bir hadise göre cennetin kokusunu duyamayacaklarmış. sadece gayrimuslimler cennete giremeyeceğine göre açık saçık giyinen ve başörtülü olup da deve hörgücü gibi takanlar muslim değil midirler ? bunlar kafir midir, munafık mıdır yoksa muşrik midirler ?