildir. Rasûl herhangi bir şeye dair açık bir hüküm bildirecek olursa bu, Yüce Allah'ın hüküm bildirmesi gibidir. Onu terk etmede hiçbir kimse mazur değildir, kimseye ruhsat da verilmemiştir. Herhangi bir kimsenin söylediklerinin onun söylediğinin önüne geçmesi de caiz değildir. Daha sonra Yüce Allah, kendisinden kokup sakınmayı, yani takvâlı olmayı emretmektedir. Zira takvâ ile kalpler ve ruhlar mamur olur. Dünya ve âhiret düzelir. Ebedî mutluluk ve pek büyük kurtuluş, takvâ ile elde edilir. Takvâ yitirilecek olursa ebedî bedbahtlık ve sonu gelmez bir azap sözkonusu olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah'tan korkup sakının; çünkü Allah" takvâyı terk eden ve hevâya uymayı tercih eden kimselere karşı "cezası çok çetin olandır." (Haşr Sûresi 7 / Abdurrahman b. Nâsır es-Sa'dî -Rahimehullah-'ın, Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fı Tefsîri Kelâmi'l-Mennân adlı kitabından/tefsirinden)

  24- Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdıkları zaman Alah ve Rasûlünün çağrısına uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz, muhakkak O'nun huzurunda toplanacaksınız.

  Yüce Allah, mü'min kullarına,imanlarının gereği olan bir hususu emretmektedir. O da Allah'ın ve Rasûlünün çağrısına uymak, yani emirlerine büsbütün itaat edip bağlanmak, bu konuda eli çabuk tutmak ve buna davet etmektir. Yine onların yasaklarından uzak durup onlardan vazgeçmek ve bu yasağı da başkalarına bildirmek ve uygulamaktır. Yüce Allah'ın "Sizi size hayat verecek şeylere çağırdıkları zaman" buyruğu, Allah ve Rasûlünün bütün çağrılarının ayrılmaz bir niteliğidir. Ayrıca bu çağrılarının faydasını ve hikmetini de açıklamaktadır. Zira kalbin ve ruhun hayatı, Allah'a ibadet, O'na ve Rasûlüne sürekli olarak itaatten ayrılmamaya bağlıdır.
  Daha sonra Yüce Allah, Allah ve Rasûlünün çağrısını kabul etmemekten sakındırarak şöyle buyurmaktadır: "Bilin ki Allah, kişi ile balbi arasına girer." Bu yüzden Allah'ın emrine, gelir gelmez uyun ve onu reddetmekten sakının. Çünkü daha sonra O'nun emrine uymak isteseniz bile önünüze engeller çıkar ve kalpleriniz ayrılığa düşer. Çünkü Yüce Allah, kişiyle kalbi arasına girer ve dilediği taktirde kalpleri evirip çevirerek istediği yöne yönlendirir. Bu yüzden de kul, "Ey kalpleri evirip çeviren, kalbime dinin üzere sebat ver; ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi itaatine yöneldir!"(16) duasını çokça yapmalıdır.
  "ve siz, muhakkak O'nun huzurunda toplanacaksınız." Gerçekleşeceğinde şüphe bulunmayan o günde O'nun huzurunda bir araya geleceksiniz ve O da iyilikte bulunmuş olana iyiliğinin karşılığını, kötülük işlemiş olana da isyanının cezasını verecektir. (Enfâl Sûresi 24 / Abdurrahman b. Nâsır es-Sa'dî -Rahimehullah-'ın, Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fı Tefsîri Kelâmi'l-Mennân adlı kitabından/tefsirinden)

  33- Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Rasûl'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

  Yüce Allah, mü'minlere dinî ve dünyavî mutluluklarını gerçekleştirecek ve tamama erdirecek bir emir vermektedir. Bu da kendisine ve Rasûllüne dinin hem usulünde/inançlarında hem de fürûunda/ahkamında itaat etmektir.
  İtaat; kişinin emrolunduğu üzere ihlâsla ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tam manasıyla uymak suretiyle emirleri yerine getirip yasklardan kaçınması demektir.
  "Amellerinizi boşa çıkarmayın." Bu, amelleri işledikten sonra onları bozacak şeylerle boşa çıkarmayı yasaklamaktadır. Mesala yapılan iyiliği başa kakmak, kendini beğenmek, övünmek, başkalarının işitmesini istemek, amelleri boşa çıkartan ve ecirlerini yok eden masiyetleri işlemek gibi... Aynı şekilde bu yasak, bir ameli işlerken o amlei bitirmeden yarıda kesmek ya da o ameli bozacak işlerden birini yapmak suretiyle amelin boşa çıkarılmasını da kapsamaktadır. Mesala namazı, orucu, haccı vb. amelleri bozup iptal eden bütün hususlar bunun kapsamına girer ve bunların hepsi de yasaktır.
  Fukahâ,bu âyet-i kerimeyi gerekli herhangi bir sebep olmaksızın farz olan bir ameli yarıda kesmenin haram olduğuna, nafile olan ameli yarıda kesmenin de mekrûh olduğuna delil gösterir.
  Yüce Allah, amellerin boşa çıkartılmasını yasakladığına göre bu, amelleri düzgün yapmanın, tamamlamanın, eksik eksik bırakmamanın ve bu amelleri hem bilgi hem amel yönünden gerektiği gibi yaparak ıslah edildiği anlamına gelir. (Muhammed Sûresi 33 / Abdurrahman b. Nâsır es-Sa'dî -Rahimehullah-'ın, Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fı Tefsîri Kelâmi'l-Mennân adlı kitabından/tefsirinden)
  ----------------------------------------
  Selametle.
 9. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşlerim size çağrım şudur vallahi yanlış yoldasınız bu yaptığınız sapıklıktır küfürdür vahhabilik çok büyük bir beladır bu yoldan dönün heva ve heveslerinize kurban gitmeyin
 10. Süleyman Incek

