1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Emevi Tarihi (ismail B. Kesir)

Konu, 'İslam Tarihi' kısmında Muvaffak tarafından paylaşıldı.

 1. Muvaffak

  Muvaffak Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Bismillahirrahmanirrahim
 2. Muvaffak

  Muvaffak Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  HİCRETİN KIRKBİRİNCİ SENESİ
  Bir Grup Haricinin Muaviye'ye Baş
  Kaldırması

  Muaviye, Kûfe'ye girip de Hasan ailesiyle
  birlikte oradan çıkıp Hicaz'a yöneldiğinde 500
  kadar Harici: "İçinde şüphe bulunmayan bir
  durum başımıza geldi. Haydi, Muaviye'ye
  karşı cihada gidelim." deyip harekete geçtiler.
  Yola çıktılar. Kûfe'ye yaklaştılar. Başlarında
  Ferve b. Nevfel vardı. Muaviye, bunlara karşı
  Şamlılardan bir süvari birliği gönderdi. Bunlar
  Şamlıları kovdular. Muaviye ise, kovulanlara:
  "Yaptığınız kötülükten vaz geçmedikçe benim
  yanımda size eman yok." dedi. Bunlar da
  Haricilere karşı çıktılar. Üzerlerine gelen bu
  birliğe karşı Hariciler şöyle dediler: "Yazıklar
  olsun size, istediğiniz nedir? Muaviye, hem
  bizim hem de sizin düşmanınız değil midir?
  Bırakın da onunla savaşalım, eğer onu
  vurursak, sizi ondan kurtarmış oluruz. Ama
  biz vurulursak siz bizden kurtulmuş
  olursunuz."
  Üzerlerine gelenler: "Hayır, Allah'a yemin
  ederiz ki, mutlaka sizinle savaşacağız."
  deyince Hariciler onlara şöyle karşılık
  verdiler: "Allah, Nehrevanlı kardeşlerimize
  rahmet etsin, onlar sizden daha bilgiliydiler
  ey Kûfeliler!" Neticede iki taraf savaştı.
  Kûfeliler, Haricileri hezimete uğratıp
  püskürttü.
  Muaviye, Kûfe'ye Abdullah b. Amr b. As'ı vali
  olarak tayin etmek istedi. Ancak Muğire b.
  Şube, ona şöyle dedi:
  - Bunu Kûfe'ye tayin ediyorsun, babasını da
  Mısır'a tayin ediyorsun, sen de aslanın iki
  çenesi arasında kalacaksın. Olur mu böyle
  şey?
  Muğire böyle diyerek Muaviye'yi bu atama
  kararından vaz geçirdi. Muaviye de, Muğire'yi
  Kûfe'ye vali olarak atadı.
  Amr b. As, Muaviye ile görüştü ve ona şöyle
  dedi:
  - Muğire'yi haraç toplama işinin başına mı
  getiriyorsun? Keşke bu işe başka birini tayin
  etseydin.
  Amr'm böyle demesi üzerine Muaviye, Muğire
  b. Şube'yi haraç toplama işinden aldı ve
  namaz kıldırmakla görevlendirdi. Muğire de
  bu yüzden Amr'a şöyle dedi:
  - Mü'minlerin emirine Abdullah b. Amr'ı
  tayin etmesi hususunda tavsiyede bulunan
  sen değil misin?
  - Evet benim.
  - İşte böylece ödeşmiş olduk."
  Bu sene, yani hicretin kırkbirinci senesinde
  Himran b. Ebban, Basra'da ayaklandı, orayı
  ele geçirdi. Yönetimin başına geçti. Muaviye
  de onu ve beraberindekileri öldürmek için
  oraya bir askeri birlik gönderdi. Ebu Bekir es-
  Sakafi, Muaviye'ye giderek onu affedip
  bağışlamasını rica etti. Muaviye de Himran b.
  Ebban ve beraberindeki adamları affedip sa
  lıverdi. Basra'ya Büsr b. Ertat'ı vali olarak
  atadı. Onu, Ziyad'ın çocuklarına musallat kıldı
  ki onları öldürsün. Bunun sebebi de şuydu:
  Muaviye, o çocukların babası Ziyad'a, yanma
  gelmesi için bir mektup göndermiş, ancak
  Ziyad işi ağırdan alıp, gecikmişti. Büsr de
  Ziyad'a şöyle bir mektup göndermişti: "Eğer
  mü'minlerin emiri Muaviye'nin yanma hemen
  gitmezsen çocuklarını öldürürüm." Bu
  durumu Ebu Bekre, bir mektupla Muaviye'ye
  bildirdi. Muaviye de Ebu Bekre'ye şöyle dedi:
  - Bu hususta bize söyleyeceğin bir söz var
  mıdır?
  - Evet, ey mü'minlerin emiri! Sana derim ki,
  kendi nefsine ve reayana dikkat et. Salih amel
  işle, çünkü sen büyük bir görev üstlenmişsin.
  O görev de Allah'ın yaratıkları üzerindeki
  hilafet görevidir. Allah'a karşı takvalı ol,
  O'nun buyruklarına karşı gelmekten sakın.
  Çünkü senin, ilerisine geçemeyeceğin bir
  ecelin vardır. Arkanda da seni yakalamak
  isteyen Azrail vardır. Ecelin yaklaşmak
  üzeredir. Arkandaki Azrail de seni yakalamak
  üzeredir. Ecelin gelip çattığında sen bir zatın
  huzuruna varacaksın. O da içinde
  bulunduğun durumu sana soracaktır. O, bu
  durumları elbetteki senden daha iyi
  bilmektedir. Ancak seni hesaba çekip tevkif
  etmek için sana sorular soracaktır. Sen
  hiçbirşeyi Allah'ın rıza ve hoşnutluğuna
  tercih etme.
  Muaviye, bu senenin sonunda Basra'ya
  Abdullah b. Amir'i vali olarak atadı. Aslında
  Muaviye, oraya Utbe b. Ebi Süfyan'ı atamak
  istemişti, ancak Abdullah b. Amir, ona şöyle
  demişti: "Benim Basra'da mallarım ve
  emanetlerim var. Eğer beni oraya vali olarak
  tayin etmezsen mahvolurum." Böyle demesi
  üzerine Muaviye, onu Basra'ya vali olarak
  atadı. Böylece onun isteğini yerine getirmiş
  oldu.
 3. Muvaffak

  Muvaffak Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Hicretî Kırkîkinci Senesi
  Bu senede Müslümanlar, Lân ve Rum illerine
  gazaya gittiler. Onların komutanlarını ve
  emirlerini öldürdüler, çok sayıda adamlarını
  katlettiler. Ganimet elde edip salimen geri
  döndüler. Bu senede Muaviye, Mervan b.
  Hakem'i Medine valiliğine tayin etti.
  Mekke'de vali olarak Halid b. As b. Hişam
  bulunuyordu. Küfe valisi Muğire b. Şube idi.
  Küfe kadısı Şureyh el-Kadı idi. Basra valisi
  Abdullah b. Âmir'di. Horasan valisi Abdullah
  b. Amir'den önce Kays b. Heysem'di.
  Hz. Ali'nin Nehrevan savaşında affettiği
  Hariciler, bu senede harekete geçtiler.
  Yaraları sarılmış, yeniden kuvvet
  kazanmışlardı. Hz. Ali'nin ölüm haberini
  duyunca onu öldüren sözcüleri şöyle dedi:
  "Allah, Ali'nin tepesi üzerine kılıcını vuran eli
  kesmesin." Hz. Ali'nin öldürülmesinden ötürü
  Allah'a hamd etmeye başladılar. Sonra
  insanların karşısına çıkmaya karar verdiler.
  Anlayışlarına göre kendilerini iyiliği emredip
  kötülükten men etme işine adadılar.
  Bu senede Ziyad b. Ebihi, Muaviye'nin yanma
  geldi. Bu, bir sene önce Ziyad kalesi diye
  bilinen kalesinde Muaviye'ye bey'at etmeye
  yanaşmamıştı. Muaviye, kendisine şöyle bir
  mektup göndermişti:
  "Seni kendini mahvetmene sürükleyen sebep
  nedir? Yanıma gel, Farslarm mallarından eline
  ne kadar geçtiğini, bu mallardan ne kadarını
  sarfettiğini, elinde ne kadar kaldığını bana
  bildir ve kalan malları bana getir. O zaman
  güvende olursun. Dilersen yanımızda kalırsın,
  dilersen güven içinde dilediğin yere gidersin."
  Bu mektubu alan Ziyad, Muaviye'nin yanma
  gelmeye karar verdi. Onun geleceğini Muğire
  b. Şube duydu. Kendisinden önce Ziyad'ın
  Muaviye ile buluşmasından korktu ve hemen
  Şam'a doğru harekete geçti. Ancak Ziyad,
  ondan bir ay önce Şam'a vardı. Muaviye,
  Muğire'ye şöyle dedi:
  - Bu nasıl iştir? Ziyad, senden bir aylık ötede
  idi, sen ise ondan bir ay sonra yanıma
  geliyorsun?
  - Ey mü'minlerin emin. O daha fazla mal elde
  etme beklentisi içindedir. Bense az malla
  yetiniyorum.
  Muaviye, Ziyad'a ikramda bulundu, yanındaki
  malları teslim aldı ve sarfetmiş olduğu
  malların sarfını onayladı.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş