1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Amel Imandan Bir Cüz Müdür?

Konu, 'İman / Amel - Kâza / Kâder' kısmında uyuzum19 tarafından paylaşıldı.

 1. uyuzum19

  uyuzum19 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  sa kardesler daha once bu baslikta bi konu acilmis,daha dogrusu bahsedilmis,amel imandan bir cüzmüdür,selefe gore boyle oldugunu okudum,ama bunu hangi delile gore soylemisler bununla ilgili birsey goremedim.
  simdi eger amel imandan bir cüz ise gunumuzde namazi kabul edipte kilmayan kisiler kafirmi olmus oluyorlar? burdaki ameli nasil anlamaliyiz?
  bir kardes fikhi amel degil itikadi amel oldugunu yazmis bu nedemektir.
  kısacası sorum amel imandan bir cüzdür'ü nasıl anlamalıyız,amelden kasıt nedir?sitenizini uzun zamandır takip ediyorum allah simdiden razı olsun allah ilminizi arttırsın,dua ile
 2. samanpan

  samanpan . Yetkili Kişi Site Admin

  evet amel imandan bir cüzdür.
  hadiste geçtiği gibi biliyorsundur hadisi de zaten. ayrıca namaz kılmama konusunda ihtilaf olmakla birlikte hadiste geçen yoldan rahatsızlık verici bişey kaldırmak da o cüzlerden biri hatta en düşüğü olarak zikrediliyor. yoldan rahatsızlık verici bişeyi kaldırmayınca kafir mi oluyorsun ? tabi ki hayır.
  ama ihtilaf var bu konuda.
 3. uyuzum19

  uyuzum19 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  bu konu tartısılan bi konu arkadaslarimiz arasında,simdi amel imandan bir cüzdür,ama amelsizlik etmesi insani kafir etmez dedgimiz zaman bi celiski olmuyormu.madem iman amel ile var ozaman amelsizlik imansizlik degilmidir bunun cevabını arıyorum.allah razi olsun
 4. uyuzum19

  uyuzum19 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  allah razı olsun yorumlarınızdan dolayı.bu konu hakkında onerebileceginiz kitap varmıdır
 5. samanpan

  samanpan . Yetkili Kişi Site Admin

  öyle demeyecen ameli söyle ona göre söyleyim diyecen.
  Allahı sevmek de var. eğer sevmiyorsan müslüman olamassın
  ama yoldan bişeyi kaldırmak da var kaldırmasan da müslümansındır.

  öyle soruya cevap verme. hangi ameli kastediyorsun diye sor. ona göre cevap ver.
 6. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Söz ve Amelin îmana Dahil Olup-Olmaması

  İmanın söz olmasından kasıt kelime-i şehadeti söylemektir. Amelden kastedilen ise kalp ve organların amelinden daha genel bir şeydir. Bunun içine inanç ve ibadetler de girer. Söz ve ameli imanın tarifine koyanlar ile koymayanlar, burada Allah katındaki imanı dikkate alarak görüş belirtmişlerdir.
  Selef (ilk dönem ehl-i sünnet âlimleri) şöyle demişlerdir: "İman kalple inanmak, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir". Bununla, İmanın kemale ulaşması için amellerin şart olduğunu ifade etmek istemişlerdir. İleride geleceği üzere imanın artması ve eksilmesi şeklindeki görüşleri de buradan kaynaklanmaktadır.
  Mürcie (mezhebine mensup olanlar) "İman yalnızca inanç ve sözden İbarettir" demişlerdir.
  Kerrâmiyye (mezhebine mensup olanlar) "İman sadece sözden ibarettir" demiştir.
  Mu'tezile (mezhebine mensup olanlar) "İman; amel, söz ve inançtır" demiştir.
  Mu'tezile iie selef arasındaki fark şudur: Mutezile, amelleri imanın sıhhati için, Selef ise imanın kemali için şart koşmuşlardır. Bunların tamamı daha önce de söylediğimiz gibi Allah katındaki iman açısındandır.
  İnsanlar (arasındaki) hükümler açısından ise İman yalnızca ikrardan (dil ile inandığını söylemekten) ibarettir. Bir kimse diliyle iman ettiğini söylerse dünyada kendisine İslâm'ın hükümleri uygulanır, puta tapmak gibi kâfir olduğunu gösteren bir fiili bulunmadıkça kendisinin kâfir olduğuna hükmedilmez. Bazı alimler, İnkarcılığı gösteren bir fiil yapana "kâfir" demişlerdir. Bunlar, o kişinin, kâfirlere ait bir fiili yapmış olmasını dikkate almışlardır. Bu kişiye "kâfir" demeyenler ise, fiilin hakikatini esas almışlardır. Mutezile İse, iman ile küfür arasında bir konum bulunduğunu belirterek "fâsık ne mümin ne de kâfirdir" demiştir.(Fethul Bari)

 7. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  sence ne olabilir ALLAH aşkına
 8. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Namazın farziyetini inkâr ederek terk eden kimse dört mezhebe göre mürtetdir. Tevbeye çağrılır, tevbe ederse bırakılır, etmezse öldürülür. Diğer farzlar inkâr eden de böyledir. Fakat tembellik sebebiyle namazı tereden kimse hakkında dört mezhep arasında ihtilaf vardır.

  - Hanbelilere göre namazı terk eden kâfir ve mürtetdir. Malı, müslüman devletin hazinesine verilir. Ve müslüman olmayanların mezarlığına defnedilir. Namazı inkâr ederek terk etmesi ile tembellik yüzünden terk etmesi arasında fark yoktur.

  Aynı şekilde Şafiilerden Mansurul Fakih, Malikilerden İbn Habib de bu görüştedirler.
  (İbn Kudame El-Muğni 8/547) (Merdavi El-İnsaf 10/327) (Makdisi El-İknağ 1/71) (Eş-Şerh-is Sagir 1/238)

  Deliller:

  Cabir radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "İnsan ile şirk ve küfür arasındaki engel namazın terkidir." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

  Büreyde radiyallahu anh'den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "Kâfirlerle bizim aramızdaki ahid namazdır. Bunun için kim namazı terkederse muhakkak kâfir olmuştur." (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Ibni Mace, Hakim, İbn Hibban) (Nesei bu hadis için sahih dedi.)

  Şakik'in oğlu Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir:

  -"Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı namazdan başka hiçbir ibadetin terkini küfür saymazlardı." (Tirmizi)

  Ömer İbn Hattab radiyallahu anh şöyle demiştir:

  - "Namazı terk eden kişide İslâm’dan bir şey yoktur."

  Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh şöyle diyor:

  - "Namaz kılmayan kişi kâfirdir."

  İbn Mesud radiyallahu anh şöyle diyor:

  - "Namazı kılmayanın dini yoktur." (Neyl-il Evtar 1/343)

  - Hanefilere göre namazı inkâr eden değil, tembelliğinden dolayı terk eden kimse küfre girmez ve öldürülmez. Fakat namaz kılıncaya kadar hapsedilip kan akıncaya kadar dövülür. (Reddil Muhtar Haşiyesi 1/62)
  Delilleri:

  Ebu Hureyre radiyallahu anh'den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "Müşriklere karşı "Lailahe illallah" deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söylediklerinde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Allah'ın hakkı müstesna." (Buhari, Müslim)

  İbn Mes'ud radiyallahu anh'den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "Lailahe illallah Muhammedun Rasulullah'a şehadet eden müslümanın canı üç şeyden biri ile mubah olur:

  - Allah'ın öldürmeyi haram kıldığı bir nefsi öldürmek.

  - Evli olduğu halde zina etmek.

  - İslâm cemaatini bırakıp dininden dönerek mürtet olmak." (Buhari,Müslim)

  Ubade b. Samid radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  - "Kim La İlahe İllallah’a şehadet edip, Allah'ın tek olduğuna ve ibadette hiçbir ortağı bulunmadığına Hz. Muhammedin'in O'nun kulu ve rasulü olduğunu Hz. İsa'nın Alla'ın kulu, rasulü ve O'ndan bir ruh olduğuna, "Ol" kelimesinin Hz. Meryem'e yöneltildiğine, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse ne yaparsa yapsın, Allah onu cennete sokar." (Buhari, Müslim)

  Muaz İbni Cebel şöyle rivayet ediyor:

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşek üzerinde idi. Ben de onun arkasına binmiştim. Bana şöyle buyurdu:

  - "Ey Muaz! Allah'ın kulları üzerindeki ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?"

  Dedim ki:

  - "Allah ve Rasulü daha iyi bilir. "

  Buyurdu ki:

  - "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnız O'na ibadet etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir."

  Dedim ki:

  - "Ya Rasulallah! Bunu insanlara müjdeleyeyim mi?”

  Buyurdular ki:

  - "Hayır müjdeleme! O zaman buna güvenirler." (Buhari, Müslim)

  - Şafiiler ve Malikiler'e göre; bir vakit namazını terk eden ve onu vaktinden yani zaruret vaktinden çıkaran kimse tevbeye çağrılır. Terk üzerinde ısrar ederse kâfir olarak değil hadden öldürülür.

  (El-Bahrul-Zahar 2/150) (Kalyubi ve Umeyr 1/313) (Ayni Umdetul Kari 24/81) (Kıfayetüt-talip 2/251)

  Delilleri:

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  " Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayıp hapsedin her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder." (Tevbe: 5)

  Müseyleme radiyallahu anh'den;

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Başınıza bir takım devlet reisi getirilecektir. Beğendiğiniz (İslam’a uygun) ve beğenmediğiniz şeyleri yapacaklar. Beğenmediğiniz şeyleri reddeden kimse selâmete ermiştir. Fakat beğenmediğinizi (İslam’a uygun olmayan) şeylerde olanlara razı olup tabi olursanız iyi yapmış olmazsınız. Dediler ki:

  "Ya Rasulullah! Onlara karşı savaşalım mı?"

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

  "Namaz kıldıkları müddetçe hayır" buyurdu. (Müslim)

  Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet olunmuştur:

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "La İlahe İllallah Muhammedun Rasulullah" deyip namaz kılıp zekât verinceye kadar insanlara karşı savaşmakla emrolundum. Bunları yaparlarsa canları ve malları bana haram olur ve hesapları Allah aittir." (Ahmed b. Hanbel ve İbn Huzeyme)

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "Her kim Lailahe illallah Muhammedun Rasulullah'a kalbiyle tasdik ederek şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar." (Buhari, Müslm)

  Ubade b. Samit radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "Kim La İlahe İllallah'a şehadet edip, Allah'ın tek olup ibadette O'nun hiçbir ortağı olmadığına, hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nun kulu, rasulü olduğuna, hz. İsa'nın O'nun kulu, rasulü ve O'ndan bir ruh olduğuna, "Ol" kelimesinin hz. Meryem'e yöneltildiğine, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse ne yaparsa yapsın Allah onu cennete sokar." (Buhari,Müslm)

  Enes radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - "La İlahe İllallah diyen ve kalbinde onunla tartılacak kadar hayır olan kişi cehennemden çıkar." (Buhari, Müslm)

  Şafiiler ve Malikilere göre; "İnsan ile şirk ve küfür arasındaki engel namazın terkidir." "Kim namazı terk ederse muhakkak kâfir olmuştur." şeklindeki hadisi şeriflerde küfür kelimesi İslâm’dan çıkma anlamında kullanılmamıştır. Buradaki küfür kelimesi namazının terkinin ne kadar büyük haram olduğunu ve namazı terk edenin kâfirlere benzediğini anlatmak için kullanılmıştır.
 9. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin
  Amel imandan bir cuz mudur? konusunda farklı görüşler de olsa da, Ehli sunnet alimlerinin cumhurunun kabul elttiği Amel İmandan Bir Cuzdur!
  Şimdi bu konudaki görüşleri ve delilleri dinleyelim .

  001_IMAN
  [D]10086[/D]

  002_IMAN TARİFİ 1
  [D]10087[/D]

  003_IMAN TARİFİ 2
  [D]10088[/D]

  004_AMEL IMAN TARİFİ 1
  [D]10089[/D]

  005_AMEL IMAN TARİFİ 2
  [D]10090[/D]

  006_AMEL IMAN TARİFİ 3
  [D]10091[/D]

  Devamı :

  EHL-İ SÜNNET AKİDESİ

  http://www.islam-tr.net/forum/konu/ehl-i-sunnet-akidesi-tum-delilleriyle.7345/
 10. ibn teymiyye

  ibn teymiyye Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşler, yukarıda hasan karakaya hocanın açıklamaları deliller ile anlatılmış. karşıt görüşler yani ameli cüz sayan, ameli sıhhat şarti sayan bir de ameli imandan saymayanların delilleri veriliyor. Fakat ben şunu ifade edeyim:
  bizler ehli sünnet olarak ameli imandan sayarız fakat amellerde ayrıma gideriz. örneğin kimi zaman ameli imanın bir cüz'ü(örneğin: oruç tutmak, namaz kılmak), kimi zaman ameli imanın sıhhatinin şartı (sahihliğinin şartı) (örneğin: puta tapan kişinin puta tapmayı ter imana delalet ettiği gibi, puta tapmayanın putun önünde tapma şekline geçmesi (ikrah hariç) de imansızlıktır) sayarız. Bu nedenle tüm amelleri kemal şartı görmek ne kadar yanlış ise (ki bu, murcie taifesinin işidir), tüm amelleri imanın sıhhati için şart görmek de yanlıştır (bu da haricilerin ayrıca günümüzde kuralsız kaidesiz selefi görünümlü tekfircilerin işidir) Bu nedenle yukarıda hanbelilerin tamamının sanki namaz kılmayanları tekfir ettiği şeklinde hava estirilmiş, ve delil olarak ibn kudame'nin (rh) el muğnisi gösterilmiş. oysa el- muğni'de ibn kudame, namaz kılmayanların tekfir edilmemesi görüşünü kabul ediyorum ve mezhebimizin(hanbeli) asıl görüşü de budur diyor. ve diğer imamlar(şafii, malik, hanefi) ile ahmedin bir diğer görüşü olan ( namaz kılmayan, dinden çıkmaz) görüşünü kabul ediyorum diyor. Bu nedenle hanbeli alimleri arasında iki görüşten namaz kılmayan tekfir edilir ve tekfir edilmez diye ikiye ayrılmalar da oluyor. Onun için hanbelilerin alimlerini bir görüşten ibaret sanmayın. Bu minvalde naslarda geçen, 'kafirdir', 'müşriktir' vb lafızlar ilk anda zahirinden anlaşılır gözükse de karineler ile bu nasların dinden çıkan kafir veya müşrik olmadığı anlaşılır....
 11. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Kardeşim; buharinin bu Hadisi (2 vakit) "Namaz kılmayanın hukmen tekfir edilmesinin aleyhine" bir delildir.

  Yine verilen videodaki muddesir suresindeki cehennemliklerin "Biz namaz kılardan değildik" sözü namazı arasıra kılmayan değil , sonraki ayette dediği gibi "Din gününü yalanlayanlar" olan Kafirlerden bahsetmektedir. Kafirler, "biz namaz kılanlardan değildik" diyerek 'din gününü yalanlamayan namaz kılan muslumanlardan değildik' anlamında söylemektedir. Çünkü kafirlerle muslumanlar arasıdaki ibadette, dinlerinde en belirgin fark namazdır
 12. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir  Ahi ben senin gibi düşünmüyorum imanım namaz kılmayanın geçerli bir sebebi yoksa deli olması gibi... hiç bir şeye sığmayacağıdır
 13. Habibullah

  Habibullah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Yine verilen videodaki muddesir suresindeki cehennemliklerin BU KELİME NİN YAZILIŞI İTİBARİ İLE AYETLE ALAKASI YOKKİ ZATEN ZATEN SORUYORLAR CENNETTEKİLER CEHANNEMDEKİLERE SİZİ SEKARA SOKAN NEDİR DİYE. ORTADA YANLIİ BİR DURUM YOKK YANİ
 14. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Farklı bir şey demiyoruz. fark şurada , suçlu günahkar olan 2 çeşit:
  1- Ebedi cehennemde kalan kafir ki bunlar muşrik kafir. (Ayette bahsi geçen din gününü yalanlayan bu)
  2- Cehennemde bir muddet kalıp çıkan. Ki bu arasıra (mesela 5-10 gün, yani namaz kılmış fakat aralıklı kılmadığı günler olmuş) namazı terk ettiği için Ahmed b. Hanbelin Kuvvetli olan 1. görüşüne göre hukmen ebedi kafirdir. Muddesir suresinde bahsi geçen 1. maddedeki din gününü inkar eden suçlu günahkar kafirlerdir. Hadiste geçen ise 2. maddedeki bahsi geçen namaz kılmış olanın secde izinden dolayı cehennemden çıkarılan günahkar muslumandır.
 15. Mutedeyyin

  Mutedeyyin Misafir

  müslüman olduğunu söyleyipte namaz kılmayanın hükmü nedir ahi
 16. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin


  Burada da namaz kılmayanın hükmü konusunda kafir olur diyen İmam Ahmedin ve olmaz diyen İmam şafi , İmam Ebu Hanefi ve İmam Malik'in karşılıklı delilleri ve sebeblerini inceleyebiliriz.


  Hanefîlerin bir delili :

  Bunun dayandığı delil Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisidir:
  "Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şey sebebiyle helâl olur: Zina eden dul, cana karşı can, dinini terk edip cemaatten ayrılan kişi (murted)."
  (Buhari ve Muslim)

  Hanefîler dışındaki diğer imamlara göre: ( el-Kavânînu'l-Fıkkıyye, 42; Bidâyetu'l-Muctehid, I, 87; eş-Şerhu's-Sağîr, I, 238; Muğni'l-Muhtâc I, 327 vd.; el-Muhezzeb, I, 51; Keşşâful-Kınâ', I, 263; el-Muğni, II, 442 )

  Bir vakit de olsa, özürsüz olarak namazı terk eden kimse murted de olduğu gibi, üç gün tevbeye çağrılır, (Şafiîlerle Cumhura göre, tevbeye çağırmak burada menduplur. Fakat, murtedi tevbeye çağırmak vaciptir. Çünkü murtedligin cezası cehennem ateşinde ebedî olarak kalmaktır. Dolayısıyla murtedi önce cehennem ateşinden kurtarmak vaciptir. Fakat tembellikten ölürü namazı kılmamak böyle değildir. Böyle bir kimse kâfir olmaz.) tevbe etmezse öldürülür.
  Malikî ve Şafiîlere göre, ceza olarak (hadden) öldürülür, kâfir olduğu için öldürülmez. Yani bu kişinin kâfir olduğu ile hüküm verilmez. Ancak zina, iftira, hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı cezalandırıldığı gibi ceza olarak öldürülür. Böyle bir kimse öldürüldükten sonra yıkanıp cenaze namazı kılınır. Müslümanların kabristanına defnedilir.
  Malikîlerin namaz kılmayanın tekfir edilmemesinde dayandıkları delil, Allah tealânın:
  "Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz, kendisine eş koşma dışındaki suçlan diledikleri hakkında bağışlar." (Nisa, 116)

  Bu konuda bir çok hadis de vardır. Bu hadislerden biri Ubade b. Sâmit hadisidir.
  "Beş vakit namazı Allah tealâ kullar üzerine farz kılmıştır. Bunları yerine getirip hiç birini kaçırmayan, bu namazların hakkını hafife almayan kimseyi Allah tealâ cennete koymaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler hakkında böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar."
  ( Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Neylu'l-Eviâr, I, 294)

  Bu hadislerden biri de Ebu Hureyre hadisidir:
  "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği husus farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel! Eğer yerine getirmemişse şöyle denilir:
  Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır?
  Eğer nafile namazları varsa, farzların noksanı bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır
  ."
  ( Bu hadisi beş imam rivayet etmiştir. Bu iki hadis konusunda başka hadisler de vardır. Neylu'l-Evtâr, I, 295 vd )

  Bir kimse namaz kılmamakla kâfir olmaz. Çünkü kâfir olmak inanmamakla olur. Bu kişinin inancı ise sağlamdır. Eğer namazın farz olduğunu inkâr ederek kılmazsa kâfir olur. Bu alimler, Hanbelilerin delil olarak ileri sürdükleri hadisleri namazı terk etmeyi, helâl kabul eden yahut kâfirlerin müstahak oldukları cezaya (ki, bu da öldürülmektir) çarptırılmayı hak eden manasına tevil etmişlerdir.

  İmam Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: ( el-Muğnî, 442-447 )

  Namaz kılmayan kâfir olduğu için öldürülür. Çünkü Allah tealâ şöyle buyuruyor:
  "Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, bütün gözetleme yerlerinde onların yollarını kesin. Eğer tevbe edip namazı kılar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Şüphesiz Allah Gafurdur, Rahimdir." (Tevbe, 5)

  Bu ayete göre, namazı kılmayan serbest bırakılma şartını yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla öldürülmesi mubah olarak kalır, namazını kılmayan kimse bu sebeple serbest bırakılmaz.

  Hz. Peygamber (a.s.) de şöyle buyuruyor:
  "Kişi ile küfür arasındaki fark namazı terk etmektir."

  (Buharî, Neseî, Kutub-i sitte sahipleri ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Neylul'l-Evtâr, I, 291.)
  Bu hadis, namazı kılmamanın küfrü gerektiren hususlardan olduğuna delil teşkil etmektedir.
  Yukarıdaki hadisin bir benzeri de Bureyde hadisidir:
  "Bizim ile sizin aranızdaki ahit namazdır. Namazı kılmayan kâfir olur."
  ( Bu hadisi beş imam ile İbni Hibban, Hakim rivayet etmiş olup Neseî ile Irakî sahih demişlerdir. Bu konuda başka hadisler de vardır. Neylu'l-Evtâr, I, 293 vd)

  ***********
  (Prof. Vehbe Zuhayli) ise birinci görüşe meylediyorum. O da namaz kılmayanın kâfir olmadığına hükmetmektir.
  Çünkü, kelime-i şehadet getirdikten sonra bir Müslümanın cehennemde ebedî olarak kalmayacağına dair kesin deliller vardır.

  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyuruyor:
  "Lâ ilahe illallah" deyip Allah'tan başka tapılardan inkar edenin malı ve kanı korunmuştur; dökülmesi, alınması haramdır. Bu kimsenin hesabı Allah'a aittir."
  (Muslim ; Eşcai yolu ile tahric etmiştir. Camiu'l-Usul, I, 161 )

  Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur;
  "Lâ ilahe illallah" deyip kalbinde bir arpa ağırlığı kadar hayır bulunan kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. Yine kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunduğu hâlde "Lâ ilahe illallah" diyen kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. "Lâ ilahe illallah" diyen ve kalbinde zerre kadar hayır bulunan kimse de cehennem ateşinden çıkacaktır."
  (Buhari ; Enes (r.a.)ten rivayet edilmiştir)

  Hanefîler dışındaki cumhura göre öldürülme şekli eğer tevbe etmezse kılıçla boynunu vurmaktır.

  ( Prof. Vehbe Zuhayli; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C.1 , S.387-390)
 17. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  ALLAH razı olsun Abdulmuiz ahi

  Öyle durumlar oluyor ki şuan ki tağut devletin ve yaşanan cahili ortamlardan kaynaklanan sebebler yüzünden ve herhangi bir baskı olmadığı için ve nefis bazen ağır bastığı için bazen tembellik eden kimseler oluyor namaz konusunda.Bu anlatılan konular aslında bulunduğu döneme,yönetim şekline göre değişiyor.
 18. Habibullah

  Habibullah Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 19. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bunu ehli sunnetin cumhurunun namaz konusundaki içtihadına göre söylüyoruz.
  ( Secde izinden tanınıp cehennemden çıkarılan ayet ise hangisi? Ben Buhari hadisi biliyorum)

Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi

Sayfayı Paylaş