Ey Adem oğulları! Biz Size avret yerlerinizi örtecek ve süsleyecek elbiseler indirdik. Takva elbisesi, işte bu daha hayırlıdır. ışte bunlar, ALLAH’ın ayetleridir. Belki öğüt alırlar
Bütün alimlere göre; fitneden korkulduğu, yani erkeklerin kadınlara şehvetle bakmasından emin olunmadığı zaman, kadının yüzünü ve ellerini örtmesi gerekir.


Fakat fitneden emin olunduğunda bazı alimlere göre, kadının yüzü ve elleri hariç bütün vücudu avrettir. Bazı alimlere göre ise yüzü ve elleri dahil bütün vücudu avrettir.


El Hatıb eş şerbini, Harameyn imamı olan Cüveyni’den şöyle dediğini nakletti: “Bütün müslümanlar, kadınların yüzleri açık bir şekilde dışarıya çıkmalarının yasak olduğunda ittifak etmişlerdir.


ımam Ahmed, ımam Malik ve şafiilerin bir görüşüne göre kadının yüzü ve eli avrettir.


ımam Ahmed şöyle dedi: “Kadının her tarafı avrettir. Tırnakları bile. Onun için dışarıya çıktığında vücudundan hiçbir şey göstermesin.”


Malikilerden Kadı Ebu Bekir b. Arabi şöyle dedi: “Kadının herşeyi avrettir. Vücudu da, sesi de.”
Alusi şöyle dedi: “Ez Zevacir kitabında geçtiği gibi şafii’ye göre kadının yüzü ve iki eli avrettir.”


Ebu Hanife, Hanbeli ve Malikilerin bazılarına ve şafii’nin bir görüşüne göre; normal durumlarda yani fitneden emin olunan durumlarda kadının yüzü ve elleri avret değildir. Fakat fitne sözkonusu olduğunda yani erkeklerin ona şehvetle bakmasının sözkonusu olduğu durumlarda yüzünü ve ellerini örtmesi gerekir.


Hanefi alimlerinden olan Ed Dürrül Muhtar kitabının yazarı şöyle dedi:
“Genç olan kadın, erkekler arasında yüzünü açmaktan menedilir. Bu avret olması sebebiyle değil, fitneden korkulduğu içindir.”


ıbni Abidin, yukarıdaki sözü şöyle açıklamıştır:
“Yani yüzünü erkekler arasında açmaktan menedilir. Çünkü erkekler onun yüzünü görürler ve yüzüne şehvetle bakarlarsa bir fitne vuku bulmasından korkulur.”
Ebu Bekir Cessas şöyle dedi: “Genç kıza, yabancı erkekler karşısında yüzünü kapatması, tesettür ve iffet üzere olması emredilir ki hasta kişiler, ondan birşey ummasınlar.”
şer’i Kadın Tesettürünün şartları:
Kadının yabancı erkekler karşısında giyeceği elbise;
1 - ınce, şeffaf olmayıp, vücut hatlarını örtecek şekilde kalın olmalıdır.
2 - Bütün vücudu örtecek şekilde olmalıdır.
3 - Süslü ve gösterişli olmamalıdır.
4 - Vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olmamalıdır.
5 - Güzel kokulu olmamalıdır.
6 - Erkeklerin elbisesine benzememelidir.
“Takva elbisesi, işte bu daha hayırlıdır.”
ALLAH (c.c), ayetin bu kısmında şöyle buyuruyor:
“Takva elbisesi, ki bu iman ve salih amellerdir. ışte bunlar, ALLAH’ın nimet olarak yarattığı elbise ve süslerden daha hayırlıdır.


Ey insanlar! ALLAH’ın sizlere verdiği bütün nimetleri hatırlayın ve onlardan gereği gibi istifade edin. Bunların en önemlisi ise, takva elbisesini elde etmeye çalışmaktır. ALLAH’a yaklaşmak ve O’nun azabından kurtulmak için en önemli ve vazgeçilmez vesile iman ve imanla birlikte salih ameldir. Zaten bunlar, insanın yaratılış gayesidir. ıyi bilin ki, iman ve salih ameller, dünyada elde edeceğiniz maddi nimetlerden çok daha hayırlıdır. Çünkü bunlar ebedi sürecek olan bir mutluluğun vesilesidir. Bunlar olmaksızın, ahiret gününde asla kurtuluşa eremeyeceğinizi bilin.”


Bu ayet, manevi elbisenin, yani; iman ve salih amellerin, maddi elbise ve süslerden daha hayırlı olduğunu göstermektedir. Öyleyse akıllı olan kimseler daha hayırlı olan şeyleri elde etmeye çalışmalı, daha az hayırlı olanları daha çok hayırlı olanlara tercih etmemelidirler. Zira ALLAH (c.c)’ ın azabından kurtulmak, ancak takva elbisesiyle, yani; sahih iman ve salih amelle mümkün olur. ALLAH (c.c)’a ancak bu şekilde yaklaşılır. ıman ve salih amel olmaksızın ALLAH (c.c)’ın azabından kurtulmak ya da ALLAH (c.c)’a yaklaşmak kesinlikle mümkün değildir.
“ışte bunlar, ALLAH’ın ayetleridir.”
ALLAH (c.c) ayetin bu kısmında şöyle buyuruyor:
“Sizlere verilen maddi ve manevi nimetlerin hepsi, ALLAH’ın sizlere rahmetini, fazlını ve kudretini gösteren en büyük ayetlerdir. Bunu sakın unutmayın ve ALLAH’ın nimetlerine karşı asla nankörlük yapmayın!”
“Belki öğüt alırlar.”
ALLAH (c.c), ayetin bu kısmında şöyle buyuruyor:
“ALLAH’ın sizlere vermiş olduğu nimetlerin her biri ALLAH’ın fazlını, keremini, rahmetini, yüceliğini, kudretini hatırlatmaktadır. Bu nimetler, sizler için ALLAH’ı hatırlatan birer öğüt gibidirler. Sizleri, ALLAH’a şükretmeye, sadece O’ na ibadet etmeye, şeytanın fitnelerinden uzaklaşmaya ve ALLAH’ın, avret mahallinin örtülmesi emrini hatırlamaya davet ederler. Bu nimetleri her gördüğünüzde ve hatırladığınızda belki artık öğüt alırsınız da ALLAH’ın sizler için çizmiş olduğu sınırlara hakkıyla riayet edersiniz.”
DAVETÇıNıN TEFSıRı (ARAF SÜRESı 26)

Ey Adem oğulları! Kendilerine avret yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak anne-babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve kabilesi sizi, sizin onları görmediğiniz yerlerden görürler. Muhakkak ki biz, şeytanları, iman etmeyen kimseler için dostlar kılarız. (araf 27)