Ne Yapalım Emir Kuluyum.

Kâinatı yoktan var eden Allah (c.c.)'dür, Herşey O'nun kuludur. O'nun bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Kâinatın serveri Hz, Muhammed (s.a.v.) Efendimiz : «Ben Allah'ın kulu ve rasûlüyüm» buyurmuştur. Dikkat edilirse sıralamada önce kulluk beyan edilmiştir.
İnsanların yaşantısına baktığımız zaman şöyle genel bir sıralama mümkün olur:
1- Allah'la kulu,
2- Kulun kulu,
3- Dünyanın ve dünya alâyişinin kulu olan insan sınıflan vardır.
Esas olan Allah (c.c-)'a kulluktur. Allah'a kul olanı ıyanla'r kula kulluk yapmağa, nefislerine kulluk yapmağa mahkum olurlar.
Soruyorsunuz adama: — Niçin böyle yapıyorsun? diye. Cevap hazır: — Ne yapayım, emir kuluyum, diyor. Amiri veya işvereni kızar diye namazını kılamıyor muş. Oruç tutarsa kızarmış. Çalıştıkları (veya lise ya da üniversite tahsili yaptıkları) için çoluk çocuğu mecburmuş açık-saçık olmağa. Çünkü onlar da emir kuluymuş. Emekli olunca herkes gibi namazına niyazına başlı yacakmış... vs. Behey gafil sen Allah'a kul olamamışsın, elbet emredenin kulu olacaksın.
Para kulu, karı kulu, süs kulu gösteriş kulu... olanlar bu cemiyette az mıdır? O heva ve hevesinin kulu olanlara elim bir azabın olacağını Cenab-ı Hakk (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiyor mu?
Müslüman zengin olacak. Lâkin hiç bir zaman para müslümana değil, müslüman paraya hakim olacak. Müslüman zenginliği sebebiyle Allah'a kulluğu, bırakıp paraya-mala kul olan ahmak durumuna düşmeyecek.
Adam «vazife mukaddestir» deyip Allah ile karşı karşıya geliyor. Ve O'nun direktifleri haricindeki işlere dört elle sarılıyor. Asıl vazife Allah'a kulluktur. Mukaddes olan görev de budur. Bu doğrultuda hayatı yaşamaktır.
Hasılı, asıl vazife Allah'a kulluktur. İnsanların yaratılış gayesi de Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğu ihmal edenler, terk edenler neticesi hüsran olan kula kul olmağa ve dünya alâyişinin kölesi olmağa mahkum olurlar. Allah'a kulluk şeytani tuzaklardan kurtuluşun ilk ve tek şartıdır...
Unutmayalım kainatta en büyük makam Allah'a kulluk makamıdır. Bu makama erişemiyenler pislik içinde kıvranan solucanlardan da daha bayağıdır...