  Süleyman Incek Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Trollere neden cevap veriyorsunuz akhiler ....
 11. Seyyid Talha bin Asım

  Seyyid Talha bin Asım Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde?!. Banned Kullanıcı

  Arkadaş belli ki bilmiyor ona anlatmak yerine bu denli saygısızca davranmayı sizlere yakıştıramadım. En azında uslubunuz/hitabınız güzel ve yumuşak olabilirdi.

  @Tahir98 Bu arkadaşın mesajlarını dikkate alma, boş ver.
 12. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  işine gelmiyor bişeyde diyemiyorsun sonra bu arkadaşın mesajlarını dikkate alma diyorsun öyle mi? Allah seni ıslah etsin
 13. Hattab Amedi

  Hattab Amedi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Bu konuda size katılmıyorum kardeşim,bilmiyor ile bilgiçlik arasında fark var.Bilmeyen sorar,öğrenmeye çalışır veya kullandığı dile dikkat ederek yazar,kesin cümleler kullanmaz,suçlamaz,hele hele hakaret etmez,hakaretini ileri taşıyıpta saygısızlık etmez ve ortak düşünceyi yok sayıp kendi anlayışını dikte etmez...büyle yapmayana dediğin şekilde davranılır,aksi halde bence mesajımda saygısızlık yoktur...
  selametle
 14. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşim bence bunlar şakalar
 15. Seyyid Talha bin Asım

  Seyyid Talha bin Asım Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde?!. Banned Kullanıcı

  Sayın hocam cağımızın hastalığı malum insanlar yanlışları doğru olarak benimseyebiliyorlar. Ben onun için sizlerin yazılarını uygun bulmadım. Bizim görevimiz sapana, sapmak üzere olana, saptırana doğru yolu göstermek. Gösterdiğimiz yoldan gider gitmez orası kendisine kalmış bir şey. Allah en iyisini bilir. Selametle.

  Görünüşe göre senin ıslaha daha acele ve daha çok ihtiyacın var. Allah en iyisini bilendir. Selametle.
 16. Aziz Tutal

  Aziz Tutal Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  yani şimdi ne alaka
 17. Tahir98

  Tahir98 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Siz de mi reformistlerdenmişsiniz? Gazali, Geylani, Rabbani, Humeyni, Mutahhari, Cemaleddin Afgani, Seyyid Kutub, İkbal Lahori, Said Nursi, vs.ciymişsiniz.

  Bunların hepsi yanlıştır. İtikatta Kayyim ve İbn Teymiyye'nin açıkladığı gibi inanmayan sünni-şii-sufi-alevi.. vs. ve fıkıhta Ahmed bin Hanbeli takip edmeyip de, Ebu Hanifeyi takip eden Hanefiler, Şafii'yi takip eden Şaffiler, Cafer Sadık'ı takip eden Caferiler, Zeyd'i takip eden Zeydiler, Malik'i takip eden Malikiler, hepsi yanlış yoldadır.

  Hepiniz yanılıyorsunuz. Ben sizin inançlarınızdan ve vahdetinizden uzağım. Selam hidayete tabi olanlara. Güle güle.
 18. Ebu Mervan

  Ebu Mervan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  :D saka gibi. gece gece iyi geldi :)
 19. ezmeray

  ezmeray كفى بالموت واعظا Kullanıcı

  Tahir 98 denen kişi ya zır cahil yada ehli Sünnet e vahhabi ismini yapıştıranların uşaklığını yapıyor
 20. Seyyid Talha bin Asım

  Seyyid Talha bin Asım Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde?!. Banned Kullanıcı

  Münafık mısın nesin. İlk önce defol git biraz Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat'a ait kitaplar oku. Yazdığımız mesajlarıda okumuyorsundur sen -Allahualem-. Yoksa böyle saçmalamazdın yine. Sna ilk sayfada ki mesajımda cevap vermiştim. yanlış yolda dediklerin mezhep imamalarının bir kısmı Ahmed bin Hanbel'in hocalarıdır. Allah selamet versin. Selametle.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş