1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Haber Kaynağı

Bugünün genel yayın akışı..

 1. eerrcccaann profil fotoğrafını güncelledi.

  22 Ekim 2018 19:14
 2. Ebu SILA Duyuru Yine Kinlerini Kusmaya Devam Ediyorlar... konusunda keşmiri'ın mesajına dua etti.

  Bu medya hadis inkarcısı,kavmiyetçi hocaları el üstünde tutar hatta yanlış yapınca haber bile etmezler ama söz konusu ehli sünnet...

  22 Ekim 2018 19:13
 3. eerrcccaann profil fotoğrafını güncelledi.

  22 Ekim 2018 19:12
 4. Şeriatu'l İslam Duyuru Yine Kinlerini Kusmaya Devam Ediyorlar... konusunda keşmiri'ın mesajına dua etti.

  Bu medya hadis inkarcısı,kavmiyetçi hocaları el üstünde tutar hatta yanlış yapınca haber bile etmezler ama söz konusu ehli sünnet...

  22 Ekim 2018 18:38
 5. keşmiri Duyuru Yine Kinlerini Kusmaya Devam Ediyorlar... konusunda Şeriatu'l İslam'ın mesajına dua etti.

  Nureddin Yıldız Hocanın açıklamaları yine birilerini kudurttu anlaşılan. *** Erdoğan'ın Tepki Gösterdiği Nurettin Yıldız'dan Kadınlar...

  22 Ekim 2018 17:40
 6. keşmiri Duyuru Yine Kinlerini Kusmaya Devam Ediyorlar... konusunu yanıtladı.

  Bu medya hadis inkarcısı,kavmiyetçi hocaları el üstünde tutar hatta yanlış yapınca haber bile etmezler ama söz konusu ehli sünnet...

  22 Ekim 2018 17:40
 7. ceyhun_namazəliyev Çözüldü Hasta Namazda Ayakları Bir Yere Koymanın Hükmü Nedir? konusunu yanıtladı.

  Hocam öncelikle Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim hepinizin sayenizde namaz kıla biliyorum artık. Allah ilminizi artırsın,...

  22 Ekim 2018 16:22
 8. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  İmam Ebu Hanife’nin "Fıkh’ul Ebsat" adlı eserinde şöyle dediği naklolunmaktadır: قلت إِن قَالَ قَائِل لَا اعرف الْكَافِر كَافِرًا قَالَ...

  22 Ekim 2018 16:07
 9. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر لأن الشاك في الكفر لا إيمان له لأنه لا يعرف كفرا من إيمان فليس بين الأمة كلها...

  22 Ekim 2018 16:05
 10. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  "Kafir(in küfrü) hakkında şüphe edenin kafir olacağı hakkında Bağdat ve Basra Mutezilesi ve de diğer bütün kıble ehli arasında bir...

  22 Ekim 2018 16:04
 11. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  İmam Əbul Hüseyn əl Malti belә demişdir: "Bütün qiblə əhli arasında KAFİR HAQQINDA ŞƏK EDƏNİN KAFİR OLMASINDA İXTİLAF YOXDUR. ÇÜNKİ,...

  22 Ekim 2018 15:59
 12. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  İbnul Vəzir (rahiməhullah) {h. 840}-da vəfat etmişdir. Demişdir ki: "Heç bir şübhə yoxdur ki, bütlərə ibadət edən kimsənin küfründə şək...

  22 Ekim 2018 15:57
 13. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  قال العلامة ابن الوزير: ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره ومن لم يكفره كفر لأن كفره معلوم من الدين بالضرورة. [الروض الباسم...

  22 Ekim 2018 15:53
 14. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Tevhid38, Әlbәttә dinimizin yeganә qaynağı “Əd-Durarus-Səniyyə” deyil. Amma sәn paylaşdığım nәqllәri diqqәtlә oxusaydın şahid olardın ki...

  22 Ekim 2018 15:50
 15. ceyhun_namazəliyev Çözüldü Hasta Namazda Ayakları Bir Yere Koymanın Hükmü Nedir? konusunda Abdulmuizz Fida'ın mesajına dua etti.

  Âleykum selam we rahmetullahi we berakatuh; Durumunuzu daha iyi anlamak için sorularım da olacak. Evvela felçli hasta...

  22 Ekim 2018 15:49
 16. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Şeyx Abdullah Əba Butayn (rahiməhullah) belә demişdir: "Əvvəlki müşriklərin hökmü haqqında enən ayətlər onların ettiklərini edən...

  22 Ekim 2018 15:45
 17. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  قال الشيخ سليمان بن سحمان: فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده بل لا بد مع ذلك من (تكفيرهم...

  22 Ekim 2018 15:43
 18. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Şeyx Suleyman ibni Sahman Әn Nәcdi belә demişdir: "Bil ki, təkcə Allahdan başqasına (edilən) ibadətin batilliyinə etiqad etmək qurtuluş...

  22 Ekim 2018 15:43
 19. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  قال الشيخ حمد بن عتيق: وبالجملة: فأصل دين جميع الرسل، هو القيام بالتوحيد، ومحبته ومحبة أهله، وموالاتهم، وإنكار الشرك، وتكفير أهله،...

  22 Ekim 2018 15:42
 20. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Şeyx Həmd ibn Atiq -rahiməhullan- demişdir: "Bütün rəsulların dinlərinin əsli, tövhidi yerinə gətirib onu və əhlini sevərək onlara...

  22 Ekim 2018 15:41
 21. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Şeyx Abdur-Rahmən ibn Həsən -rahiməhullah- demişdir: "لو عرف العبد ﻻ إله إلا الله، و لو عرف معني ﻻ إله إلا الله، لعرف أن من شك، أو تردد...

  22 Ekim 2018 15:40
 22. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  İmam Burhənəddin əl-Buqaai -rahiməhullah- demişdir: "فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشركين - كما أشار إلى ذلك - صلى الله عليه وسلم –...

  22 Ekim 2018 15:38
 23. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  وقال رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير...

  22 Ekim 2018 15:35
 24. Faxrud-Din Azәri ' Tekfir ' Dinin Aslından Mıdır ? Aslımıdır ? konusunu yanıtladı.

  Şeyh Muhammed bin Abdulvahhâb rahîmehullâh bu noktada şöyle demiştir: ‘’İslâm Dîni’nin aslı ve kâidesi iki önemli hususu ihtiva...

  22 Ekim 2018 15:34
Yüklüyor...