1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

İlmi Konu Manası Gârib - Tuhaf Gelen Hadisler Ve Sahihliği ?

Konu, 'Tevhid' kısmında ABDULHAK tarafından paylaşıldı.

 1. aknczlfkr

  aknczlfkr Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Hayır kardeş. mesele sdk yarışı değil haşa.. Ben sadece, bazı duyduklarımıza göre, bu ayetin
  bilimsel keşiflere işaret oldugunu söyleyenler oldugu. Eğer nakle göre doğru ise bu görüş;
  o halde derhal aklıma bu dünyanın yuvarlaklığı meselesi ve bilimin verileri geliyor tabii olarak..

  Ama 1- önce bu ayetin tefsirinin bilimsel kevni keşiflere işaret edip etmediğinin sünni ulemadan teyidi gerekiyor.
  Ayrıca 2- açıkça dünyanın yuvarlaklığının tersini ifade eden hadislerin ve selef icmasının olmadığı bilgisini teyit etmek gerekiyor..
 2. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Kardeş bende öyle fakat ben insanları direk çizmem yaptığı çalışmalarına bakarım. Onun hesabı Allaha kalmıştır. Ben hakiki, katkısız İslamı arıyorum. Dinden iskonto edenleri iyi bilirim fakat konuşmam dedikodusunu yapmam vebal altına girmemeye bakarım. Hata payı büyük. Haaa sözleri sakıncalı ise derim bak bunları diyor bu İslama uymuyor şu şu sebebten dolayı
 3. Kozsoy

  Kozsoy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  "Zaman döndü dolaştı ilk heyetine kavuştu"
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Muasir alimlere bakmayalım değil mi, Çünkü fen ilerledi ve dünyanın duvarlaklığını âma şeyh Ömer Abdurrahman (Rabbim esaertten kurtarsın)bile şahid oldu(!)

  Evet eski alimlerden dünyanın düz olduğunu kabul edenler mevcuttu. Çünkü böyle bir kânıya sahibtiler ayrıca ayet ve hadisler tevillerle bu şekilde yorumlanabilmekteydi.
  Bu durum (anlayış) Kur'andaki tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmadığı ayetinin izahatında da mevcuttur. Eski alimlerin açıklamalarına baktığımızda tatlı suyla tuzlu suyun karışmaması, aralarında perde olma meselesini "nehirlerin , denizlere yüksekten dökülmesinden dolayı tatlı su olan nehir/ırmak sularının tuzlu su olan deniz suyuna karışmamaktadır" diye anlamış ve açıklamışlardır.
  Bugün tatlı suyla tuzlu suyun karışmaması meselesi denilince dünyadaki denizlerin çeşitli bölgelerinde tatlı ve tuzlu deniz suyunun birbirine karışmadığı tesbit edilmiş ve bu anlayış bugün kabullenilmiştir.

  "Birinin suyu tatlı ve içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi birbirine salıveren, aralarına da, karışmalarına engel bir perde ve mani koyan O'dur." (Furkan 53)
  Allah Teala bu âyet-i kerimede, biri tatlı diğeri tuzlu olmak üzere iki çeşit su yarattığını beyan ediyor. Bunlardan biri, nehir, pınar ve kuyu sulan gibi, insanların içmelerine müsait olun tatlı sulardır. Diğeri ise denizlerdeki tuzlu ve acı sulardır.

  Âyette zikredilen "İki deniz"den maksat, ırmaklar ve denizlerdir. Bunların ikisine de deniz denmesinin sebebi, denizin suyunun çok ve büyük olmasıdır. Böylece "deniz" ifadesi diğer suları da içine almıştır.

  (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 6/189-190)

  Eski mufessirlerin (Allah kendilerinden razı olsun) ellerindeki imkan ve delillerle bu konuları bu şekilde açıklamaları gayet doğaldır. Çünkü vahy almıyorlardı. Fakat bugün dünyanın şekli hem fenni delillerle kesinleşmiş, hem buna (yuvarlaklığına) mevcut ayet ve hadislerin yorumlanması hem de akl uygunluk arzetmektedir. Tüm bunlara rağmen aksini iddia etmek, yel değirmenlerine saldıran kişinin durumuna düşmekten başka bir şey değildir. Vesselam.
 5. aknczlfkr

  aknczlfkr Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Burada önce bakılması gereken; bahsedilen nakildeki KUTURLAR-AKTAR, DEHAA, SEHL, TEKVİR gibi lafzlara Ehli Sünnet Ulema ne mana vermişlerdir?
  Bu nakildeki meallendirme prof'un şahsına mı ait yoksa lügatte ve ulemada müfessirlerde de geçiyor mu bu manalara geldiği?... Buradan başlamak gerek galiba..
 6. condor

  condor Üyeliği İptal Edildi Banned

  Dünyann yuvarlaklığı hakkında açık nas bir delil yoktur.Bir kimse dünya düzdür dese bile küfre girmez..Dolayasıyla tartışma anlamsız.
 7. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Dünya düzdür diyenler; yuvarlak diyenleri tekfir ediyor!
 8. condor

  condor Üyeliği İptal Edildi Banned

  ben kimseyi tekfir etmedim..fakat seni tekfir etmiş veya sen onu tekfir etmişsen bir şey diyemem..Sadece açık nas delili inkar küfürdür..
 9. aknczlfkr

  aknczlfkr Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  acaba suudi alimi bin baz DÜNYA KABE GİBİDİR PRİZMA SURETİNDEDİR, veya SİLİNDİR ŞEKLİNDEDİR deseydi kraliyet selefileri ne buyururlardı..
 10. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tefsir alimleri elindeki deliller neticesinde yorumlar yaparlar, dolayısıyla eski alimlerin çoğunluğu dahi bu gibi konularda tek bir görüş koysalar bu ileride yanlışlanabilir sebebi ise bu yorumların çokluğu kat'i bir bağlayıcılık getirmez. dünya yuvarlaktır diyen birisi de nassı tahrif etmiş, zahirinden farklı manalar vermiş değildir. bu sebeple 1-2 ayet veya hadis görüp hemen üstüne atlanılıp görüş belirtilmemeli-en azından bizim seviyemizdeki insanlar için söylüyorum-, delilleri daha iyi bilen ve fıkhedebilen alimlere bırakılmalıdır.
 11. Kozsoy

  Kozsoy Islam-TR Üyesi Kullanıcı  Bu nedir , çözümlemesi nedir ?
 12. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Bu yazı ya kendi ile çelişiyor yada dünyanın düz olduğunu destekliyor. Çünkü güneş battıktan sonra gözden uzaklaşmasını ve secde ettiğinden bahsediyor. Filhakikah Güneş bir yerde batıyor fakat başka yerde hala tam tepede. Mesela çinde akşam ise türkiyede hala gündüz oluyor. Peki şimdi neyapmalı abdulmuizz hadisi nasıl yorumlamalı? Yoksa M. İslamoğlunun dediği gibi ravilerden biri yalan söyledi demek daha efdal.
 13. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Yanlışınız var beyfendi. Hadisi dikkatli okuyunuz. Orada güneşin bir karargahı olduğu geçiyor güneşin gözden uzaklaşması ve sonrada secde ettiğinden bahsediyor. Soruyorum size bu hadiste güneş battığı anda secde yapmaya gidiyor geçiyor. Peki biz hangi ülkeyi baz alacağız bunun için mesela güneş istanbulda batınca mı secde etmeye gidiyor. Bunu bir açıklarsanız sevinirim
 14. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Siz o hadisten bu bilimsel tespiti yapıyorsanız tebrik ederim sizi. Peki ravilerdemi tıpkı senin gibi bilimsel yorumluyordu o hadisi?
 15. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Cevap vermeyip Konuya başka yere çekecekseniz bu konuda konuşmayalım. Hassas bir konu
 16. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Sahih Hadisleri hevâsıyla inkar ettiği sürece Mustafa İsyanoğlu (ve benzerleri) sapığın teki olarak kalmaya devam edecektir!

  Güneşin secde etmeye gitmesi, mecâzdır. Bu mecâzı da şöyle açıklayan âlimler olmuştur :
  "Mahlukâtın ibâdeti nasıldır?" sualine:
  "Fıtri amelleridir, yani hangi iş ve vazife için yaratılmışsa o şeyi yaptı mı ibadet etmiş olur.” demişlerdir.
  Şu halde, güneş her an ışık neşretme vazifesini yerine getirmekle ibadetini yapmakta, secdede bulunmaktadır. Bize nisbetle batması, ışık neşri vazifesini bizden kesmesi demektir. Ama dünyanın başka kıtalarında aynı vazifeyi yapmaya (secde etmeye) gidiyor demektir.

  Arş'ın altına gitmesi de şöyle anlaşılabilir:
  Arş bütün semavâtı kuşattığına göre, zaten onun altında çıkması diye bir şey söz konusu olamaz. Gündüzleyin, kendimize nisbetle tepemizde, ufukta gördüğümüz güneş, gece görünmez olunca, bizden nisbi bir uzaklığı ve gaybıyeti mevzubahistir.
 17. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Saol bu yazın güzel olmuş maaşaa Allah. Diğer yazılarına göre bu yazı çok güzel bir cevap oldu sorularıma. Allah razı olsun.

  Aslında kendi cümlelerini kullansan daha net ve anlaşılır oluyor
 18. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

 19. Avukat Sıtkı

  Avukat Sıtkı Üyeliği İptal Edildi Banned

  Yok kardeş ben iyice düşündüm fakat işin içinden çıkamadım. Zamana bırakıyorum. Dünya düz mü yuvarlak mı.
 20. Kozsoy

  Kozsoy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Saçma ! Zira insan dışındakilerin Allah'ı zikredişlerini duyup anlama çabası gibi senin güneşin secdesini anlamaya çalışman .... Senin dediğin eğer taş zikrediyorsa ben niye duymuyorum ile aynı ,,,
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş