1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  -Ebud Derda (ra) dan ,Rasulullah (sas) " Müslüman bir kimse gıyabında kardeşine dua ettiği vakit bir melek
  - Amin, sana da onun gibisi olsun der. " buyurdu.

  ( muslim sahih )
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu:

  "Güneş batıp gece karanlığı bastığında, yahut akşamladığınız zaman, çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men ediniz. Çünkü, şeytanlar o sırada etrafa dağılırlar, faaliyete geçerler. Geceden bir saat / biraz zaman geçtikten sonra, çocukların eve gelmelerini sağlayın ve kapıları kapatın / kilitleyin ve Allah’ın adını anın. Çünkü, şeytan kapalı bir kapıyı açmaz. Su kırbalarının ağzını bağlayın ve Allah’ın adını anın. Yiyecek kaplarınızı -küçük bir örtüyle de olsa- örtün ve Allah’ın adını zikredin. Ve çıralarınızı / lambalarınızı söndürün.”

  [Buharî, Eşribe, 22]
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Kendi nefsini unutarak insanlara hayır öğreten âlimin örneği, insanları aydınlatmak için yanan kandil gibidir.”

  Tabarani Mucemu’l-Kebir 1681, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5837
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Üsame ibni Zeyd (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: Rasulullah (sav)
  bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin
  onları sularının başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam Lâ ilâhe illallah = Allah’tan başka ilah yoktur, dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine’ye geldiğimizde Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) durumdan haberdar oldu ve: -Ey Üsame Lâ ilâhe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? buyurdu. Ben: -Ya Rasulallah o adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi, dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) tekrar: -Lâ ilâhe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? diye yine sordu ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, o günden önce müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim.
  (Buhari, Diyet 2, Müslim, İman 158)
  * Müslim’in değişik bir rivayeti şöyledir: Rasulullah (sallallahu aleyhi
  vesellem): -Adam Lâ ilâhe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi?
  -Ya Rasulallah o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi, dedim.
  Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ise: -Kalbini mi yardın korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun, buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ilk olarak o gün müslüman olmayı temenni ettim.
  (Müslim, İman 158)
 5. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Allah onlardan razi olsun. Onlar bu ve benzeri fiilleri işlememiş ve hiç hata yapmamış olsalardı biz , tekfirde aşırılığın tehlikesini veya diğer cürümleri ve şeriatin tatbikini nerden bilecektik.
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah sav söyle buyurmuştur:
  "Rabbiniz bir kulunu sevdimi onu ballı kılar"
  Dediler ki: ballı kılmak nedir ?
  "Allahın ballı kılması ona ölümünden önce bir salih amel işlemesini nasip ederde ölüm ona gelinceye kadar devam eder bu amel üzere ruhunu kabzeder "

  Ahmet rivayet etmiştir. (17819)

  İmam Elbani şöyle demiştir:
  "Allahın ballandırdığı kişinin emaresi şudur: kendisini ziyarete gelen kişi ondan memnun olarak ayrılır. "
  Yine merfu olarak nakledilen hadise göre
  "Etrafındakiler ondan razıdırlar "
  Allahın ballandırdığı kişiye müjdeler olsun.!

  İmam elbani rahimahullah ın bir çok defadır kendisine iyilik yapan kişilere
  "Allah seni ballandırsın " diye dua ettiği görülmüştür.

  imam ahmedin müsnedi 17438 no hadis.
  imam elbani camiüs sahih.
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rabbim islam tr. de ki tüm kardeşlerimi ballı kılsın.!
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - İbni Ebi Evfa (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etmiştir:

  “Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

  −Ya Rasulallah! Kur’an’a bedel bana yetecek bir şey öğretsen dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

  −‘Subhanallah, Velhamdulillah, Vela İlahe İlallahu Vallahu Ekber’ de!
  buyurdu.

  Ravilerden Sufyan:

  −Ebu Halid Yezidi’l-Vasıtı rivayetinde sonra adam:

  −Bu Rabbim için bir senadır benim için ne var? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Allahummağfirli, Verhamni, Vehdini, Veafini’ de!
  buyurdu.

  Adam:

  −Tesbihin dört tanesi Rabbim için, dört tanesi de benim içindir dedi.

  Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu adam elini hayırla doldurmuştur’ buyurdu.”

  Ebu Davud 832, Nesei 923, İbni Huzeyme 544.
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz ki kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.”

  Buhari 6463, Tirmizi 2731.
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ubade bin es-Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Allah’ın yolunda cihad ediniz! Kuşkusuz ki Allah’ın yolunda cihad,
  cennet kapılarından bir kapıdır. Allah Tebâreke ve Teâlâ cihad sebebiyle üzüntü ve hüzünden kurtarır.”

  Ahmed bin Hanbel Müsned, Taberani Mucemu’l-Kebir,
  Taberani Mucemu’l-Evsad.
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti.
  Ona; "Kendini nasıl buluyorsun?" diye sordu.
  Genç; "Ey Allah'ın Resûlü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi.
  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar."

  Tirmizî, Cenâiz 11, (983); İbnu Mâce, Zühd 31, (4261).
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
  "Kul (bazen) Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarf eder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar."
  (Tirmizi ve diğerleri tahric etmişlerdir. Sahihu Suneni 't-Tirmizi, 1884 )
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Muaz b. Cebel (r.a)'ten nakledildiğine göre Allah'ın Rasulü (sav.)şöyle buyurmuştur.
  "Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o erkeğin kıyamet gününde eşi olacak olan Huri, eziyet eden kadına şöyle seslenir: "Allah seni helak etsin, bu adama eziyet etme. O, dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp, bize kavuşacak."

  (Tirmizî, Rada', 19; ibn Mace, Nikah, 62; A. b. Hanbel, V, 242.)
 14. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  .Ebu'd-Derda'nın damadı Savfan bin Abdullah şöyle anlatıyor:
  Şam'daki yakınlarımı ziyarete gitmiştim.Kayınvalidem Ümmü'd-Derda'yı evde buldum.Fakat kayınpederim Ebu'd-Derda'yı evde bulamadım.Kayınvalidem bana:
  -Bu sene haccetmeyi düşünüyor musun? diye sordu.Ben de:
  -Evet,düşünüyorum,dedimBunu üzerine o:
  -O halde Allah'a bizim için hayır duada bulun.Çünkü Resulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  "Müslüman bir kimsenin kardeşine yokluğunda yaptığı dua kabul edilir.Dua edenin yanında görevlendirilmiş bir melek vardır.O ne zaman kardeşi için hayır duada bulunursa melek:"Amin.İstediğin hayrın bir benzeri de sana verilsin."der."
  Savfan demiştir ki:
  -Sonra çarşıda Ebu'd-Derda'ya rastladım; o da Resulullah(s.a.v)'a dayandırarak hadisin aynısını söyledi.

  (Muslim/Zikir 88.İbni Mace 2895.Ahmed 5/195.)
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (s) şöyle buyurur:
  "Kıyamet gününde, herkesin gözü önünde (duyacağı bir şekilde) ümmetimden bir kişi çağrılacak. Onun karşısına her birisi gözün uzanabildiği kadar uzanacak doksan dokuz kayıtlı sicil yayılacak. Sonra, şanı yüce ve mübarek olan Allah şöyle buyuracak:
  "Bunlardan herhangi bir şeyi inkar ediyor musun?" O "Hayır Rabbim" diyecek. Yüce Allah soracak: "Benim koruyucu yazıcılarım (meleklerim) sana zulmetti mi?" O "Hayır" diyecek. Sonra Allah (sb) şöyle buyuracak:
  "Senin ileri sürecek bir mazeretin var mı? Senin bir hasenen var mı?"
  Adam korkacak ve "Hayır" diyecek. Bu sefer yüce Allah şöyle buyuracak. "(Durum) sandığın gibi değil. Senin Bizim nezdimizde iyiliklerin var. Bugün senin aleyhine zulüm sözkonusu olmaz" ve ona, üzerinde "Eşhedü en lâilahe illallah ve enne Muhammeden Abduhu ve Rasulühü" diye yazı bulunan bir belge çıkartılacak. O da "Rabbim bu kâğıt parçacığının bunca sicillere karşılık kıymeti ne olabilir ki?"
  diyecek. Yüce Allah "Şüphesiz sana zulmedilmeyecek" diye buyuracak ve bütün o siciller bir kefeye konulacak, (şehadet kelimesinin yazılı olduğu) o kâğıt parçası da diğer kefeye konulacak. Bütün o siciller (in bulunduğu kefe) havaya kalkarken, o kâğıt parçası ağır basacak."

  İmam Ahmed, Tirmizi ve İbn-i Mace.
 16. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - Kul, herhangi bir şeye lânet ettiğinde o lânet gökyüzüne çıkar. Semânın kapıları ona kapanır.
  Sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa sola bakınır,
  girecek yer bulamaz da lânet edilen kişiye döner.
  Eğer gerçekten lânete lâyık ise onda kalır, değilse lânet edene döner.!"

  (Ebû Dâvûd, Edeb 45; Tirmizî, Birr 48)
 17. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
  "Uyeyne İbnu Hısn (Medine'ye) gelince, kardeşinin oğlu Hürr İbnu Kays'ın yanına indi. Hürr İbnu Kays ise Ömer (r.a.)’ın yakınlarındandı.
  Onun meclisinde yaşlı veya genç bir kısım kurrâ ve fakihler müşavere heyeti olarak bulunurdu.

  Uyeyne İbnu Hısn: "Ey kardeşimin oğlu! Emirü'l-mü'minin'in yanına girmem için izin taleb et!" dedi. O da izin istedi.

  Ömer (r.a.)’ın anına girince: "Yeter artık! Ey İbnu'l-Hattab sen bize bol vermediğin gibi, aramızda adaletle de hükmetmiyorsun!" dedi.

  Ömer radıyallahu anh pek öfkelendi. Neredeyse dövmek için üzerine yürüyecekti ki, Hürr ibnu Kays radıyallahu anh atılıp:

  "Ey emire'l-mü'minin! Allah Teâla, Resûlüne: "Affı esas tut, ma'rufu emret ve cahillerden de yüz çevir!" (A'raf 199) emretmiştir.
  Bu adam da cahillerden biridir" dedi.

  Vallahi, Hürr ibnu Kays (r.a.) ayeti okuyunca, Ömer (r.a.) olduğu yerde kalıp hiçbir şey yapmadı.
  Ömer (radıyallahu anh) Kitabullah'ın yanında hemen durur, onu koyup geçmezdi.

  Buhari, İ'tisam 2, Tefsir, A'raf 5.
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Adamın biri gelerek:

  −Benim bir karım var. Babam ise onu boşamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye bana sordu.

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

  −“Baba cennetin orta kapısıdır. Artık sen istersen o kapıyı bırak istersen muhafaza et.”

  Tirmizi 1961.
  Son düzenleme: 5 Ağustos 2018
 19. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Hocam pek anlayamadım, biraz açar mısınız hikmet nedir?
 20. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Berkut kardeşim ben hocamdan yıllar önce işitmiştim ,şayet kişinin babası salihlerden ise oda oğlunun eşinde bir uygunsuzluk görürse ve boşamasını isterse o zaman o babaya itaat edilir.tabiki yaradana isyan olacak bir işte baba da olsa itaat edilmez.bu hadiste babanın evladı konusun da ne kadar çok söz sahibi olduğuna maruf olan şeylerde evladın itaat etmesine çok kuvvetli vurgu vardır. Allah (c.c.)en doğrusunu bilendir.Rabbim bizleri önce Rabbimize sonra da ana ve babamıza itaatli yapsın.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş