Bilindiği üzere dinimiz "İkra" (oku) emri ile başlamaktadır. Allah'ın kitabı olan kuran-ı kerimi okumakta her müminin üzerine bir görevdir. Fakat nedense mütedeyyin kesim kuranı kıraat etmekten çok anlamını bilmeden tilavet etmeye yönelmiştir. Halbuki Allah bizlere kuranı "kıraat" etmeyi görev biçmiştir. Peki kıraat nedir? Yaklaşık 1-2 dakikalık şu kısa videolarla kıraatın ne olduğu hakkında azda olsa kanaat getirebiliriz.