1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Boş Oy Meselesi

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında DjKarakurt tarafından paylaşıldı.

 1. DjKarakurt

  DjKarakurt Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

  İddia: Boş oy atmaya ruhsat verilmiştir adeta secim sistemlerine katılmayı teşvik edilmiştir yukardaki cevaplar bir reddiye degil adeta müşrik düzene katılım içermektedir.secilenler ve secim sistemine iştirak ikisi birden reddeilmesi esastır. boş oy atmanın anlamı nedir? amel sözleri yalanlamaktadır istedikleri ne olursa olsun bu gibi hallerde niyete bakılmaz niyet sorulmaz!!!

  İddia sahibi Şeyh’in (Allah ondan razı olsun) kendisine sorulan soruya yönelik verdiği cevabı eleştirmek için böyle bir iddiada bulunmuştur. Şeyh’e sorulan soru ve şeyhin verdiği fetva şöyledir;

  Soru: Secimlerde Demokrasi geregi secim sisteminin bir katılımı sağlayan unsur olarak sandık konuyorsa böyle anlama gelen durumda kişi sandiga gidip oradaki secilen tağutları redederek boş oyda atarak secimlere iştirak secim sistemini kabul etmiş olmazmı zira böyle bir katılım demokrasi çarkının işleyişinin bir geregi kişi ler boş ve gecersiz oyda atarak yine secim sistemine katıldıklarını gösteren amel işlemiş olmazlarmı secim sitemini kabul etmenin hükmü ne anlama gelir?

  Cevap: Seçimlerde sandık başına gitmek mutlak olarak seçim sistemini kabul manasına gelmez. Bu şekilde bir amel kabul olarak da değerlendirilebilir, red olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple oraya giden kimselerin amellerine göre bu duruma hüküm verilir. Örneğin; oraya giden kimseler bu seçim sistemini benimseyerek gitmişlerse ister kabul oyu atsınlar, ister red oyu onlar böyle yapmakla küfür işlemişlerdir. Fakat oraya giden kimseler bu seçim sistemini benimsemeyerek gitmişler ve bununla birlikte onları kabul etmediklerini boş oyla ya da oyu tahrif ederek göstermişlerdir. Bununla birlikte oy sandığına gitme konusunda en güzel davranış oraya gidilmemesidir.

  Soru: Sandık başına gitmek Secim sistemini kabul anlamı taşıyorsa katılım anlamına geliyorsa ilahlar secim ayini töreni için bir mülüman secim sandıgına gidebilirmi secim ibadeti zamanında aynı gün birlikte olarak onların karartılarını cogaltabilirmi?

  Cevap: Sandık başına gitmek seçim sistemini kabul manası taşıyabilir de taşımaz da. Bunu yukarıda izah ettik. Ve oraya gidip boş oy atmak onların karartılarını çoğaltmak değildir. Zira karartının çoğaltılması gibi durumlarda karartısı çoğaltılanlar açısından bir üstünlük göstergesi söz konusudur. Sandık başında kimseye karşı gösterilen bir üstünlük yoktur. Bilakis oy kullanmayan ya da boş oy kullananların sayısının çokça oluşu taguti sistemlere bir darbedir.

  İddiaya Cevap: İddia sahibi şeyhin verdiği fetvayı anlama kabiliyetine sahip olmadığı için ancak batıl kıyaslarla vakıayı farklı yönlere çekmeye kalkışmış ve burada apaçık bir hata yapmıştır.

  Günümüzde demokratik toplumların yönetim şekli olarak parlamento ve meclisler kurulmuş, bu meclislerde görev alacak ve halk adına söz sahibi olacak kimseler halk tarafından çoğunluğun kararıyla seçilmektedir. Bu kişi ister cahil olsun, ister bilgili olsun, ister din düşmanı olsun, ister din düşmanı olmasın çoğunluk kimi desteklerse o iktidara gelir. İktidarın dışında, çoğunluğun seçtiği ikinci parti de ana muhalefet olarak ve diğer muhalefet partileri olarak meclise girerler.

  Demokrasi sistemi, islam dışındaki diğer mevcut sistemlere nazaran fertlere daha fazla hürriyet ve görüş özgürlüğü verdiği için insanların çoğu bu sistemi, islama uygun olup olmamasına bakmaksızın, kabul edip benimsediler ve bu sistemin çok güzel bir sistem olduğu kanaatine vardılar. Diğer dikta rejimleri altında yaşayan halklarda bu sisteme geçmeyi arzuladılar. Hatta demokrasinin ne demek olduğunu bilmeyen bazı islamcı yazarlar: “Demokrasi, islam’dandır” demeye başlamışlardır. Bu sözleri onların batıya karşı duydukları iç yenilgi ve aşağılık kompleksinin bir etkisidir.

  İşte, böyle bir devlette yaşayanlar inançları ne olursa olsun, seçim zamanı geldiği zaman devletin görevlendirdiği bazı kişilerin bazı resmi alanlarda kurduğu sandıklarda oy kullanmaya giderler. Burada oy kullanan kişi yaptığı amelin ne manaya geldiğini iyice bildikten sonra; acaba bu ameli yaptığı zaman inanç yörüngesinden çıkar mı? Veya bu fiili gerçekleştirdiği zaman acaba ne yapmış oluyor?

  Oy kullanan kişi ameli olarak şunu beyan etmektedir;

  “Ben Allah’a ait olan hak ve yetkileri kendi adıma vekil tayin ettiğim şu şahsa veriyorum. Bu kişi artık benim adıma söz sahibidir.” Acaba böyle bir sözü söyleyen kişi müslüman kalabilir mi? Ayrıca bunu ameli ile beyan eden kişi müslüman kalır mı?

  Allah’a ait hak sıfat ve yetkileri Allah’tan başkasına vermek apaçık küfürdür. Kişi böyle bir ameli gerçekleştirdiği zaman aslında İslamlılığı varsa bundan vazgeçerek bunu yapmaktadır. Çünkü hüküm ve hâkimiyetin Allah’a ait olduğu Kur’an, Sünnet ve Âlimlerin icmaı ile sabittir. O zaman bunca kat’i nas sabit ve bedihi, açık iken bunları inkâr eden kişi nasıl müslüman olduğu söyleyebilir ki…

  Demokratik sistemlerde oy kullanmak ve bu müşriklerin iktidar sahibi olmaları için onlara destek vermenin küfür olduğunu ifade ettikten sonra asıl vakıayı ele alalım;

  Yukarıda beyan ettiğimiz şekilde sistemin tatbik edildiği topraklarda tağutlar bu fiilin gerçekleştirilmesini zaruri kılmışlardır. Bu yüzden kişi oy kullanmaya gitmediği takdirde bir ceza alması söz konusu olabilir. Ancak ister ceza verilsin, ister kişi başka muamelelere tabi tutulsun kişinin gidip geçerli oy kullanması kesinlikle küfürdür.

  Şayet cezanın söz konusu olması durumunda kişi eğer cezayı almayacak bir amelde bulunarak, akidesinden taviz vermeksizin, haram ve küfür işlemeksizin sandıkların kurulu olduğu yere gidip geçersiz sayılacak bir şekilde kâğıdı atıp gelebilir. Bu oy kullanmak değildir. Çünkü oy ancak geçerli olduğu zaman söz konusu olur ve küfür olur. Aksi takdirde geçersiz sayılacak bir kâğıt parçası oy hükmünde olmayıp küfür değildir. Şöyle ki;

  Oy kullanılan alana gidildiği zaman hiçbir küfür muameleye tabi tutulmaksızın, sadece verilen pusula tam bir şekilde tahrif edilerek sandığa atılırsa bu oy hükmünde sayılmayıp geçersizdir. Zira bunu oy sayımında görevli olanlar dahi geçersiz sayıp, vekiller arasında dağılım yapmamaktadır. Bu yüzden bu şekilde bir fiilde bulunmanın küfür olması söz konusu değildir.

  Geçersiz oy kullanan kimse aslında sisteme itibar etmediğini ve kurdukları seçim tüzüğünü de reddettiğini geçersiz oy atarak beyan etmektedir. Zira sistem oy kullanma fiilini meşrulaştırmış ve kullanan kişinin kendisine destek verdiği kullanmayan kişinin de sistemi reddettiği için ona ceza uygulamasında bulunurlar. Şöyle ki;

  Oylamanın yapıldığı gere giden kimse eğer seçim sistemini benimseyerek, severek ve tasdik ederek giderse ister kabul oyu kullansın, ister red oyu kullansın bu kişi zaten seçim sistemi sevdiği veya benimsediği için kâfir olur. Ancak seçim sistemini reddedip; onlara itibar etmeyecek bir şekilde küfür sözleşmeleri tahrif ederek geçersiz oy kullanması öyle değildir. Zira kişi bu fiiliyle zaten sistemin geçersiz olduğu ve onlara itibar etmediği ve onların seçim sistemini belirmediğini ifade etmektedir. Bu aynen şuna benzemektedir;

  “Bu ülkenin kimliğini kullanan kişiler eğer oy kullanabilecek yaşta ise gelip oy kullanmak zorundadır. Gelmeyen kişinin oyu başka bir seçmen tarafından veya görevliler tarafından kullanılacaktır” şeklinde bir maddenin söz konusu olduğu seçim tüzüklerinde kişi oy kullanmaya gitmese bile yerine başka birisi bu fiili gerçekleştirir. Bu durumda kişi oy kullanılan yere gidip geçersiz oy kullanarak kendisinin yerine oy kullanılmasını önlemiş olur.

  Geçersiz oy atmak için seçim salonuna giden kimse mutlak anlamda seçimi kabul etmiş sayılmadığı için oraya gidip geçersiz oy atmakta bir sakınca yoktur. Çünkü geçersiz kâğıt oy hükmünde bile olmayıp, gerek Müslüman indinde gerekse kâfir seçim görevlileri nezdinde geçersiz sayılmaktadır.

  Ancak şuna dikkat edilmelidir ki;

  Müslümanın her ne kadar da geçersiz oy kullanmaya gitmesi caiz olsa dahi, Müslüman oraya gittiği zaman kâğıdı tam anlamıyla tahrif edip öyle sandığa atmalıdır. Yoksa boş oy atmak doğru değildir. Zira bu oy yeniden kullanılabilir. Şayet oraya gidilecekse giden Müslüman kâğıdı tam bir tahrifle tahrif edip öyle sandığa atmalıdır. Aynı şekilde orada eğer küfür sözleşme imzalatılıyorsa sözleşmedeki küfür maddeler tahrif edilmelidir.

  Vakıayı anlamaksızın geçersiz oy kullanmanın küfür olduğunu beyan etmek hariciliktir. Zira burada fiiler arasında yapılan kıyas batıl olup illet olarak gösterilen fiil kıyaslanan her iki unsurda söz konusu değildir. Çünkü oy kullanmanın küfür olmasının sebebi kişinin Allah’a ait olan hak, sıfat ve yetkileri kendi adına vekil tayin ettiği kişiye vermesidir. Şayet kişi boş oy attığı zaman bu oy vekillere destek mahiyetinde değildir. Bu yüzden basiret ve ilimden nasibini almamış cahillerin bu ve benzeri kıyasları batıl olup itibar edilmeye muktedir değildir.
 2. Ebu & Dücane

  Ebu & Dücane Misafir

  KULLANILMAYAN OYLAR KİME GİDİYOR?


  Tarih : 24.05.2011 - 10:43:04
  Kullanılmayan oylar..  Ülkemizde yıllardan beri, Belçikalı hukukçu ve matematikçi VİCTOR D'HONDT’UN geliştirdiği ve “D'HONDT (HONT) sistemi olarak bilinen sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde; partiler seçim çevresindeki mevcut sandalyeler, D’HONT sayım kuralına göre paylaşmaktadırlar.

  Bu yönteme göre; bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e ... bölünmekte ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilmektedir.
  ÖRNEK: 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A Partisi 700, B Partisi 520,
  C Partisi 340 oy aldığı varsayımı ile milletvekili dağılımı söyle olmaktadır:


  [TD="class: xl63"]A Partisi
  [TD="class: xl64"]700
  [TD="class: xl65"]%44.9
  [TD="class: xl64"]4


  [TD="class: xl63"]B Partisi
  [TD="class: xl64, width: 64"]520
  [TD="class: xl65, width: 64"]%33.3
  [TD="class: xl64, width: 64"]2


  [TD="class: xl63, width: 92"]C Partisi
  [TD="class: xl64, width: 64"]340
  [TD="class: xl65, width: 64"]%21.8
  [TD="class: xl64, width: 64"]1  (A Partisi'ne 1. olduğu için bir milletvekili veriliyor. A Partisi'nin oyu 2'ye bölünüyor. A Partisi'nin oyu hala en çok olduğu için A partisi'nin oyu bu sefer 3'e bölünüyor. Bu işlemden sonra en çok oy B Partisi'nde olduğu için B'ye bir milletvekili veriliyor ve oyu 2'ye bölünüyor. Kalan sayılar arasında en büyük A olduğu için bir milletvekili daha veriliyor ve A'nın oyu bu defa 4'e bölünüyor. Ortaya çıkan sayılar arasında en büyük oy yine A'nın oyu olduğundan yine bir milletvekili verilir ve bu kez de oyları 5'e bölünüyor. Bu işlemden sonra en büyük oy C'ye aittir ve C'nin hanesine 1 milletvekili ekleniyor; C'nin oyları 2'ye bölünüyor. Bu 7. ve son işlem sonucunda en büyük sayı B'ye ait olduğu için son milletvekilliğini B Partisi alıyor.) B ve C partilerinin oy sayısı (520+340 =860) A partisinden fazla olduğu halde iki parti A partisinden daha az (toplam 3) milletvekiline sahip oluyorlar. Bu ülkede bu sistem yasaldır ve uygulanmaktadır.Çünkü kullanılan oy sayısı arttıkça partilerin çıkardığı milletvekili sayısı güya daha demokratik olmaktadır.(başka bir anlatımla; mevcut uygulama uyarınca OYUNU KULLANMAYANIN KULLANMADIĞI OY, ÇOK OY ALAN PARTİYE verilmişin gibi sonuç doğurmaktadır.)

  Sonuçta ne kadar az oy boş oy olursa olsun milletvekili sayısı düşmüyor,sen kullanmayınca en büyük partiye var olan oyları paylaştırıyorlar.milletvekillerinin sayısı gene aynı kalıyor.Bu durumda,seçim sandığına gitmemek,boş oy atmaktan daha eftal oluyor.Bu da imanın en zayıf şeklidir zaten.Şimdi kime söylesen ceza korkusuyla para ödememek için sandığa gideceğini söylediğini duyarsın.
  https://www.islam-tr.net/serbest-kursu/27277-oy-vermek-sirkmidir.html
 3. faraklit583

  faraklit583 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Mekke site devletine peygamberimiz göstermelik bile olsa gidip putlara el bile sürmüyor diye hatırlıyorum.Bunu yapmasında sanki bizim gibi insanların nezlinde bir şey olmaz sonuçta niyeti o değil olabilir ama acaba neden peygamberimiz böyle yapmıyor?
 4. celaluddevle

  celaluddevle Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Bu ne garip iştir yav. İnsanları demokrasiden şirkten küfürden uzak tutmak için herkes kendini yırtıyor, sonra da kalkıp böyle ince meselelere cevaz veriliyor. Geçmiş alimlere bakın şirke kapı açacak birçok konuda şirk ve küfür hükmü vermişler. Bu alimler de mi harici şimdi !! Bunlarda kalkıp demokrasi dininin ibadeti olan oy vermeye gidip de boş oy atmayı konuşuyor.Kendi görüşünüze uymayanları hemen harici olarak yaftalıyor. Bu işin pisliğini anlatsana kardeşim ne millete bunları anlatıyorsunuz. Avam zaten cahil, bu şekilde göndereceksin sandık başına sonra tekrar küfre girecek herkes. Daha sonra bu fetvalardan yola çıkıp diyecekler zaten "oy kullananları tekfir edemeyiz, boş atıyorlarmış genelde" Biraz Allah'tan korksalar da millete şirin görünmek yerine şirkten küfürden sakındırsalar insanları.
 5. seyfuAllah

  seyfuAllah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  hukum oy kullanmak HARAMDIR
  Bo$ oy sevmesekte Muminlere hic bir getirisi bulunmamaktIr
  Ancak gunumuzde bazI ulemalar $eriat dI$Indaki sistemlerde oy kullanmanIN sadece 1 nedenden dolayI muslumanlarIn kullanmasIna izin vermi$tir bu sadece eger oy kullanmanIn muslumanlara bir getirisi varsa mumkun oldugunu belirtmi$lerdir

  Allahu teala Alim
 6. faraklit583

  faraklit583 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ehven-i şer itikatta olmaz ameli davranışlarda olur.Zaten böyle diye diye avamı mahvettiniz.
 7. asrinsirri

  asrinsirri Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 8. önce iman

  önce iman Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  selamun Aleykum kardes,
  Demokratik secim nedir ilk önce onu anlamak gerek demokratik secim demek tagut rejime benimsemis halkin kendilerine temsil etmesi icin ya bagimsiz millet vekili yada bir patiye temsil eden bir millet vekili secip parlementoya gönderme yarisidir ücüncü bir sekli yok su andaki sistemde dolayisiyla bos oy gecersiz oy v.s aslen demokrasiye göre oy hükmünde deyildir yani demokratik secime katilim degildir ne kadarda bendenle secim ortemina gitmis olsada cünkü su anki demokrasi sistemi bos,gecersiz gibi oylari aslen oy hükmünde saymiyor yani senin anlayacagin bir misal vereyim top kaleye giriyor ama kural geregi oftsayt oldugu icin seklen kaleyede girse hükmen gol hükmünde degildir bu misal herkezin anlamasi acisindan verdim ne kast edigim belli olsun diye

  Ama sistemde ister bos ister gecersiz olsun demiki siz sandik basina gitiginizde demokrasiye bir katki ve netice ihtibariyle ister bos ister gecersiz olsun bu gibi oylarda neticede herhangi bir partiye gidecekse iste o zaman olmaz kisi nekadarda benim niyetim söyleydi böyleydi gibi desede kedisine kurtaramaz yani diyerleri gibi demokrasiye oy vermis sayilir . ve kafir olur.

  selamlarimla
 9. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  boş oy kullanmak türkiyede iktidara geçecek partinin işine yarar, dolayısıyla yine partiye katkı sağlanmış olur. tabi bu durumdan haberi olmayan boş oy atmış birini de hemen atlayıp tekfir etmemek lazım.
 10. Musluman.

  Musluman. Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  O ulema ! yı bize söyle bizde bilelim
 11. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Dikkat et oy kullanmak ŞİRKTİR...!
  Çok çok saçma bir düşünce; oy vermenin müslümana getirisi olması durumuda nasıl oy veriliyor iktidar helali haram haramı helal yapıyorsa bunda oy verene partiyi destekleyeni şirke düşmüş olur...Şu an günümüzde bu saçmalığın(oy vermenin) müslümana yarar vermesini bekleyecek kadar gaflette olmak doğru değil...
 12. morueqq

  morueqq لا إله إلا الله Kullanıcı

  [MENTION=95954]Narsu[/MENTION] akhi bunu güzel açıklamış boş kullanılar oylar da paylaştırılıyormuş

  KULLANILMAYAN OYLAR KİME GİDİYOR?


  Tarih : 24.05.2011 - 10:43:04
  Kullanılmayan oylar..  Ülkemizde yıllardan beri, Belçikalı hukukçu ve matematikçi VİCTOR D'HONDT’UN geliştirdiği ve “D'HONDT (HONT) sistemi olarak bilinen sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde; partiler seçim çevresindeki mevcut sandalyeler, D’HONT sayım kuralına göre paylaşmaktadırlar.

  Bu yönteme göre; bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e ... bölünmekte ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilmektedir.
  ÖRNEK: 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A Partisi 700, B Partisi 520,
  C Partisi 340 oy aldığı varsayımı ile milletvekili dağılımı söyle olmaktadır:A Partisi 700 %44.9 4
  B Partisi 520 %33.3 2
  C Partisi 340 %21.8 1


  (A Partisi'ne 1. olduğu için bir milletvekili veriliyor. A Partisi'nin oyu 2'ye bölünüyor. A Partisi'nin oyu hala en çok olduğu için A partisi'nin oyu bu sefer 3'e bölünüyor. Bu işlemden sonra en çok oy B Partisi'nde olduğu için B'ye bir milletvekili veriliyor ve oyu 2'ye bölünüyor. Kalan sayılar arasında en büyük A olduğu için bir milletvekili daha veriliyor ve A'nın oyu bu defa 4'e bölünüyor. Ortaya çıkan sayılar arasında en büyük oy yine A'nın oyu olduğundan yine bir milletvekili verilir ve bu kez de oyları 5'e bölünüyor. Bu işlemden sonra en büyük oy C'ye aittir ve C'nin hanesine 1 milletvekili ekleniyor; C'nin oyları 2'ye bölünüyor. Bu 7. ve son işlem sonucunda en büyük sayı B'ye ait olduğu için son milletvekilliğini B Partisi alıyor.) B ve C partilerinin oy sayısı (520+340 =860) A partisinden fazla olduğu halde iki parti A partisinden daha az (toplam 3) milletvekiline sahip oluyorlar. Bu ülkede bu sistem yasaldır ve uygulanmaktadır.Çünkü kullanılan oy sayısı arttıkça partilerin çıkardığı milletvekili sayısı güya daha demokratik olmaktadır.(başka bir anlatımla; mevcut uygulama uyarınca OYUNU KULLANMAYANIN KULLANMADIĞI OY, ÇOK OY ALAN PARTİYE verilmişin gibi sonuç doğurmaktadır.)

  Sonuçta ne kadar az oy boş oy olursa olsun milletvekili sayısı düşmüyor,sen kullanmayınca en büyük partiye var olan oyları paylaştırıyorlar.milletvekillerinin sayısı gene aynı kalıyor.Bu durumda,seçim sandığına gitmemek,boş oy atmaktan daha eftal oluyor.Bu da imanın en zayıf şeklidir zaten.Şimdi kime söylesen ceza korkusuyla para ödememek için sandığa gideceğini söylediğini duyarsın.
  https://www.islam-tr.net/serbest-kurs...sirkmidir.html (OY VERMEK ŞİRKMİDİR?)
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş