İzzet Tablosu ..

1560593_10202849996553155_6152253202432963252_n.jpg

Hubeyb bin Adiyy, öldürülmesi esnasında şöyle diyordu:

“Müslüman olarak öldürüldükten sonra gam yemem,
Nerede olursa olsun Allah için ölüyorum.
Bu ölüm O’nun zâtı(nın rızası) içindir, dilerse O,
Darmadağınık uzuvların eklemleri üzerine bereket verir.”

(Buhari, Ahmed)

........

Halid bin Velid şöyle diyordu:

“Benim onu sevdiğim ya da kendisinden çocuk müjdesi aldığım bir gelinin getirildiği hiçbir gece, bana soğuğu şiddetli, buzu çok, sabahında düşmanla karşılaştığım bir seriyyeden daha sevimli değildir.”

(İbn'ul Mübarek Kitabu'l Cihad)

.......

Ve Firavunun Sihirbazları kalplerine hakk yerleşince şunu haykırıyorlardı :

“Ne hüküm vereceksen ver! Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.” (20, Ta-ha/72)

........

Salahaddin Eyyubi, Allah yolunda ölümü tatmaktan, yaralanmaktan ve yorulmaktan zevk alıyordu… Rahat ve lüks bir hayattan nefret ediyor, çadır ve çöl hayatını seviyordu.

Tarihçiler onun hakkında derler ki: “O, cihad ve mücahidler hakkında konuşulmadıkça konuşmazdı ve çölde bir çadırda yaşamayı severdi.”

........

yek re islam

..