“KORKU TASI” DİYE BİLİNEN TAS’DAN ŞİFA DİLENİRMİ? BUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Soru:

Suriye ve Filistin gibi ülkelerde “korku tası” ismiyle bilinen bakırdan, gümüşten üzerinde kuran ayetlerinden nakışlı ayete-l kürsi vb ayetler olan bir kap var. Özellikle de yaşlılar çocuklar korktuğu yahut karabasan geldiği, kötü rüyalar gördükleri zaman çocukların tedavisi için çokça kullanıyorlar. Şifa için tasa su konularak çocuklara içiriliyor. Bu tastın içerisinde ayetler yazdığı için mübarek olarak görülüyor.

Bu kabı kullanmanın hükmü nedir? Bu kabın korkuyu giderdiğine inanılıyor. Bu bidat ve şirk midir? Bu dinimizde yasaklanmış olan temimeler ve Allah tealanın kelamını hafife almaya girer mi?

Cevap

Zaferan, gül suyu vb temiz, zararsız olan maddelerle bir kaba yahut bir kâğıda yahut yaprağa Allah tealanın ayetlerini yazmakta bir sakınca yoktur. Sonra bu suyu içmenin yahut acı çekilen yere yahut hastalığın bulunduğu yere koymanın da bir sakıncası yoktur. Çünkü bu tür uygulamalar selef’ten nakledilmiş uygulamalardır.

Ayetlerle nakşedilmiş bir tas içerisine suyun konulması, korkuya ve kâbusa karşı şifa dilenmesi meşru değildir. Çünkü tasta bulunan ayetlerin, bizim bahsetmiş olduğumuz zaferan veya gül suyu ile yazılan ayetlerin su ile karıştığı gibi karışma durumu yoktur, ayetler tasa nakşedildiği için suya karışmaz.

Bilinmektedir ki:Rukyenin tesiri ya kuran ayetleri okunup hafifçe üflemekle ya suya karışan bir madde ile ayetlerin yazılmasıyla olur. Ancak sizin belirtmiş olduğunuz “korku tas” ı kabında böyle bir durum söz konusu değildir.

Abdurrahman bin Berrak’a bu soru yöneltilmiştir:

Cevap: Bu konuda hiçbir eser gelmemiştir. Kuranla tedavi uygulamalarındaki bidatlerden birisidir.

İbni Useymin’e sorulmuştur: Yemek tabaklarına yahut benzeri kaplara ayetlerin yazılması örneğin: ayetel kürsi vb ayetler gibi sonrada şifa niyetiyle içilmesi caiz midir?

Cevap:

Bilinmelidir ki: Allah tealanın ayetleri bu derece hafife alınmamalıdır. Bir mümin bunu nasıl rıza gösterebilir ki! Allah tealanın ayetleri bir kaba yazılacak sonra su doldurulacak sonrada evin bir köşesine atılacak yahut çocukların ellerine oynamaları için verilecek, çocuklar bunlarla oynayacak!

Bu amel şüphesiz haramdır. Kimin yanında üzerine ayetler nakşedilmiş bu tür taslar yahut kaplar varsa gitsin bu kapları eritsin, ayetlerini imha etsin. Şayet bunu yapamıyorsa gitsin bunları temiz bir yere defnetsin.

Yoksa çocukların oynadığı sonradan su içtiği, ayaklar altında gezen hiçbir değeri olmayan, hafife alınan kuran ayetleriyle şifa dilenmesi seleften bizlere ulaşmamıştır. (Resail useymin, 1/109)