Bu hutbeden sonra beni öldürmek isteyen öldürsün! || Şeyh Muslih Ulyani