Zıggım Ye
Zıggım kelimesinin aslı zakkum'dur.
Halk diline zakkum zıggım olarak geçmiştir. Zakkum, Cehennem'de kâfirlere azab için verilecek olan yiyeceğin adıdır.
Maalesef memleketimizde çok kullanılan tabirlerden biri de budur. Çoğu kere yiyecek söz konusu olduğu zaman söylenilen bu söz beddua olarak sarf edilmektedir.
Hasılı, hiçbir zaman hiçbir kimseye söylenilmeme-si gereken «zıggım» ifadesi müslümanin ağzindan çıkmamalıdır.