1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Esma'ul Husna

Konu, 'Mârifetullah - İsim ve Sıfat' kısmında Huzeyfe tarafından paylaşıldı.

 1. Huzeyfe

  Huzeyfe Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Kullanıcı

  index.jpg

  بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  Allah’a hamd eder, O’ndan yardım ister, bağışlanma diler ve O’na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak olan yoktur. Kimi de saptırırsa, onu doğru yola iletecek olan yoktur. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasulüdür.

  Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve sen dilersen her türlü zorluğu kolaylaştırırsın.

  Şüphesiz ki, bilgilerin en güzeli ve en faziletlisi, Allah’ı tanımaktır. Allah’ı hakkıyla tanıyanlar, O’na hakkıyla ibadet etmişlerdir. O’nu hakkıyla tanımayanlar ise, dalalet içinde kalmışlardır. Günümüz insanının en büyük sorunu da, Allah’a imandan çok Allah’ı hakkıyla tanıyamamaktır.

  Biz Allah’ı hakkıyla tanımanın yolunun, Kur’an’ı ve hadisleri tanımakla gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Kur’an’ı hakkıyla anlayan insanlar Allah’ı tam ve eksiksiz tanırlar. Allah’ı en iyi tanıyan insan, şüphesiz ki O’nun rasulü Muhammed (a.s) idi. Rasulullah (s.a.v)’ın hadislerini anlamak da Allah’ı tanımaya yardımcı olacaktır.

  Kur’an’da ve hadislerde geçen Allah’ın güzel isimleri, bize Rabbimizi tanıtmaktadır. İslam alimleri Esma'ul Husna üzerinde çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu alimlerin her biri (Şüphesiz ki Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse (anlar, kavrar ve ezberlerse) cennete girer.) hadisini şiar edinmişlerdir.

  Ben de bu hadisin müjdesine nail olabilmek için Esma'ul Husna ile ilgili çeşitli çalışmaları -daha çok kişiye ulaşsın diye- size sunmak istedim. Umarım faydalı olur. Çalışmak ve gayret bizden, tevfik ve yardım Allah’tandır.

  Ku'an'ın tertip sırasına göre Esma'ul Husnâ tasnifi:

  1/ Fatiha: Allah, Rahmân, Rahîm, Mâlik.
  2/ Bakara: Muhît, Kadîr, Alîm, Tevvâb, Hakîm, Basîr, Vâsi', Bedi', Semi', Kâfi, Rauf, ġâkir, Ġlâh, Vâhid, Gafur, Halım, Kâbid, Bâsıt, La ilahe illâ hû, Hayy, Kayyûm, Aliyy, Azîm, Veliyy, Ganî, Hamîd,.
  3/ Âli imrân: Kâim, Vehhâb, Seri', Habîr.
  4/ Nisa: Rakîb, Hasîb, ġehîd, Afuvv, Mukît, Vekîl.
  6/ En'âm: Bâtın, Zâhir, Kadîr, Latîf, Habîr.
  7/Â'râf: Muhyî, Mumît.
  8/ Enfal: Ni'me'l-Mevlâ, Ni'me'n-Nasîr.
  11/ Hûd: Hafiz, Karîb, Mücîb, Kaviyy, Mecîd, Vedûd, Fa'âl.
  13/ Ra‟d: Kebîr, Müte'âl.
  14/ ibrâhîm: Mennân.
  15/ Hicr: Hallâk.
  16/ Nahl: Bâis.
  19/ Meryem: Sâdık, Vâris.
  23/ Mü'minûn: Kerîm.
  24/ Nur: Hakk, Mübîn, Nur.
  25/ Furkân: Hâdî.
  34/ Sebe': Fettâh.
  40/ Mü'min: Gâfir, Kabil, ġedîd, Zü't-Tavl.
  51/ Zâriyât: Razzâk, Zü'1-Kuvve, Metîn.
  52/ Tûr: Bârr.
  54/ Kamer: Muktedir.
  55/ Rahmân: Bakî, Zü'1-Celâl, Zü'1-Ikrâm.
  57/ Hadîd: Evvel, Âhir, Bâtın, Zahir.
  59/Haşr: Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari', Musavvir.
  85/ Burûc: Mübdi', Müîd.
  112/ İhlâs: Ehad, Samed.

  Allah'ın isimlerini Esma'ul Husna'yı bilmemiz bize neyi kazandırır:
  1-Esmâ-ul Husnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
  2-Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
  3-Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
  4-Bu isimleri bilip gerekleri ile amel etmek insana izzet kazandırır.
  5-Bu isimler Allah hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkan hazırlar.

 2. kaanst

  kaanst Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Allah Razı Olsun... :)
  Fakat bazı esmaların isimleri yanlış çıkmış İlah, Şehid yerine üstü noktalı G harfi çıkmış siteden sanırsam düzeltmeniz dileğiyle
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş