[​IMG]
Kaynak:http://www.menaratulhuda.com/video/ebu-basir-el-hindinin-hikayesi

"Kim cihad etmeden veya kendini -niyet olarak- cihada hazırlamaksızın vefat ederse, nifakta bir şube üzerinde (münafıklığın bir parçasını kendinde barındırmış olarak) ölür.”(Müslim, İmare, 158; Ebu Davud, Cihad, 17; Nesaî, Cihad, 2; Ahmed b. Hanbel, 2/374)