1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Cuma Hutbesinde Rejimsever Dua Olur Mu?

Konu, 'Namaz Soru - Cevab' kısmında farkındayız tarafından paylaşıldı.

 1. farkındayız

  farkındayız Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  .................
 2. BaiTullaH

  BaiTullaH Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Allahım seçimler yaklaşıyor. Sen bu millete ADALETLİ eğitimli idareciler nasip eyle
  vaybe adana incirlik kafirlere mekan yapılmış kızlar sokakda çıplak ülkede ALLAHA küfür ediliyor din ayaklar altında

  Allahım seçimler yaklaşıyor. Sen bu millete ADALETLİ eğitimli idareciler nasip eyle

  diyor . vallaha şaştım nasıl olacak sen oy kullanacan bu oyun anlamı bu :

  ALLAHA küfür ediliyor destekliyorum diyecen yani evet diyecen

  kızlar çıplak geziyor laiklik var evet diyecem

  islam ayaklar altında evet diyecem çünkü demokrasi var.

  afgan kardeşler ölecek türkiye ALLAH mehmetcikleri afganistanda korusun evet diyecem

  oyun anlamı budur ..
 3. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Tağutun kontrolundeki ofislerde bu son zamanlarda Kıldırgaçlara Cumua hutbelerinde elleri kaldırıb dua etme taktiği yeni verildi sanırım.
  Yukarıdaki hocanın arkasında Cumua kılanlar akidesi (hakimiyet ve bid'at mevzuundan dolayı) bozuk olan bir namaz kıldırma memuruna "uydum imama" dedikleri için zuhur namazlarını tekrarlasalar güzel olacağını düşünüyorum :


  EBU DAVUD

  222-224. Minber Üzerinde Elleri Kaldırmak

  1104. ...Husayn b. Abdurrahman der ki:
  Umâre b. Rueybe (r.a.) Bişr b. Mervan'ı (Bişr b. Mervân, Abdulmelik b. Mervan'ın kardeşidir. Kûfe'de vali idi. Umâre (r.a.) de Kûfe'Ii olduğu için bu hâdisenin Küfe camiinde vukubulmuş olması muhtemeldir) cumua günü (ellerini kaldırarak) dua ederken görüb "Allah bu elleri çirkinleştirsin (cezasını versin)" dedi.
  Zaide dedi ki: Husayn, Umâre bana, "Rasulullah (s.a.v.)'ı minber üzerinde (dua ederken veya hutbe okurken) gördüm. Şuna -baş parmağın yanındaki işaret parmağını kasdederek- bir şey ziyâde etmezdi" dedi.
  (Muslim, cuma 53; Tîrmizî, cumua 19; Dârimî, salât 201; Ahmed b. Hanbel, IV, 166.
  Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/209)


  Açıklama

  Bu haberden hutbe esnasında elleri kaldırmanın bid'at olduğu anlaşılıyor. Ancak elleri kaldırmaktan maksadın ne olduğunda, değişik görüşler ortaya atılmıştır.
  Bazı âlimler, burada çirkin görülen el kaldırmanın duâ ile ilgili olduğunu söylerler.

  Tirmizî'nin rivayetinde Husayn'ın; "Bişr b. Mervan hutbe okuyordu. Dua ederken -ellerini kaldırınca- Umâre'nin Allah o sıska kolların cezasını versin... dediğini duydum" tarzındaki ifadesi, bid'at olan el kaldırmanın hutbe esnasındaki duâ ile alâkalı olduğu görüşünü takviye ediyor. Bu hadisten sonraki rivayet de aynı mânâya işaret etmektedir.
  İmam Mâlik ve bazı Şâfillerin mezhebleri budur.


  Kadı İyaz, seleften bazıları ile Mâlikî'lerden bir kısmının duada el kaldırmayı mubah gördüklerini söyler. Bunlar, Rasûlullah'ın yağmur duası ettiği bir cuma hutbesinde ellerini kaldırdığını bildiren hadise dayanırlar.
  Duada el kaldırmayı mubah görmeyenler ise, Efendimizin o el kaldırışının arızî bir sebebden olduğunu, yağmur istediği için ellerini kaldırdığını söylerler.


  Diğer bir görüşe göre de bu rivayette kast edilen el kaldırma hitabe ile ilgilidir.
  Bazı hatib ve vaizlerde görüldüğü gibi konuşma esnasında yapılan el hareketleri bid'attir. Bu görüşe göre, metindeki; " = o hitab ederken" şeklinde anlamak gerekir. Muslim ve Nesâî'deki dua kaydı olmadan "Umâre b. Rueybe, Bişr b. Mervan'ı minber üzerinde ellerini kaldırırken gördü..." şeklindeki rivayet bu görüşe ışık tutabilir.
  Bu rivayetlerin devamındaki; "Efendimiz işaret parmağından başka bir-şey kaldırmazdı" sözü de bu görüşü takviye eder. Çünkü âdeten de duada parmağın kaldırılması pek tasavvur edilmez. Parmak hutbe ve va'z gibi hitabeler anında kaldırılır.
  (Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/209-210)


  Bazı Hükümler

  1. Minberde dua ederken elleri kaldırmak meşru değildir, bidattır.
  Kadı Iyaz, 'İmam Malık ve Seleften bir grub, bu hadise istinaden hutbe okurken elleri kaldırmanın mekruh olduğu görüşüne varmışlardır" der. Mesele yukarıda açıklanmıştır.
  2. Sahabe-i kiram İslâmı koruma ve ona Îslâm dışı şeylerin girmesini önlemekte pek titiz davranırlardı.
  (Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/209-210)


  1105. ...Sehl b. Sa'd (r.anh)'den; demiştir ki:
  Rasûlullah (s.a.v.)'ı ne minberi üzerinde ne de başka bir yerde ellerini kaldırarak dua ederken hiç görmedim. Ama onu şöyle yaparken gördüm... (Sehl bunu söyleyince) işaret parmağını kaldırdı orta parmakla baş parmağı da biri birine birleştirdi.
  (Ahmed b. Hanbel, V, 337; Beyhakî, es-Sunenu'1-kubrâ, III, 210.
  Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/210-211)


  Açıklama

  Hadis, nerede olursa olsun duâ esnasında elleri kaldırmanın meşru olmadığını gösterir. Ancak senedinde tenkide uğrayan râvilerden Abdurrahman b. îshâk ve Abdurrahman b. Muâviye olduğu için zayıftır. Delil olamaz.
  Sehl b. Sa'd Efendimizi dua'da ellerini kaldırırken hiç görmediğini söylüyor. Halbuki yağmur duasında Resûlullah'ın ellerini koltuğunun beyazlığı görününceye kadar kaldırdığı sabittir. Sehl'in işaret parmağını kaldırma hakkındaki haberi namazdaki ka'de ile ilgili olmalıdır.

  (unen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/211)
 4. Muhammed Yusuf

  Muhammed Yusuf Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  garip ama türkiye işte herşeye rastlayabiliriz :)
 5. Amel-i Sâlih

  Amel-i Sâlih Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Yahu sizinki iyice bidatın dibine vurmuş, kafirlere özentide kafirleri geçmiş de, bizim imam da şöyle bir fetva vermişti vakti zamanında;

  "Bazı kardeşlerimiz soruyor "Doğum günü kutlamak caiz mi diye" ben de diyorum ki "Peygamberimizin doğumunu kutluyorsak doğum günü kutlamak da caizdir" diyorum."

  Sonra damardan girip "çocukları, insanları sevindirmek..." falan filan işte.

  Durumlar vahim.
 6. karafi

  karafi Üyeliği İptal Edildi Banned

  bu düyada rab kelimesini bilmeyipte onun gerektirdiklerine göre yaşamayanlar ahirette rabbın kim sualine nasıl cevap verecekler acaba??
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş