1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bedeninde Cin Musallati Olan Kişilerde Gözlemlenen Belirtiler...

Konu, 'Kuran ve Sünnete Göre Rukye' kısmında Ebu Muhammed Eymen tarafından paylaşıldı.

 1. Elhamdulillah

  Elhamdulillah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Özel mesaj atar mısınız?
 2. Cihad Eri 1453

  Cihad Eri 1453 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  B-Ruhsal belirtiler bölümündeki şıklar hemen hemen hepsi tutuyor bu hususta ne yapmak lazım biri cevap yazsın Ablam bu şekilde
 3. Deist

  Deist Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Cin min yok yav; ne cini ! Kafayı yemişsiniz siz. Tüm cinleri bana gönderin. Onlari tek başima yok ederim. Varsa tabiiki de...
  Bir psikologa gorunmenizde fayda var.
 4. Ebu Muhammed Eymen

  Ebu Muhammed Eymen Administrator Forum Yöneticisi Kullanıcı

  Kardeşim belirtiler varsa Rukye olmasında fayda var
 5. Ebu Muhammed Eymen

  Ebu Muhammed Eymen Administrator Forum Yöneticisi Kullanıcı

  Cinlerin varlığı ayetlerle sabit.
 6. y0lcu34 HARİCİSİ

  y0lcu34 HARİCİSİ Üyeliği İptal Edildi Banned

  Yukarıda kendi şahitliğimi yazdım. Bilmem biliyor musun ama müslümanlar Allah'a yemin etmeyi kutsal sayar, yalan yere yemin etmenin ise inancımıza göre büyük günahı vardır. Ve şimdi Allah'a yemin olsun ki o yazdığım şahitliğin hepsi doğrudur. Gerisi sana kalmış.
 7. eslem berire

  eslem berire Üyeliği İptal Edildi Banned

  Gene bır gün bu deıstler bol keseden ınkar ederken , cin carpacak ozaman
  Iman edecek...Hoş ben kesınkez ınanıyorumkı ıcınde ıfrıd doludur .Kurana tahammul edemeyen deıst de şeytandan bol ne olur
 8. Şeriatu'l İslam

  Şeriatu'l İslam Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Hocam bunları ve daha birçoğunu yaşayan ve hemen her namaz kıldığında vesveselenen,vahiyle,bilimle,mantıkla doğru bildiği-doğruluğunu kanıtladığı şeyleri bile inkar isteği içinde doğanın durumu nedir? Kişi bu durumda mukel midir?
 9. MUTEFEKKİR

  MUTEFEKKİR Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Duru görü yeteneği Allahtan gelen bir nimet mi Yoksa cin musallat belirtisi midir?
 10. MUTEFEKKİR

  MUTEFEKKİR Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rukyesiz bunlardan kurtuluş yolu yok mu? Her gün daha kötü oluyor.
 11. chveneburi

  chveneburi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İbn Mes'ûd «Radiyallahu anh şöyle anlatmaktadır:
  "Rasûlullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: «Rukye, temâim (muska) ve tivele Şirktir
  (Ahmed, 1/381; Ebû Dâvûd, 3883; İbn Mâce, 3530; Hâkim -sahih diyerek, 4418; Zehebî de ona muvafakat etmiştir. Ebu Ya'la, 5208; Taberânî, el-Kebîr, 10/213; Beyhaki, 9/350)

  bu hadisten ne anlayacağız
  hemde bu forumda verilmiş bu hadis burdan alıntı yapıyorum.
 12. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin  Kardeşim bir derdin (sorun) var ise konuların altına değil, soru cevab bölümüne sorunuz.


  Abdullah (b. Mes'ud)'un hanımı Zeyneb'den şöyle dediği rivayet olunmuştur:
  Abdullah (b. Mes'ud): Ben Rasûlullah (s.a.v.)'ı " Okuyarak (hasta) tedavi etmek, muska takmak ve sevgi ilacı yapmak şirktir" buyururken işittim, dedi.
  (Zeyneb, sözlerine devamla) dedi ki: (Bunun üzerine ben Abdullah'a dönerek; "Acaba Rasûlullah'a) bunu niçin söylüyor? Vallahi (benim) gözüm (bir ağrıdan dolayı) çapaklanıyordu da ben (tedavi için) falanca Yahudiye gidib geliyordum (O da) bana okuyordu. (Bu sayede gözümün ağrısı) dindi" dedim.
  Abdullah da (şöyle) cevab verdi: Bu şeytanın işinden başka bir şey değildir. (Şeytan seni buna inandırmak için senin) gözünü eliyle (devamlı) dürtüyor (ve onu ağrıtıyor). Sen (Yahudinin yanına varıb da Yahudi senin) gözüne okuyunca (şeytan elini) gözünden çekiyor. Oysa senin sadece Rasûlullah (s.a.v.)'ın dediği gibi;
  "Ey tüm insanların Rabbi (olan Allah'ım. Benden) bu sıkıntıyı gider, (yegâne) şifa verici sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. (Bana) hiç hastalık bırakmayacak bir şifa ver" diyerek dua etmen sana yeter.
  (Ebu Davud, Tıb, Bab 17, Hadis no: 3883; Buharı, Merzâ 20, 38, 40; Muslim, selâm 46-49; Tirmizî, Da'avât 111; İbn Mâce, Cenâiz 46, tıb 19, 36, 39; Ahmed b. Hanbel, IV, 259, VI, 44, 45, 50, 108, 109, 114, 120, 125, 126, 127, 131, 208, 261, 278, 280)  Rukye: Sözlükte büyü anlamına gelir. Şifa ümidiyle dua okumaya da "rukye" denir. Şifa ümidiyle, Kur'an âyetlerini, Allah'ın güzel isimlerini ve Peygamber'in öğrettiği duaları ve bunlardan alınan ilhamla yazılan dua ve munacatları okumanın câiz olduğunda ittifak vardır.
  Ancak tedavi maksadıyla bunlardan başka şeyleri okumak , özellikle içlerinde manası anlaşılmaz kelimeler bulunan sözleri okumak haramdır. Çünkü bu sözlerin
  (İçerisinde sihre ya da küfre ihtimali bulunan anlaşılmaz sözleri) sihir için kullanılan sözler olması ihtimali bulunduğu gibi onların bir takım putların veya şeytanların ismi ya da küfür ifade eden sözler olması ihtimali de vardır.
  Meşru şekilde rukye okunması ise câizdir:

  İmrân b. Husayn'dan rivayet olunduğuna göre;
  Peygamber (s.a.v.): "Okuyarak tedavi etme usulü(nün) göz değmesinden ve zehirli böceklerin sokmasından başka (hiçbir hastalıkta bu iki hastalık kadar olumlu tesiri) yoktur" buyurmuştur.
  (Ebu Davud, Tıb, Bab 17; Hadis no: 3886; Buhari, Tıb 17; Muslim, iman, 374; Tirmizî, Tıb 15; Ahmed b. Hanbel, I, 271, III, 118, 119, 127, 486, IV, 436, 438, 446)

  Zahiren bu iki hadis arasında bir çelişki görünüyorsa da aslında burada çelişki yoktur. Çünkü Peygamber tarafından yasaklanan söz konusu tedavi usûlleri, şifası Allah'dan değil de sırf kendilerinden beklenen ve İslâmî usûllere ters düşen tedavi şekilleridir. Bu zihniyetten ve bâtıl sözlerden uzak, âyet ve hadislerden alınmış dualarla hastalan tedavi etmenin caiz olduğunda ise ittifak vardır.

  Avf b. Mâlik'den rivayet olunmuştur;
  Dedi ki: Biz cahiliye döneminde okuyub üfleyerek hastaları tedavi ederdik.
  (Bir gün); Ey Allah'ın Rasûlu, bu hususta ne buyurursun? dedik.
  "Bana (yaptığınız bu tedavi şeklini) gösteriniz. İçerisinde şirk olmadıkça, okuyub üfleyerek tedavi etmede bir sakınca yoktur” buyurdu.
  (Ebu Davud, Tıb, Bab 18 ; Hadis no: 3888; Ahmed b. Hanbel, III, 486)

  Görülüyor ki bu hadis-i şerif, cahilıye döneminin bâtıl düşünce ve manasız sözlerinden tamamen uzak ve ayrı olarak, sadece Kur'an-ı Kerim'in âyetlerini veya islâmî manada duaları okuyub üflemek suretiyle tedavi etmeye çalışmanın câiz olduğunu ifade etmektedir.
  Gerçekten iyi niyet ve temiz nefesle, Allah'a sığınarak, Allah'dan şifa niyaz ederek okuyub üflemeyi, mutlaka sihirbazlık gibi telakki etmek doğru olmaz. Binaenaleyh, bu hadis okuyub üflemekle hasta tedavi etmenin câiz olduğunu söyleyen ehl-i sünnet ulemasının delilidir
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş