1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

Çözüldü Amel Imandan Bir Cüz Müdür?

Konu, 'İman / Amel - Kâza / Kâder' kısmında uyuzum19 tarafından paylaşıldı.

 1. uyuzum19

  uyuzum19 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  sa kardesler daha once bu baslikta bi konu acilmis,daha dogrusu bahsedilmis,amel imandan bir cüzmüdür,selefe gore boyle oldugunu okudum,ama bunu hangi delile gore soylemisler bununla ilgili birsey goremedim.
  simdi eger amel imandan bir cüz ise gunumuzde namazi kabul edipte kilmayan kisiler kafirmi olmus oluyorlar? burdaki ameli nasil anlamaliyiz?
  bir kardes fikhi amel degil itikadi amel oldugunu yazmis bu nedemektir.
  kısacası sorum amel imandan bir cüzdür'ü nasıl anlamalıyız,amelden kasıt nedir?sitenizini uzun zamandır takip ediyorum allah simdiden razı olsun allah ilminizi arttırsın,dua ile
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin
  Amel imandan bir cuz mudur? konusunda farklı görüşler de olsa da, Ehli sunnet alimlerinin cumhurunun kabul elttiği Amel İmandan Bir Cuzdur!
  Şimdi bu konudaki görüşleri ve delilleri dinleyelim .

  001_IMAN  002_IMAN TARİFİ 1  003_IMAN TARİFİ 2  004_AMEL IMAN TARİFİ 1  005_AMEL IMAN TARİFİ 2  006_AMEL IMAN TARİFİ 3  Devamı :

  EHL-İ SÜNNET AKİDESİ

  https://www.islam-tr.net/konu/ehl-i-sunnet-akidesi-tum-delilleriyle.7345/
 3. ibn teymiyye

  ibn teymiyye Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşler, yukarıda hasan karakaya hocanın açıklamaları deliller ile anlatılmış. karşıt görüşler yani ameli cüz sayan, ameli sıhhat şarti sayan bir de ameli imandan saymayanların delilleri veriliyor. Fakat ben şunu ifade edeyim:
  bizler ehli sünnet olarak ameli imandan sayarız fakat amellerde ayrıma gideriz. örneğin kimi zaman ameli imanın bir cüz'ü(örneğin: oruç tutmak, namaz kılmak), kimi zaman ameli imanın sıhhatinin şartı (sahihliğinin şartı) (örneğin: puta tapan kişinin puta tapmayı ter imana delalet ettiği gibi, puta tapmayanın putun önünde tapma şekline geçmesi (ikrah hariç) de imansızlıktır) sayarız. Bu nedenle tüm amelleri kemal şartı görmek ne kadar yanlış ise (ki bu, murcie taifesinin işidir), tüm amelleri imanın sıhhati için şart görmek de yanlıştır (bu da haricilerin ayrıca günümüzde kuralsız kaidesiz selefi görünümlü tekfircilerin işidir) Bu nedenle yukarıda hanbelilerin tamamının sanki namaz kılmayanları tekfir ettiği şeklinde hava estirilmiş, ve delil olarak ibn kudame'nin (rh) el muğnisi gösterilmiş. oysa el- muğni'de ibn kudame, namaz kılmayanların tekfir edilmemesi görüşünü kabul ediyorum ve mezhebimizin(hanbeli) asıl görüşü de budur diyor. ve diğer imamlar(şafii, malik, hanefi) ile ahmedin bir diğer görüşü olan ( namaz kılmayan, dinden çıkmaz) görüşünü kabul ediyorum diyor. Bu nedenle hanbeli alimleri arasında iki görüşten namaz kılmayan tekfir edilir ve tekfir edilmez diye ikiye ayrılmalar da oluyor. Onun için hanbelilerin alimlerini bir görüşten ibaret sanmayın. Bu minvalde naslarda geçen, 'kafirdir', 'müşriktir' vb lafızlar ilk anda zahirinden anlaşılır gözükse de karineler ile bu nasların dinden çıkan kafir veya müşrik olmadığı anlaşılır....
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Kardeşim; buharinin bu Hadisi (2 vakit) "Namaz kılmayanın hukmen tekfir edilmesinin aleyhine" bir delildir.

  Yine verilen videodaki muddesir suresindeki cehennemliklerin "Biz namaz kılardan değildik" sözü namazı arasıra kılmayan değil , sonraki ayette dediği gibi "Din gününü yalanlayanlar" olan Kafirlerden bahsetmektedir. Kafirler, "biz namaz kılanlardan değildik" diyerek 'din gününü yalanlamayan namaz kılan muslumanlardan değildik' anlamında söylemektedir. Çünkü kafirlerle muslumanlar arasıdaki ibadette, dinlerinde en belirgin fark namazdır
 5. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir  Ahi ben senin gibi düşünmüyorum imanım namaz kılmayanın geçerli bir sebebi yoksa deli olması gibi... hiç bir şeye sığmayacağıdır
 6. Habibullah

  Habibullah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Yine verilen videodaki muddesir suresindeki cehennemliklerin BU KELİME NİN YAZILIŞI İTİBARİ İLE AYETLE ALAKASI YOKKİ ZATEN ZATEN SORUYORLAR CENNETTEKİLER CEHANNEMDEKİLERE SİZİ SEKARA SOKAN NEDİR DİYE. ORTADA YANLIİ BİR DURUM YOKK YANİ
 7. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Farklı bir şey demiyoruz. fark şurada , suçlu günahkar olan 2 çeşit:
  1- Ebedi cehennemde kalan kafir ki bunlar muşrik kafir. (Ayette bahsi geçen din gününü yalanlayan bu)
  2- Cehennemde bir muddet kalıp çıkan. Ki bu arasıra (mesela 5-10 gün, yani namaz kılmış fakat aralıklı kılmadığı günler olmuş) namazı terk ettiği için Ahmed b. Hanbelin Kuvvetli olan 1. görüşüne göre hukmen ebedi kafirdir. Muddesir suresinde bahsi geçen 1. maddedeki din gününü inkar eden suçlu günahkar kafirlerdir. Hadiste geçen ise 2. maddedeki bahsi geçen namaz kılmış olanın secde izinden dolayı cehennemden çıkarılan günahkar muslumandır.
 8. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  müslüman olduğunu söyleyipte namaz kılmayanın hükmü nedir ahi
 9. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin


  Burada da namaz kılmayanın hükmü konusunda kafir olur diyen İmam Ahmedin ve olmaz diyen İmam şafi , İmam Ebu Hanefi ve İmam Malik'in karşılıklı delilleri ve sebeblerini inceleyebiliriz.


  Hanefîlerin bir delili :

  Bunun dayandığı delil Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisidir:
  "Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şey sebebiyle helâl olur: Zina eden dul, cana karşı can, dinini terk edip cemaatten ayrılan kişi (murted)."
  (Buhari ve Muslim)

  Hanefîler dışındaki diğer imamlara göre: ( el-Kavânînu'l-Fıkkıyye, 42; Bidâyetu'l-Muctehid, I, 87; eş-Şerhu's-Sağîr, I, 238; Muğni'l-Muhtâc I, 327 vd.; el-Muhezzeb, I, 51; Keşşâful-Kınâ', I, 263; el-Muğni, II, 442 )

  Bir vakit de olsa, özürsüz olarak namazı terk eden kimse murted de olduğu gibi, üç gün tevbeye çağrılır, (Şafiîlerle Cumhura göre, tevbeye çağırmak burada menduplur. Fakat, murtedi tevbeye çağırmak vaciptir. Çünkü murtedligin cezası cehennem ateşinde ebedî olarak kalmaktır. Dolayısıyla murtedi önce cehennem ateşinden kurtarmak vaciptir. Fakat tembellikten ölürü namazı kılmamak böyle değildir. Böyle bir kimse kâfir olmaz.) tevbe etmezse öldürülür.
  Malikî ve Şafiîlere göre, ceza olarak (hadden) öldürülür, kâfir olduğu için öldürülmez. Yani bu kişinin kâfir olduğu ile hüküm verilmez. Ancak zina, iftira, hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı cezalandırıldığı gibi ceza olarak öldürülür. Böyle bir kimse öldürüldükten sonra yıkanıp cenaze namazı kılınır. Müslümanların kabristanına defnedilir.
  Malikîlerin namaz kılmayanın tekfir edilmemesinde dayandıkları delil, Allah tealânın:
  "Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz, kendisine eş koşma dışındaki suçlan diledikleri hakkında bağışlar." (Nisa, 116)

  Bu konuda bir çok hadis de vardır. Bu hadislerden biri Ubade b. Sâmit hadisidir.
  "Beş vakit namazı Allah tealâ kullar üzerine farz kılmıştır. Bunları yerine getirip hiç birini kaçırmayan, bu namazların hakkını hafife almayan kimseyi Allah tealâ cennete koymaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler hakkında böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar."
  ( Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Neylu'l-Eviâr, I, 294)

  Bu hadislerden biri de Ebu Hureyre hadisidir:
  "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği husus farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel! Eğer yerine getirmemişse şöyle denilir:
  Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır?
  Eğer nafile namazları varsa, farzların noksanı bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır
  ."
  ( Bu hadisi beş imam rivayet etmiştir. Bu iki hadis konusunda başka hadisler de vardır. Neylu'l-Evtâr, I, 295 vd )

  Bir kimse namaz kılmamakla kâfir olmaz. Çünkü kâfir olmak inanmamakla olur. Bu kişinin inancı ise sağlamdır. Eğer namazın farz olduğunu inkâr ederek kılmazsa kâfir olur. Bu alimler, Hanbelilerin delil olarak ileri sürdükleri hadisleri namazı terk etmeyi, helâl kabul eden yahut kâfirlerin müstahak oldukları cezaya (ki, bu da öldürülmektir) çarptırılmayı hak eden manasına tevil etmişlerdir.

  İmam Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: ( el-Muğnî, 442-447 )

  Namaz kılmayan kâfir olduğu için öldürülür. Çünkü Allah tealâ şöyle buyuruyor:
  "Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, bütün gözetleme yerlerinde onların yollarını kesin. Eğer tevbe edip namazı kılar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Şüphesiz Allah Gafurdur, Rahimdir." (Tevbe, 5)

  Bu ayete göre, namazı kılmayan serbest bırakılma şartını yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla öldürülmesi mubah olarak kalır, namazını kılmayan kimse bu sebeple serbest bırakılmaz.

  Hz. Peygamber (a.s.) de şöyle buyuruyor:
  "Kişi ile küfür arasındaki fark namazı terk etmektir."

  (Buharî, Neseî, Kutub-i sitte sahipleri ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Neylul'l-Evtâr, I, 291.)
  Bu hadis, namazı kılmamanın küfrü gerektiren hususlardan olduğuna delil teşkil etmektedir.
  Yukarıdaki hadisin bir benzeri de Bureyde hadisidir:
  "Bizim ile sizin aranızdaki ahit namazdır. Namazı kılmayan kâfir olur."
  ( Bu hadisi beş imam ile İbni Hibban, Hakim rivayet etmiş olup Neseî ile Irakî sahih demişlerdir. Bu konuda başka hadisler de vardır. Neylu'l-Evtâr, I, 293 vd)

  ***********
  (Prof. Vehbe Zuhayli) ise birinci görüşe meylediyorum. O da namaz kılmayanın kâfir olmadığına hükmetmektir.
  Çünkü, kelime-i şehadet getirdikten sonra bir Müslümanın cehennemde ebedî olarak kalmayacağına dair kesin deliller vardır.

  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyuruyor:
  "Lâ ilahe illallah" deyip Allah'tan başka tapılardan inkar edenin malı ve kanı korunmuştur; dökülmesi, alınması haramdır. Bu kimsenin hesabı Allah'a aittir."
  (Muslim ; Eşcai yolu ile tahric etmiştir. Camiu'l-Usul, I, 161 )

  Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur;
  "Lâ ilahe illallah" deyip kalbinde bir arpa ağırlığı kadar hayır bulunan kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. Yine kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunduğu hâlde "Lâ ilahe illallah" diyen kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. "Lâ ilahe illallah" diyen ve kalbinde zerre kadar hayır bulunan kimse de cehennem ateşinden çıkacaktır."
  (Buhari ; Enes (r.a.)ten rivayet edilmiştir)

  Hanefîler dışındaki cumhura göre öldürülme şekli eğer tevbe etmezse kılıçla boynunu vurmaktır.

  ( Prof. Vehbe Zuhayli; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C.1 , S.387-390)
 10. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mücahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  ALLAH razı olsun Abdulmuiz ahi

  Öyle durumlar oluyor ki şuan ki tağut devletin ve yaşanan cahili ortamlardan kaynaklanan sebebler yüzünden ve herhangi bir baskı olmadığı için ve nefis bazen ağır bastığı için bazen tembellik eden kimseler oluyor namaz konusunda.Bu anlatılan konular aslında bulunduğu döneme,yönetim şekline göre değişiyor.
 11. Habibullah

  Habibullah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 12. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bunu ehli sunnetin cumhurunun namaz konusundaki içtihadına göre söylüyoruz.
  ( Secde izinden tanınıp cehennemden çıkarılan ayet ise hangisi? Ben Buhari hadisi biliyorum)
 13. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Kardeşler konuyu uzatmaması için ;

  Bir kişi Ahmed b. Hanbelin görüşüyle (deliliyle) namaz kılmayana ahiretteki vebalini düşünerek (hukmen) kafir diyebilir. Biz buna bir şey demiyoruz.
  Diğer bir kişi de diğer alimlerin görüşleriyle tekfir etmeyebilir (tekfir etmemesi hadden öldürülmeye kadar ceza verilmemesin demek değildir.)
  Yeter ki kendisi gibi düşünmeyeni hatalı görerek tekfire gitmesin.

  Ben hukmende tekfir edenlere son olarak diyeceğim: Tekfir edenlerin delillerine cevap verilmektedir. Bunu inkar ederek kılmayan vb. olarak yorumlamaktadırlar. Fakat tekfir etmeyenlerin sahih delillerinin göz ardı edildiğini gözlemlemekteyim.
  Benim için konu bitmiştir. Delilleri iyi inceleyelim , zan ile tekfir etmeyelim, Allaha emanet olun.
  selamun aleykum
 14. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mücahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Sen neden hep yanlış yerden anlıyorsun meseleyi,Şayet şuan şerhi bir devlet olsaydı namaz kılmayan kafirdir çünkü günaha meyledecek durum 100/100 daha azdır.Namazına engel olucak bir ortam yoktur.Eğer İslam devleti olduğu halde yinede bunu yapıyorsa o zaman İslam hükmüne göre kendisine sorulur seni namaz kılmamaya sevk etmeyen sebeb nedir ? araştırılıp sorulur ve gerekeni yapılıp karara bağlanır.
 15. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  ama bu ihtimalide unutmayalım şehri bir devlet olsa şuan namaz kılmayanların bir çoğu kılar ama büyük ihtimalle aynı kişilerin kıldıkları namaz geçerli olmazdı çünkü büyük ihtimalle münafık olurlardı yani kılarmış gibi yaparlardı zahiren
 16. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  ahi küfrüne cevaz olarak nasların olduğunu ama cevaz vermeyen naslarında olduğunu söylüyor 2 tarafta haklı diyor bende senin düşünceni paylaşıyorum ama eğer hakkında nas varsa 2 görüşte geçerlidir en doğrusunu Allah cc bilir o nasıl söylemişse biz ona iman ediyoruz
 17. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mücahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Benim hakkımda ne düşünüyorsan RABBİM sana iki katını versin...

  Susma hakkı tağut devletin suçlulara verdiği bir haktır...

  ikincisi dedin ki kelimei tevhidi ikrar eden biri,namaz,oruc ve zekat vermese hükmü nedir dedin ?
  bende bu konu hakkında Mezhep imamlarımızın vermiş oldukları kararlerı hadis ve ayet ışığında verdim ama sen dedin ki yukarda ki yazıda çelişkiler var.senin çelişki var demen beni bağlamaz sonuç olarak imamlarımız vermiş oldukları kararlar hepsi ayet ve hadis.

  üçüncüsü dedim ki bazı hükümler döneme ve şarta göre değişir.ama sen yok değişmez dedin.

  Madem hüküm değişmez Ammar (r.a) müşriklerin vermiş olduğu işkencelerden dolayı neden dil ile oların söylediklerini kabul etti.Buna örnek olarak daha çok olaylar var.ama senin art niyetle bişeyleri sorman verilen cevapları kendinde tatmin bulmaman beni alakadar etmez.

  dördüncüsü olarak bu kendi görüşüm İmam Ahmet bin Hambel (r.a) namazı tembelliğinde dolayıda olsa kafirdir.öldürüp malı devlet hazinesine verilir.ve müslüman olmayan kimselerin mezarlığına gömülür hükmünü tefekkür ederek böyle bir hükmü vermesinin nedeni şu olabilir diye düşündüm.

  Örneğin İslam devleti var olduğu halde müslümanların cemaat olarak namaz kıldıkları islam rükünlerinin rahat bir şekilde yerine getirildiği bir ortam olduğu halde ve bunları göz göregöre tembelliğinden yapmıyorsa her ne kadar lailahe dese bile onun müslüman olduğunu göstermez diye bu hükmü vermiştir diyorum.Bu benim vardığım sonuç.

  Beşincisi Abdulmuiz ahi dedi ki bu benim kastettiğim kimselerdir bazen namazlarında gevşeklik gösteren bazen kılıp bazen kılmayanlar hakkında Ebu Hanif (r.a) görüşüne katılıyorum.Nitekim bu gibi kimselerin tevhidi bilen ama imanları zayıf olan kimselerdir en küçük musibette bile eğrilebiliyor.


  Söyleyeceklerim bu kadardır.Benim içinde bu konu kapanmıştır.Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş