1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Üye

  Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ i şöyle buyururken işittim dedi:  “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Rifâa bin Rafi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir gün, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında namaz kılıyorduk.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını rükûdan kaldırdığında:
  ‘Semialluhu Limen Hamideh’ dedi.
  Arkasında namaz kılmakta olan bir adam:
  Rabbena Ve Lekelhamd, Hamden Kesiran, Tayyiben Mubareken fih, dedi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazdan çıkınca:
  −‘Konuşan kimdi?’ buyurdu.
  O kimse:
  −Benim dedi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’a yemin olsun! Otuz şu kadar melek gördüm, o tesbihi hangisi evvel yazacak diye yarış ediyorlardı’ dedi.”
  Duanın Manası: “Allah kendisine hamd eden kimseyi işitti, Ey Rabbimiz! Olan Allah’ım! Çok, nezih ve mübarek hamd ile Sana hamd olsun.”

  Buhari 794, Malik 1/211, Ebu Davud 770, Nesei 1061, Tirmizi 404.
 3. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Üye

  1573- Kesir b. Kays anlatıyor:
  Dimaşk mescidinde oturan Ebu'd- Derdâ'nın yanına geldim ve:
  -"Ey Ebu'd-Derda! Bana bildirildiğine göre Resûlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) naklen bir hadis rivayet ediyormuşsun. Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şehrinden (Medine'den) sırf bu hadisi senden öğrenmek için geldim" dedim. Ebu'd-Derdà:
  -"Sadece bu hadisi öğrenmek için mi geldin? Yani bir iş veya ticaret için gelmedin mi?" diye sorunca:
  -"Hayır, sadece öğrenmek için geldim" karşıliğını verdim.
  Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ şoyle dedi: -"Resûlullah'in (sav) şöyle buyurduğunu işittim:
  "ilim öğrenmek için yol tutan kişiyi Yüce Allah cennet yollarından brine yönlendirir. Melekler, ilim öğrenmek için evinden çıkan kişiden razı olup ona kanat gerer. Alimin, âbide üstünlüğü mehtaplı gecedeki Ay’ın diğer gezegenlere üstünlüğü gibidir. Alim olana gökte ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile bağışlanma dilerler. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler geriye ne bir dinar, ne de bir dirhem brakmışlardur. Geriye (miras olarak) bıraktıkları sadece ilimdir. Bundan dolayı her kim ilim elde ederse (bu mirastan) yeteri miktarda bir hisse elde etmiş olur."

  Şuabu’l İman 2.c
 4. Pangea

  Pangea İyi Bilinen Üye Üye

  Ümmü`l-mü`minîn Âişe
  Şöyle demiştir: Hâris b. Hişâm radiya`llâhu anh Resûlu`llâh salla`llâhu aleyi ve sellem`den: "Yâ Resûllâ`llâh, sana vahiy nasıl gelir?" diye sordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ahyânen bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl zâil olur olmaz (Meleğin) bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Ahdânen Melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim. -Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: Resûl`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nâzil olurken görmüşlüğüm vardır. (İşte öyle soğuk bir günde bile) kendisinden o hâl geçtiği vakitde şakaklarından şapır şapır ter akardı.

  Buhari vahy babı.
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 7 Ekim 2018
 5. Pangea

  Pangea İyi Bilinen Üye Üye

  Ümmü`l-mü`minîn Âişe
  şöyle demiştir: İki namaz vardır ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem onları sırran da, alâniyeten da (yâni evinde de, dışarda da) terketmezdi. (Onlar da) sabah namazından evvel iki, ikindi namazından sonra da iki rek`at idi.
  KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT no. 351
 6. Pangea

  Pangea İyi Bilinen Üye Üye

  Ravi : Abdullâh b. Ömer
  Baslik : ABDULLÂH İBN-İ ÖMER`İN YEHÛD İLE HARP OLMADIKÇA KIYÂMET KOPMAYACAKTIR, RİVÂYETİ
  Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (İleride) Müslümanlar Yehûd ile harb edecek (ve onları tamâmiyle kırıp mahvedecek). Hattâ onlardan bir Yehûdî taş arkasına saklansa (da sağ kaldığı farz edilse) taş parçası da (dile gelerek) ey Allah`ın kulu, şu arkamdaki Yehûdî`dir, onu da öldür! diyecektir. (Ebû Hüreyre`den gelen) bir rivâyette de: Müslümanlarla Yehûd arasında kanlı bir harb olmadıkça kıyâmet kopmaz, buyurulmuş ve hadîsin geri kalan kısmı zikr edilmiştir (ki, bu harbde müslümanların yehûdîleri tamâmiyle tenkîl etmesinden ve bir tânesinin taş arkasında saklı kaldığı farzedilse bile taş da izhâr-ı husûmet ederek: ey müslüman, arkamda saklanan yehûdîyi de öldür! demesinden ibârettir).
  Sahih Buhari HadisNo : 1232
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Adiy ibn Hatim ( ra) dan Rasulullah ( sav) * Sizden her bir kimse Rabbi ile arada bir tercuman ve
  Rabbini görmekten perdeleyen bir hicab olmaksizin , muhakkak onunla konuşacaktir.*
  buyurdu .

  ( Buhari s. 7317)
 8. elomeri

  elomeri Yeni Üye Üye

 9. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

 10. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :
  ‘Allah’ın(c.c.) kadın kullarını dövmeyiniz!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2146, Darimi 2/146.
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Sizi Allah’a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim, onların hepsini size emrettim ve sizi Allah’tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim, onların hepsini size yasakladım!”

  Begavi 4111, Beyhaki 13443.
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “...Allah’a yemin ederim ki, ben sizleri gecesi ve gündüzü apaydın olması bakımından eşit olan
  tertemiz gönüllere sahip olarak bıraktım.”
  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) diyor ki:
  Vallahi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğru söyledi. Vallahi gecesi ve gündüzü aydınlık olması bakımından eşit olan tertemiz gönüllere sahip olarak bizi bıraktı.
  İbni Mace 5.
 13. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Üye

  Hocam biraz açıklayabilir misiniz?
 14. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  benim anladığım efendimiz(sav.) din ile ilgili Allah azze ve celleden bildirilen her şeyi tebliğ edip açıklamıştır.
  böylece din kemale ermiş tamamlanmıştır.
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bir yerde Allah’ın (C.C.) haddi (şer,i cezalar) ile amel edilmesi, o belde ahalisine
  kırk sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır’ buyurdu.”

  İbni Mace 2538, Nesai 4919.
 16. Tevhid yolunda

  Tevhid yolunda Üye Üye

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:


  "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve;


  "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der. "


  Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der:


  "Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?"


  Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'1-Müsâfırin 166, (758); Muvatta, Kur'ân 30, (1,214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315).
 17. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ahnef bin Kays (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Ben bu adama yardımı irade ederek yola çıktım.
  Ebu Bekere (Radiyallahu Anh) bana karşı geldi ve:
  −Ey Ahnef! Nereyi istiyorsun dedi.
  Ben, Ali (Radiyallahu Anh)’ı kast ederek:
  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in amcaoğluna yardım etmek istiyorum dedim.
  Ebu Bekere (Radiyallahu Anh):
  −Ey Ahnef! Geri dön! Çünkü ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:
  −‘İki Müslüman kılıçlarıyla birbirini öldürmek için karşı karşıya geldiklerinde katil de maktûl de ateştedir!’
  Denildi ki:
  −Ya Rasulallah! Bu katildir. Fakat maktûlün ateşte işi nedir?
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Maktûl de arkadaşını öldürmek istemişti’ buyurdu.”

  Müslim 2888/14, Buhari 6875.
 18. Bakara 74

  Bakara 74 Üye Üye

  Eğer müminlerden iki fırka birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını adaletle düzeltip barıştırın. Eğer onlardan biri, diğerine karşı azgınlık ederse, azgınlık eden taraf Allah’ın emrine dönünceye kadar onlarla savaşın. Eğer Allah’ın emrine dönerse, aralarını adaletle bulup barıştırın. Adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adaletli olanları sever.
  ~ Hucurat Suresi 9

  Abi yukarıdaki hadisi nasıl anlamalıyız??
 19. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Kardeşim dikkat ettiysen ayette (Eğer onlardan biri, diğerine karşı azgınlık ederse...) buyruluyor. yani haddi aşan kimselerle haddi aşmadan mücadele ve adaletli olmak emrediliyor.Fakat haklı ve haksız bilinmiyor ve fitne varsa o durumda hadisde geçen duruma düşmekten korkulur. Allah en doğrusunu bilendir.
 20. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Enes ( ra ) Rasulullah ( sav ) " Kafir getirilir ve cehennem ateşine bir defa daldirilir. Sonra ona hayır namına bir şey gördün mü ? denilir.
  O Allah a yemin olsun ki Rabbim görmedim .diyecek. Sonra dünya hayatinda en çok sıkıntı çekmiş ,en ileri derecede sefalet görmuş kişi getirilir, cennete bir defacik daldirilir. Sonra da ona - Hiç sefalet çektin mi ? denilir.
  O da Allah a yemin olsun ki Rabbim çekmedim.diyecek " buyurdu.

  ( Muslim 2807 Ahmed 3/203)
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş