1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Cinsel Organa El Sürmek, Abdesti Bozar Mı?

Konu, 'Mahrem Konular' kısmında slf-71 tarafından paylaşıldı.

 1. slf-71

  slf-71 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Soru- Cinsel organa el değmesinin abdesti bozduğuna dair sünnetten delil nedir?Bu konuda ilim ehlinin 4 görüşü bulunmaktadır.
  1.Görüş : Cinsel organı elle tutmak abdesti bozmaz.
  Bu görüşü Ebu Hanife, (bir rivayete göre) İmam Malik, Sahabilerden bir grup desteklemişlerdir. Delilleri şunlardır :
  1.Delil : Talak ibn Ali rivayet eder, adamın biri Rasulullah’a (s.a.v.) abdest sonrası elini cinsel organına vuran hakkında sordu. Rasulullah (s.a.v.) “ O senden bir parça değil mi ” dedi. (Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-alimlerden bazıları senedinin leyyin olduğunu söylemişler ve zayıflığına hükmetmişlerdir, Albani ise Hasen demiştir.)
  Delil Cümlemiz : ………………“ O senden bir parça değil mi ”……………….
  Açıklama : Elin, cinsel organa değmesi durumunda abdesti bozduğuna delil olarak getirilen bu hadis zayıftır.

  2.Görüş : Cinsel organı elle tutmak abdesti bozar.
  Bu görüşü, İmam Şafii, Ahmed Bin Hanbel, İbn Hazm, Sahabilerden bir çok grup desteklemişlerdir. Delilleri şunlardır.
  1.Delil : Busra Bintu Safvan rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.” Ebu Davud-Nesai-İbn Hibban- hadis sahihtir.)
  Delil Cümlemiz : ……………….“ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.”………….
  Açıklama : Hadis açıktır, kim cinsel organını eliyle tutarsa abdesti bozulur.

  2.Delil : Ummu Habibe rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.” (İbn Mace-Ebu Yala- Beyhaki-Albani İrva sahihtir.)
  Delil Cümlemiz : ……………….“ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.”………….
  Açıklama : Hadis açıktır, kim cinsel organını eliyle tutarsa abdesti bozulur.

  3.Görüş : Cinsel organı şehvetle tutmak abdesti bozar.
  Bu görüşü, İmam Malik, Albani, desteklemişlerdir. Bu alimler Busra Bintu Safvan hadisini “şehvetle dokunmak abdesti bozar ” sözlerine, Talak ibn Ali hadisini ise “ şehvetsiz dokunmak abdesti bozmaz ” sözlerine delil almışlardır. Delilleri şunlardır.
  1.Delil : Talak ibn Ali rivayet eder, adamın biri Rasulullah’a (s.a.v.) abdest sonrası elini cinsel organına vuran hakkında sordu. Rasulullah (s.a.v.) “ O senden bir parça değil mi ” dedi. (Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-alimlerden bazıları senedinin leyyin olduğunu söylemişler ve zayıflığına hükmetmişlerdir, Albani ise Hasen demiştir.)
  Delil Cümlemiz : ………………“ O senden bir parça değil mi ”……………….
  Açıklama : İmam Malik ve Albani buradaki “ O senden bir parça değil mi ” sözünü şehvetsiz dokunmak olarak anlamışlar ve şehvetsiz olarak cinsel organa dokunmak diğer organlara dokunmak gibidir demişlerdir.

  4.Görüş : Cinsel organı tutmaktan dolayı abdesti almak vacip değil müstehabdır.
  Bu görüşü, bir rivayete göre Ahmed bin Hanbel, Şeyhul İslam İmam İbn Teymiyye, Allame İbn Useymin desteklemektedir. Bu alimler şehvetsiz olarak elin cinsel organa değmesi üzerine abdest almayı müstehab görmektedirler.

  Tercih : İster şehvetle olsun isterse şehvetsiz cinsel organı tutmak abdesti bozar görüşü doğrudur. Zira deliller bunu ispat eder.

  Soru- Busra Bintu Safvan ve Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği iki hadisi karşılaştırır mısınız ?
  Busra Bintu Safvan hadisi Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği hadise tercih edilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı.
  1-Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği hadis illetlidir, Ebu Zer’a ve Ebu Hatim bu hadisi illetli olarak tahkik etmişlerdir. İmam Nevevi Mecmu adlı eserinde hafızların bu hadis üzerinde zayıflığına icma ettiklerini söylemiştir.
  2-Busra Bintu Safva’nın hadisi Ebu Hureyre’nin hadisiyle aynı manadadır. Ebu Hureyre’nin islama girişi Talak ibn Ali’ye göre daha geç olduğu için nesh etmiştir.
  3-Talak hadisi çokça rivayet edilen bir hadis olmayıp aslı Talak’tan gelir, ama Busra hadis ise nakledeni (aynı anlamda Ebu Hureyre (r.a.) da rivayet eder) daha çoktur, bu durumda bu hadis hadis usulüne göre önceliklidir.
  4-Cinsel organı tutmanın abdesti bozmasını rivayet eden raviler daha çoktur ve meşhurlardır.
  5-Sahabilerin büyük çoğunluğu bu görüştedir.
  6-Talak hadisi elbise üzerinden değmeye hamildir.

  Soru-Kadın-erkek kendi cinsel organını (haklarınızı helal edin) tutarsa fark var mıdır ?
  Kadın ve erkek aynı hükümdedirler.
  1.Delil : Amr İbn Şuayb babasından o da dedesinden rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur, “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın ve hangi kadın cinsel organını tutarsa o da abdest alsın.” (Ahmed-Beyhaki)
  Delil Cümlemiz : kadın cinsel organını tutarsa o da abdest alsın.”
  Açıklama : Kadın-erkek asla bu hükümde birbirinden ayrı sayılmamaktadır.

  2.Delil : Aişe annemiz “ Kadın, cinsel organını tutarsa abdest lazımdır.” (Şafii musnedinde, Beyhaki- Hakim sahihtir.)
  Delil Cümlemiz : “ Kadın, cinsel organını tutarsa abdest lazımdır.”
  Açıklama : Kadın-erkek asla bu hükümde birbirinden ayrı sayılmamaktadır.

  Not : İmam Şafi ve Ahmed bin Hanbel, İmam Ebu hanife ve İmam Malik’e muhalefet ederek, “ Asılda, kadınlar, erkeklerin hükmünü paylaşır demişlerdir.

  Soru-Bir erkek zevcesinin cinsel organını tutarsa da mı abdest gerekir sünnetten delille açıklayınız ?
  Bir erkeğin kendi zevcesinin cinsel uzvunu tuttuğunda abdestinin bozulduğuna dair sahih veya zayıf bir hadis yoktur. Şu bilinmeli ki, tutma anında erkeğin kendisinden mezi veya meni gelme halinde( bilinmektedir ki mezi ve meni abdesti gerektirir ) bu durumda abdest almalıdır. O halde, Erkeğin zevcesinin cinsel organını tutması veya ona eliyle değmesi abdestini bozmaz. Fakat, İmam Malik ve İmam Şafi bu durumda abdest almayı vacip görürler. Zira bilinmektedir ki kadına olan mücerred bir temas bu iki imamda abdesti bozar.[el-Um İmam Şafii, 1/20]
  Yine İmam Malik-İmam Zuhri ve İmam Evzai’ye göre, bir annenin veya babanın küçük bir erkek ve kız çocuğunun (altını temizlerken) cinsel organını tutması da abdesti bozmaz. Sahih hadislerde bu görüşleri doğrular.

  Soru-Bir kimsenin bilmeden hata ederek cinsel organını tutması konumunda abdest bozulur mu ?
  Bilerek ve hata ederek cinsel organı tutmak abdesti bozar. Rasulullah’ın hadisleri bunu doğrular. Ayrıca, Evzai-Şafii-İshak-Ahmed bin Hanbel bu görüştedirler. Bozmadığını söyleyenler sadece bilerek yapılanın abdesti bozduğunu söylemişler ve şu ayeti delil getirmişlerdir.
  1.Delil : Allah ayetinde : “ hata ettiğinizde size bir günah yoktur günah kalbinizle bilerek ettiğinizdedir.” (Ahzab-5)
  Delil Cümlemiz : hata ettiğinizde size bir günah yoktur………………………
  Açıklama : Ayeti delil alanlar, bu ayette hatanın günah getirmediğini söyleyerek, bu durumda hatalı cinsel organa değmenin abdesti bozmayacağını ileri sürmektedirler.

  Soru-Elbise üzerinden cinsel organı tutmak abdest bozar mı ?
  Elbise üzerinden cinsel organı tutmak abdesti bozmaz.
  1.Delil : Rasulullah (s.a.v.) “ Sizden bir kimsenin eli cinsel organına ve eli arasında bir (elbise-örtü) olmadan cinsel organına ulaşırsa abdest alsın.” ( Darekutni-Beyhaki-sahihtir.)
  Delil Cümlemiz : …………..(elbise-örtü) olmadan……………
  Açıklama : Hadis, elbise üzerinden cinsel organa el değmesinin abdesti bozmadığına delildir.

  Soru-Kişinin arka organını tutması abdest bozar mı ?
  Bu durumda da asla abdest bozulmaz. Zira insanın kıçı cinsel organ ile kıyas edilmez.

  Bu mevzuda ( Allah emek sarf edenlerden razi olsun ) bilgi paylasimindan sonra sualime geleyim insaALLAH.

  Soruma gelince : Babanin veya Annenin ; cocugunun tuvaletine yardim ederken cocugun pipisini tutmasi vs vs ""Abdesti bozarmi """ben bu babda bir bilgiye ulasamadim ulasan kardesler paylasirsa sevinirim.


  sa
 2. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin Yönetici

  1. görüş ile 3. görüş sahibleri aynı ifadededir.
  1. görüş sahibleri (hanefi) "şehvetle dokununca abdest bozulmaz" diye bir ifadeleri yoktur. Yani onlarda 3 görüş sahibleri gibi düşünmektedirler. Abdestin bozulmamasını şehvete bağlamaktadırlar. Şehvetle dokunmadan dolayı Mezi gelirse abdest alınır inancındadırlar.


  Cumhura göre, aracısız (örtüsüz) şehvetli, şehvetsiz dokununca abdest bozulur.

  Ömer b. el-Hattâb, oğlu Abdullah, Ebû Hurayra, İbn Abbâs, Âişe, Sâ'd b. Ebî Vakkâs, Atâ, Zuhrî, İbn Museyyeb, Mucâhid, Ebân b. Osman, Suleyman b. Yesâr, İshâk, Mâlik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel hadîslere dayanarak, tenasul organına dokunmanın abdesti bozacağı görüşüne varmışlardır.
  Hanefilerin zekere dokunmanın abdesti bozmayacağını ifâde eden aşağıdaki Talk hadîsini zayıf saymışlardır. "Talk hadîsini sahih saysak bile o Busra hadîsi ile nesh edilmiştir" derler.


  Busra Bintu Saffan (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın.''

  Ebu Hurayra (r.anh)’den; Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;
  Birinizin eli arada bir örtü olmadan cinsel uzvuna dokunursa abdest alsın.”
  (Tirmizi, 82, 83, 84; Darimi, 1/184; Muvatta, 1/42; Ebu Dâvud, 181; Nesâi 1/216; el İrva, 116 sahihtir.
  İbni Hibban sahih senetle rivayet etti. Elbani Sahiha, 1235)


  Hanefi'lere göre ise; cinsel uzva örtü olmadan (şehvetsiz) dokunmadan dolayı abdest bozulmaz. Abdestin bozulması Şehvetli dokunma şartına kayıtlanmıştır.

  Ali, İbn Mes'ud, Ammâr, Hasen el-Basrî, Rabîa, Sevrî ve Hanefî'lere göre edep yerine dokunmaktan dolayı abdest bozulmaz. Alttaki Talk Hadîsi'ni huccet kabul etmişlerdir. O hadîs için Tahâvî "Senedi mustakimdir" demiş, Taberânî sahih olduğunu söylemiştir.
  Hanefi'lerin delilleri Talk Hadîsi ve İmam Tahâvî'nin (
  شرح معاني الإثار ) Şerhu Me'ani'l-Asâr' da Ali'den mevkuf olarak naklettiği: "Ha kulağıma, burnuma dokunmuşum ha avret yerime dokunmuşum, fark etmez" sözüdür.
  Busrı Hadisi zayıf olmakla birlikte oradaki abdestten maksat, yalınız elini yıkamaktır. Zira "vudu" kelimesi Arabcada "el yıkamak" manâsına da kullanılır. Bu şekilde iki hadîsin arası da te'lif edilmiş olur.

  Gayet tabîi ki, dokunmadan dolayı şehvete gelip, herhangi bir akıntı olmuşsa abdest akıntıdan dolayı bozulur, dokunmadan değil. Menî geldiği taktirde gusul icâb ettiği ise malumdur.


  Talk İbnu Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:
  "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yanına geldik. (Biz huzurlarında iken) bir adam geldi. Sanki o bir bedevi idi.
  "
  Ey Allah'ın Rasulu! dedi, kişi abdest aldıktan sonra zekerine değerse ne gerekir (abdesti bozulur mu, bozulmaz mı?) ''
  Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: "
  O, kendisinden bir parça değil midir?"
  (Ebu Dâvud, Tahârat 71, 182, 183; Tirmizi, Tahârat 62, 85; Nesâi, Tahârat 120, 1,101. Bu metin Tirmizi'nindir.)
 3. slf-71

  slf-71 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sa

  Abdestin bozulmasi ((sehvet )) illetine,mi baglanmistir ? .

  yani ; ""sehvet "" yoksa!, bir sekilde dokunmayla (kasinti) gibi mesela ; O zaman abdestin bozulmasi söz konusu degilmidir ??.


  bu mevzuu süpheliler listesine alinabilirmi ? .

  not:
  Sebep sehvet illeti ise , O zaman ebeveyn lerin cocuklarini " banyo yaptirirken yada hacet lerini def etmelerine yardim ederken vs vs " bir sekilde cinsel organlarina dokunmalarinda beis yoktur . yokmudur ? .yani; cocuk 3 yasinda da olabilir,10 yasinda,da olabilir hatta yatalak evladi olan,da olabilir.

  sa
 4. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin Yönetici

  Zina Ettiği Kadının Anası Ve Kızları :
  Bir kadınla zina eden erkeğe o kadının ana ve nenesi, kızı ve evlâdının kızları haram olur, yani bunlarla artık nikâhlanması yasaktır. Bunun gibi, zina ettiği kadın da onun yani zina eden erkeğin babasına, dedesine, oğullarına ve torunlarına haramdır, bunlarla nikâhlanması yasaklanmıştır.
  [Fethu'l-Kadîr - Kemal îbn Humam]


  Şafiî Mezhebine göre, zina hurmet-i musaharati gerektirmez. Şubheli cinsel yaklaşma ise gerektirir.
  Hanbelî Mezhebine göre, hem zina, hem şüpheli cinsel temas
  hurmet-i musaharati gerektirir. Böylece Hanbeli Mezhebi bu konuda Hanefî mezhebiyle birleşmektedir.

  Maliki Mezhebi ise bu konuda Şafiî Mezhebiyle aynı görüştedir.
  [Kitabu'1-Fıkh Ala'l-Mezahibi'l-Arbaa : 4/63-67]


  Yine Hanefî fukahasma göre, kadına şehvetle dokunmak, onu yine aynı duygu ile öpmek ve yine aynı duyguyla tenasul cihazına bakmak da kadının anasını haram kılar. Yani kadına bu tür dokunmalar ve bakmalar hurmet-i musaharati gerektirir.
  [Ez-Zahîre - Burhaneddin Mahmud]

  Tenin tene şehvetle dokunması ve kadınla yine bu duyguyla kucaklaşmak da aynı hükmün kapsamına girer. Şafiî mezhebine göre, bu ve benzeri şeyler günahsa da hurmet-i musaharati gerektirmez.

  Kadının erkeğin tenasul aletine şehvetle bakması veya aynı duyguyla tutup okşaması, yine Hanefî mezhebine göre belirtilen hurmet gerektirir.
  [EI-Cevheretu'n-Neyyire - Fetavâ-yi Hindiyye]


  Tabii şehvetsiz dokunmak veya böyle bir duygu taşımadan bakmak, hurmet-i musaharati gerektirmez. Sahih olan da budur.

  [Fetavâ-yi Kaadıhan.
  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/443-444. ]

  Tenasul Organına Şehvetle Bakmanın Ölçü Ve Anlamı :
  Ayakta duranın değil de dizlerini dikerek oturan kadının tenasul cihazına şehvetle bakıldığı takdirde hurmet-i musaharati gerektirdiği kabul edilir. Fetva buna göredir.
  [El-Bedayi" – Kasani]


  Aynı şekilde oturan tadının tenasul organına cam arkasından veya çok ince bir örtü arkasından bakmak ta böyledir. Ayna veya suya akseden tenasul organına bakmak bu hüküm dışındadır, yani hurmeti gerektirmez. Ancak bu tür davranışlar büyük günahlardandır. Sahih olan görüş de budur.
  [Fetavâ-yi Kaadıhan]
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/444]


  Öz Kızının Tenasul Cihazına Bakarsa :

  Adam, öz kızının belirtilen ölçü ve anlamda tenasul cihazına bakarsa, anası kendisine artık haram olur. Aynı zamanda büyük günahlardan en çirkinini işlemiş sayılır.
  Gece karısı olduğunu sanarak kızını şehvetle çimdiklerse, kız da iştiha çağında bulunuyorsa, artık bu durumda kızın anası ona ebediyen haram olur. Bunun için karı kocanın yatak odası daima ayn olmalı çocuklarla aynı odada yatmamaları gerekir.
  [Fethu'l-Kadîr - Kemal îbn Humam]


  Saçlarını da baş kısmına gelen yerine dokunarak şehvetle okşamak da böyledir.
  Hatırlatma :
  İslâm fıkhında ilk bakışta luzumsuz gibi görünen veya utandırıcı bir anlam taşıdığı kabul edilen meselelere sık sık yer verilmesi, mu'minleri dinî konularda yeterince aydınlatmaya yöneliktir.
  Bazen olmayacak meseleler üzerinde durularak açıklamalar yapılır, ona göre hükümler sergilenir. Bu da olmaz olmaz ya olursa, nasıl bir hüküm verilir? düşüncesine dayanmaktadır, Allah ve Peygamberi hakkı söylemekten çekinmez.
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/444]


  Kadının Üzerindeki Elbiseye Şehvetle Dokunmak :

  Kadının üzerindeki elbise çok ince olur da erkek elini dokundurduğunda vücudun ısısını hissederse, o takdirde şehvetle dokunan bu el hurmet-i musaharatigerektirir. Elbise kalın olur da vücudun ısısı hissedilmezse, sadece günahkâr olur.
  [Ez-Zahire Burhaneddin Mahmud ; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/445]  Dübürden Cinsel Temas Hurmeti Gerektirmez :
  Kadına dübürden cinsel yaklaşmada bulunmak, büyük günahların yine en çirkinlerindense de hurmet-i musaharati gerektirmez. En sahih görüş ve ictihad da budur.

  [Et-Tebyîn - Zeylai - El~Muhit - Radıyûddin Serahsi.]
  Fetva da buna göredir.


  Ölü ile de cinsel yaklaşmada bulunmak büyük günahlardan biridir, ne var ki böyle bir temas hurmet-i musaharata yol açmaz. Çünkü bu konuda cinsel yaklaşmadan veya şehvetle dokunmaktan maksad, dirinin diriyle munasebette bulunması veya şehvetle dokunması demektir.

  [Fetava-yi Kaadıhan - Fetava-yi Hindiyye.
  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/445]

  Evlendikten Sonra Hurmet-i Musaharatı İkrar Ederse :


  Adam evlendikten sonra karısına, «senin annenle de cinsel temasta bulundum veya şehvetle onu tutup öptüm» derse, ayrılmalarına derhal karar verilir ve karı kocalık hükmü sona erer.
  Adam, hâkimin huzurunda bunu inkâr da etse, yalan söyledim dese, yine hâkim tefrika karar verir.
  Süt emme meselesi böyle değildir. Adam bir kadını göstererek «bu benim süt anamdır der, sonra onunla evlenmek isterken ben yanılmışım, o benim süt anam değildir, diye sözünü tashih ederse, o takdirde o kadınla evlenebilir. Çünkü süt emme konusunda insan yanılabiilr. Ama bir kadınla cinsel temasta bulunmaktan dolayı yanılma söz konusu değildir.
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/445]


  Adam, «Şehvetle Dokunmadım Veya Şehvetle Bakmadım» Diye Îddia Ederse :
  Kayınvalidesine veya başka bir kadına dokunur, öper veya tenasul cihazına bakar, sonra da ben böyle yaptım ama şehvetle değil, derse, öpme konusunda bu iddiası muteber sayılmaz. Dokunma ve bakma hususunda iddiasının aksi sabit olmadıkça, muteber sayılır.
  [El-Muhit - Radıyûddin Serahsî]


  Elle dokunma tenasul cihazına olursa, fukahanm çoğuna göre, ihvetle dokunmadım, diye ortaya koyduğu iddiaya iltifat edilmez- çünkü oraya herhalde şehvetle dokunulur. Kadının yanağını, dudak- ve başını öpen kimsenin «şehvetle öpmedim», demesi " kabul edilir mi, edilmez mi?
  Hidâye sahibi Merğinani, kabul edilmez, demiştir. Bakkalî ise, «tenasul aleti munteşir vaziyette ise, kabul edilmez. Değilse kabul edilir», demiştir.
  [El-Muhit - Radıyuddin Serahsî]


  Kadının göğsünü de tutmak hurmet-i musaharati gerektirir. Bu adam isterse, «şehvetle tutmadım» desin.
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/445-446]

  Sarhoşun, Karısı Sanarak Kızıyla Cinsel Yaklaşmaya Yeltenmesi :

  Sarhoş adam eve gelip karısı sanarak kırma şehvetle sarılıp öper ve cinsel temasta bulunmak ister, kızı da kön'or; tartmak suretiyle tabasının menfur tecavuzunu önlerse, kızın anası ona ebediyen haram olur.
  [Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye]


  İslâm bununla da evin erkeğinin sarhoş bir vaziyette eve girme-nesini, namuslu bir aile reisine yakışan ölçü ve davranışlar içinde bulunmasnı sağlamayı amaçlamıştır. Aksine hareket edenleri de belirtilen şekilde maddî ve manevî cezalara çarptırmayı emretmiştir.
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/446]


  Zevcen Anasına Ne Yaptın? Sorusuna Verilen Cevap :


  Biri diğerine «Zevcen anasına ne yaptın?» diye sorunca, o da Onunla cinsel temasta bulundum...» derse, hurmet-i musaharat sabit olur, böylece- karısı kendisine ebediyen haram olur.
  [El-Muhit - Radıyuddin Serahsî.

  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/446]

  Evlendiği Kızın Bakire Olmadığını Anlayınca Ona Bunu Kim Yaptı Diye Sorması :
  Evlendiği kızın bakire olmadığını görünce, «Kim senin bekâretini bozdu?» diye sorar, o da «senin baban...» diye cevap verirse, bu durumda koca olacak adam karısının bu iddiasını doğrularsa, kadın boş düşer ve mehir de gerekmez. Yalanlarsa, o takdirde boş düşmez ve karı koca ilişkileri devam eder.
  [Fetâvâ-yi Hindiyye : 1/276.

  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/446]

  Kadın, Kocasının Oğlunun Kendisine Şehvetle Dokunduğunu Îddia Ederse :

  Bu durumda kadın tasdik edilmez, bu hususta asıl kabule uygun olan söz, adamın oğlunun sözüdür. Oğlu bunu kabul ederse, o takdirde kadın kocasına haram olur.
  [Siracu'l-Vehlmc – Halvani.

  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/447]

  Babasının Karısını Şehvetle Öperse :
  Adam, babasının karısını şehvetle öper veya baba, oğlunun karısını şehvetle öperse, bu durumda kadının iddiası yeterli değildir. Adamın bunu itiraf etmesi gerekir. İtiraf ettiği takdirde hurmet-i musaharati gerekir. Bu nedenle babanın ayrıldığı kadına mehir vermesi vâcib olur.

  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/447]

  Hurmet-i Musaharat Gerektikten Sonra Adam Yine Eski Karısıyla Cinsel Yaklaşmada Bulunursa :


  İmam Muhammed'e göre, nikâh, hurmet-i musaharat ile kalkmaz, belki fâsid olur, hükümsüz kalır. Bu bakımdan hurmet-i musaharati gerektiği halde adam eski karısıyla cinsel yaklaşmada bulunursa, zina sayılır, ama had gerekmez. Bu da tefrikten önce olursa böyledir. Tefrikten sonra had gerekir.
  [Ez-Zahîre - Burhaneddin Mahmud; El-Muhit - Radıyuddin Serahsi ; Fetâvâ-yi Hindiyye.
  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/447]  Anasını Baba, Kızını Da Oğlu Alabilir Mi?

  Bir yanda ana ile kızı, diğer yanda baba ile oğlu. Daha önce aralarında sıhriyyet bulunmadığı için baba olan adam kadınla, oğlu da o kadının kızıyla evlenebileceği gibi, bunun aksi de caizdir. Yani baba kız ile oğlu da o kızın anasıyla evlenebilir.
  [El-Muhit - Radıyuddin Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.

  Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/447]


  SÜT EMME SEBEBİYLE NİKÂHI HARAM OLAN KADINLAR:

  Neseb cihetiyle haram olanlar redâ' (süt emzirme) cihetiyle de haramdır. Neseb cihetiyle haram olanlar : Ana, kız, kız kardeş, halâ, teyze, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızlarıdır.
  Kur'ân'da bu konu şöyle açıklanmıştır :
  «Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halâlarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kardeşleriniz, kanlarınızın analarl, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarızdan (doğma) yanınızda beslediğiniz üvey kızlarınız, -analarıyla gerdeğe girmemişseniz onlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Öz oğullarınızın kanlarıyla ve iki kız kardeşi nikâhınız altında birleştirmek suretiyle evlenmeniz haram kılınmıştır...»[Nisa Sûresi, Âyet : 23]

  Bu kaide ve ölçüye göre : Süt emziren kadın ana yerine geçsr ve kendisinden süt emen çocuğa haram olur. O halde oğula neseb cihetiyle haram olanlar süt emme cihetiyle de haramdır; bunu özetleyecek olursak şöyle bir sıralama yapabiliriz :
  1. Süt emziren kadın, (süt emen çocuğun anası sayılır).
  2. Süt emziren kadının anası, (süt emen çocuğun nenesi sayılır).
  3. Süt emziren kadının kocasının anası, (burada ki kocadan maksad, sütün meydana gelmesine sebeb olan adamdır).
  4. Süt emziren kadının kız kardeşi, (çünkü bu, süt emen çocuğun teyzesi sayılır).
  5. Süt emziren kadının kız ve erkek çocuklarının kızları, (çünkü bunlar teyze ve halâlarının çocukları sayılır).
  6. Süt kızkardeş. Bu ister ana baba bir, ister ana bir, isterse baba bir kızkardeş olsun farketmez.
  Süt emme ve emzirme konusunu özel bahsinde açıklayacağımızdan burada teferruata geçmeyi gerekli
  görmüyoruz.
  [Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/447-448]
 5. slf-71

  slf-71 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  sa


  ABDUL HAK kardesim verdigin bilgiler icin tesekkür ederim.Allah ecrini versin.
  konu benim tarafimdan anlasildi ve netlik kazandi . tesekkür ederim.

  lakin simdide sunu sormak benim icin bir elzem oldu. verdiginiz nakillerden dolayi soruyorum ; alimlerin görüsleri Dinde hüccet olurmu ??.


  sa
 6. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin Yönetici


  Âleykum selam we rahmetullah
  Âlimlerin görüşü Kur'an ve sünnette muhalif , aksi bir hüküm olmadığı sürece delil olabilir. Çünkü o gerçek alim (muctehid) ise mutlaka sahih bir delilden o hükmü çıkarmak için azami gayret sarfetmiş ve aldığı delilleri de sunar. Eğer biz delilleri göremiyor veya ulaşamamış isek , bunu kendilerinden sorup öğrenmeye çalışmamız mukallidler için gereklidir.
  Âlimin ehli sünnet olup olmaması , tağuta ve kufri düzenlere karşı tavrı önemli olmakla birlikte, Gerekli olan fıkıh , Kur'an sünnet , arabca , tefsir , vs. ilimlerine vakıf olması aranan şartlardan olmalıdır .


  Hadis No : 3716
  Ravi: İbnu Abbas (r.anhuma)
  Rasulullah (sav) zamanında bir adam yaralanmış, sonra da ihtilam olmuştu. Kendisine yıkanması emredildi. Adam yıkandı ve öldü.
  Onun haberi Rasulullah (sav)'a ulaşmıştı. (Öfke ile) şunları söyledi:
  "Onu öldürmüşler, Allah da onların canını alsın! Madem bilmiyorlardı, niye sormadılar? Bilgisizliğin şifası sualdir. Ona, teyemmum yeterliydi. Yarasına bir bez sarılmalı ve üzerinden meshedilmeli, sonra da bedeninin geri kalan kısmı yıkanmalıydı."
  (Ebu Davud, Taharat 127, (337); İbnu Mace, Taharat 93, (572)


  Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahirat gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. (Nisa 162)


  Allaha emanetsin

Sayfayı Paylaş